Kurser Bogesund
Kurs i rävlock med tillhörande jakt


Att locka räv är svårt, men med rätt kunskap så är det en spännande och givande jaktform. Vi inleder dagen med en teorigenomgång. Hur väljer man lockpass? När kan man locka? Hur lockar man? Vilken utrustning är lämplig? Detta är några av de frågor som kommer att avhandlas. Efter an paus fortsätter vi med teori och träning med pipor för att sedan runda av inomhusdelen på eftermiddagen. I skymningen intar du ett pass och får möjlighet att testa dina nyvunna kunskaper. I kursens pris ingår ett material om rävlock och en effektiv lockpipa. Lättare förtäring ingår.

Glöm inte vapen och kläder för vakjakt!Mer info

Pris 700 kr

Planerade tillfällen

Datum Platser kvar

08 mar 13:30
Bokningsbar från 2020-02-01 07:00
8

Jaktledarutbildning


Jaktledaren axlar ett stort ansvar. Han eller hon ser till att jakten bedrivs säkert, etiskt och i enlighet med gällande lagar och regelverk. Jaktledarens agerande styr jaktlagets normer, och gör ofta skillnaden mellan framgångsrika och misslyckade jaktdagar. Dessutom hanterar jaktledaren ofta kontakter med myndigheter, andra jaktlag, markägare och allmänhet.

 

Den här utbildningen är till för dig som funderar på att bli jaktledare, eller som har varit jaktledare i några år och vill utvecklas i din roll. Kursen genomförs över två dagar. Kursens första dag går vi igenom viktig teori för jaktledare:

 

 • Jaktledarens roll och ansvar i jaktlaget
 • Konflikthantering i jaktlaget
 • Säker jakt
 • Jaktetik
 • Regler och lagar som styr jakten
 • Hanteringen av viltet

 

Kursens andra dag samlas vi på en skjutbana för att öva på praktiskt skytte. Vi går igenom olika skytteövningar som du kan använda för att hjälpa medlemarna i ditt jaktlag att bli bättre jaktskyttar.

 

Program:

21 Juni - Teori, Röskär 8-16, lunch ingår

22 Juni - Skytte, Rosersbergsskjutbana 8-14, ta med matsäck.

 

Minst 12 deltagare krävs för att kursen skall genomföras.


Mer info

Pris 1.900 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Jägarexamenskurs med mycket skytte


Det första steget för att bli självständig jägare är jägarexamen.
Vi erbjuder en jägarexamenskurs där några av våra erfarna
jaktledare lär ut grunderna som alla jägare måste kunna. Kursen hjälper dig både att läsa in den nödvändiga teorin och ger dig möjlighet att öva på skyttet med skickliga instruktörer. Det är en god start för att bli en omdömesgill jägare och god skytt i framtiden. Som en del av kursen anordnar vi teoriprov samt praktiska skjutprov.
Efter godkänd examen och skytteprov äger du rätt att ansöka om vapenlicens för
jaktvapen.

Kursen genomförs under 6 st sammankomster. Föreläsningarna hålls på Bogesundsjaktgård, och skyttet görs på Ljusterö Skyttecenter.

Kaffe/te och mat ingår på Bogesund. Ta med fika till skjutbanan.

Kostnader som tillkommer:

Vi använder Svenska Jägareförbundets kursmaterial Jägareskoleboxen. Beställ på nätet, kostar 745 kr. Läs igenom boken innan kursen!

Teoretiskt prov för jägarexamen: 250 kr, betalas vid examenstillfället.

Praktiska skytteprov: 1000 kr (exkl ammunition), betalas vid examenstillfället.Mer info

Pris 5.500 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Spår, beteende och säkerhet i skog och mark


En praktisk fortsättning på Jägarexamen

Denna kursdag är tänkt för nyblivna jägare som vill komma ut och få en förstärkning av grunderna från Jägarexamen. Under dagen varvar vi teori med praktiska lektioner i skog och mark. Vi vi går igenom hur du kan läsa terrängen, förstå hur djuren rör sig, samt undersöker spår från olika djur. Vi tittar också på bra och dåliga pass, går igenom hur man underlättar eftersök och hur du kan förbättra säkerheten i jakten.

Ta med dig oömma kläder och skor för att gå i skogen, samt en jägarmässig matsäck (möjlighet finns att grilla korv). Vapen behövs ej.Mer info

Pris 200 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Styckning av Klövvilt


Kursen lär dig vad du behöver veta för att ta hand om köttet från ditt eget klövvilt - från skottet, till färdig vakuumförpackning i frysen. Dessutom innehåller kursen tips rörande matlagning, eftersom tankarna kring hur viltet ska serveras styr hanteringen redan i slakteriet.

Förutom att viltet pälsas av, besiktas, grovstyckas och finstyckas, så berörs grunderna i god livsmedelshygien samt regler på området. I slutet av kursen finns möjlighet att köpa det finstyckade köttet och ta med hem.

Kursledare är jägaren och krögaren Niklas Österberg. I kursen ingår dessutom en lunch på viltkött - så klart!
Mer info

Pris 1.900 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Styckningskurs Råbock


Så du har skjutit en råbock. Du har tagit ur den, och den hänger i garaget. Vad gör du nu?

Den här kursen är till för dig som skjutit din första råbock, och är osäker på hur du hanterar djurkroppen. Under kursens gång kommer du under översikt av erfarna vilthanterare att ta rådjuret från kropp till finstyckat kött.

Momenten i kursen:

 • Livsmedelshygien
 • Avpälsning
 • Besiktning
 • Grovstyckning
 • Finstyckning
 • Trofeberedning
 

Kursen är i första hand till för nya jägare som skjutit en råbock på bockvaken på Bogesund.Mer info

Pris 900 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Vapenvård


För att dina vapen skall fungera väl så behövs rengöring och underhåll. I den här kursen visar vi hur du på ett effektivt och skonsamt sätt tar hand om dina vapen. Vi går igenom vilka delar av dina vapen som du kan ta hand om på egen hand, och vilka delar som du lämpligen överlåter till en vapensmed. Som en del av kursen plockar du isär dina vapen och rengör dem. Efter kursen skall du ha de kunskaper som krävs för att utföra löpande vapenvård på dina egna vapen.

Till kursen skall du ta med ett par smutsiga vapen. Du behöver även passande läskstång (med lappar), trasor, rengöringsmedel, vapenolja, vapenfett mm. Ta också med de verktyg du tror behövs för att demontera dina vapen. Vi bjuder på lite fika under kvällen.Mer info

Pris 250 kr

Planerade tillfällen

Inga datum

Viltundersökare


Vad är de bruna klumparna i ljumsken på älgen? Varför är det svarta prickar på vildsvinets lungor? Skall mjälten på rådjuret verkligen vara blodsprängd? De och många fler frågor diskuteras i den här kursen. Kursen ger en bred allmänutbildning om sjukdomar som kan drabba vårt vilt och hur de påverkar köttkvalitén. Kursen ger dig också kunskap om hur du ska agera i de fall du upptäcker något onormalt. Målet med kursen är att ge jägare kunskap om hur man på ett snyggt och livsmedelssäkert sätt hanterar viltet efter skottet. Kursen ger dig också rätt att göra en preliminär undersökning av vilt för leverans till vilthanteringsanläggning.

I kursavgiften ingår studiematerial, lunch och fika.

Kursledare är Kjell Åkerström (070-822 88 67)
 
OBS: 22/9 är i första hand till för JAQT!


Mer info

Pris 1.000 kr

Planerade tillfällen

Inga datum