Spec EMDR del 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

EMDR
Förkunskapskrav: Leg.psykolog.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, specialistkurs i EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.


Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Onsdagen den 26 februari - fredagen den 28 februari 2020 samt fredagen den 27 mars 2020.
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Kursstart
Fullbokat
SPEC EMDR DEL 2- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR
Förkunskapskrav: Leg psykolog.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, specialistkurs i EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.


Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
Kursen äger rum på Clarion Hotel Gillet i Uppsala den 30 september - 2 oktober och den 6 november 2020.

Kursen börjar kl 9.30 onsdagen den 30 september och pågår till omkring kl.18.00, torsdagen den 1 oktober kl.8.30-17.30 och fredagen den 2 oktober mellan kl.8.30-16.

Uppföljningsdagen fredagen den 6 november pågår kursen mellan kl. 9 - 16.
Kursstart
Platser kvar
Spec EMDR del 1- EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING EMDR

EMDR
Förkunskapskrav: Leg.psykolog.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, specialistkurs i EMDR, är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som internationellt rekommenderas som förstahandsval vid behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av dr Francine Shapiro, PhD, och är idag spridd över alla världsdelar. Metoden kan lätt anpassas till personer från olika kulturer och med olika kliniska förutsättningar. EMDR- terapin följer ett strukturerat tillvägagångssätt och ställer krav på behandlarens förmåga till diagnostisk kompetens och till tydlig struktur i kombination med en terapeutisk följsamhet.

 

Kursen syftar till att ge en teoretisk fördjupning i förståelsen, bedömningen och diagnosticeringen av traumarelaterade störningar, inklusive PTSD och så kallad ”komplex PTSD”, samt hur behandling med EMDR terapi planeras, tillämpas och anpassas dels i avgränsade och dels i mer komplexa traumarelaterade störningar. Kursen länkar in i relevanta forskningserfarenheter och följer riktlinjerna från EMDR Institute i USA och EMDR Europa, som också har ackrediterat utbildningen. Efter genomgången godkänd utbildning av del ett och två kan deltagare kvalificera sig vidare för att bli certifierade EMDR-terapeuter i enlighet med EMDR Europas riktlinjer.


Ort
Uppsala
Pris
15.500 kr exkl moms
Kursdagar
2021
Onsdagen den 10 februari - fredagen den 12 februari 2021 samt fredagen den 12 mars 2021.
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.
Kursstart
Platser kvar