Välkommen till KGK Academy

Bokningsbara kurser

Deltagaren ska genom teori och praktiska labbövningar få kunskap om grundläggande el.

Kommande datum
2020-05-12 09:00-17:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-09-08 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

 

Deltagaren ska genom denna kurs få en fortsättning från Fordons El till fördjupning i elektronik.

Kursen genomförs med variation av teori och praktiska labbövningar, detta ska ge en god kunskap om olika elektronik komponenter.

Vi använder oscilloskop och signalförståelse så att man kan tolka det manfår fram i sitt oscilloskop.

Signal från sensorer och till aktuatorer.

 

Kommande datum
2020-05-04 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-05-13 09:00-17:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-09-09 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

Detta är det sista steget i KGK Academys kursstege kring el, elektronik och signaler. Teknikern ska efter denna kurs ha en god förståelse kring vad CAN bus innebär, det ingår en historisk, allmän del och genomgång av de olika multiplex systemen som finns. Användning av oscilloskop och signalförståelse så att man kan tolka det man får fram i sitt oscilloskop.

Kommande datum
2020-05-05 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-05-14 09:00-17:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-09-10 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

Kursen ska ge deltagaren en trygg grund och förståelse för dieselmotorns styrsystem.

Att vidareutveckla sig i de system som finns och har kommit  på våra motorer. Skall ge insikten om hur regleringen fungerar i dieselmotorns olika delsystem är ett måste för att kunna göra en säker diagnos, det är dit vi ska nå med kursen.

Kommande datum
2020-05-06 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

Teknikern ska från den här kursen ha en grunduppfattning om vad det innebär med högvolt i fordon. Vi skall uppnå förståelse kring högvoltssystem genom att studera den svenska branschpraxisen som finns för dessa fordon. Reparation och service av fordon med högvoltskomponenter ska ske i enlighet med tillverkarens anvisningar. Det finns speciella föreskrifter från myndigheter, som är tillämpliga vid arbete med delar av elektriska högvoltssystem. Andra arbeten som inte berör relevanta högvoltskomponenter i framdrivningssystemen i elhybrid och elfordon får utföras av annan personal, med kännedom om högvoltssystemen. Där säger man i början ” utbilda personalen enligt biltillverkarens krav”

Kommande datum
2020-05-11 09:00-17:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-09-07 09:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

Kursen ska ge teknikern insikt och förståelse för bensinmotorns styrsystem,

att vidareutveckla sig  kring dessa system är viktigt idag.

Det är  helt avgörande att ha god förståelse om hur styr och regler fungerar på bensinmotorn,

när diagnos ska genomföras.

Vi går igenom mycket kring konstruktion och funktion av bensinmotorns olika delsystem

och genom denna insikt göra praktiska mätningar i bil.

Det är ett måste med signalförståelse för att kunna göra säker diagnos,

det är dit vi ska nå med kursen.

Kursinnehåll:

Signalförståelse från sensorer

Signalförståelse  till acktuatorer.

Signalmätning på bil med oscilloskop

 


Kommande datum
2020-05-07 09:00-16:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

 • Förkunskapskrav: Tidigare certifikat i kategori V.
 • Grundläggande kännedom om AC-utrustning.
 • Användningen av AC i fordon.
 • Hantering av köldmedier.
 • Bestämmelserna i EU-förordningen samt direktiven.
 • Teoretiskt prov.
 • 2 dagars utbildning inklusive examination.
 • Kaffe och lunch ingår.

Kommande datum
2020-05-14 08:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-06-01 08:00-17:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-06-11 08:00-17:00
Mjölby, Bojo

 • AC-utrustningsfunktion
 • Användningen av AC i fordon
 • Hantering av köldmedier
 • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning fluorerade växthusgaser
 • Bestämmelserna i EU-förordningen samt -direktiven.
 • Kvällsuppgifter till påföljande dag (dag 1 och dag 2).

Kommande datum
2020-05-11 08:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-05-25 08:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-06-01 08:00-17:00
Sollentuna, KG Knutsson AB
2020-06-08 08:00-17:00
Mjölby, Bojo
2020-06-08 08:00-17:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö

 • AC-utrustningsfunktion
 • Användningen av AC i fordon
 • Hantering av köldmedier
 • Tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning fluorerade växthusgaser
 • Bestämmelserna i EU-förordningen samt -direktiven.
 • Kvällsuppgifter till påföljande dag (dag 1 och dag 2).

Kommande datum
2020-05-04 08:00-17:00
Göteborg, KGK Academys kurslokal hos Autoexperten, Ruskvädersgatan 14
2020-05-11 08:00-17:00
Umeå, Wist last och buss.

Teoretiskt prov för dig som behöver skriva nytt eller skriva om. 2 timmar.

Kommande datum
2020-05-15 10:00-12:00
Malmö, KG Knutsson AB, Lundav. Malmö
2020-06-04 10:00-12:00
Sollentuna, KGK Academys kurslokal
2020-06-11 10:00-12:00
Mjölby, Bojo

Vi utför utbildningen för tömning / fyllning av köldmedier i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar i fordon.

Kommande datum
2020-05-18 08:00-17:00
Mjölby, Bojo

Intresseanmälan för kurser

Teknikern ska från den här kursen ha en grunduppfattning om vad det innebär med högvolt i fordon. Vi skall uppnå förståelse kring högvoltssystem genom att studera den svenska branschpraxisen som finns för dessa fordon. Reparation och service av fordon med högvoltskomponenter ska ske i enlighet med tillverkarens anvisningar. Det finns speciella föreskrifter från myndigheter, som är tillämpliga vid arbete med delar av elektriska högvoltssystem. Andra arbeten som inte berör relevanta högvoltskomponenter i framdrivningssystemen i elhybrid och elfordon får utföras av annan personal, med kännedom om högvoltssystemen. Där säger man i början ” utbilda personalen enligt biltillverkarens krav”

Intresseanmälan

Bilar med den nya typen av dubbelkopplingssystem är den automatväxling som ökar mest. Dubbelkoppling med torrlamell är unik för LuK.

Intresseanmälan

Här går vi igenom det viktigaste bra att veta gällande Selespeedenheten (växlingsroboten) på  Fiat Fiorino.

-Vanligaste symtomen vid felaktigheter när växlingen inte fungerar eller lampan indikerar på fel i systemet.

Vi går igenom vad vi behöver tänka på vid byte av koppling, samt vid byte av MTA enheten som sitter på växellådan.

Vi visar fysiskt på lös robot var det är vanligt med problem, testar kalibrering /adaption av växlingslägena på dessa modeller som är vanliga hos tex

Postnord. Visning av specialverktygen som krävs vid byte och även vilken olja som ska vara i vid byte av pump och påfyllning vid eventuellt läckage.

 

 

Intresseanmälan

För mer information om utbildningen och våra planerade utbildningstillfällen klicka på rubriken.

 

Intresseanmälan

Grundkurs 12/24v, hur fungerar en värmare, hur monterar man en Webasto, hur man felsöker och reparerar Webasto värmare. 
Monteringskursen går in på djupet avseende de grundläggande kunskaper om värmarnas funktion och teknik samt vilka installationskrav som krävs för installationer i personbilar och lätta last. Kursen omfattar samtliga vattenvärmare i Thermo Top-serien och vi berör även Air-Top-seriens luftvärmare. Vi går igenom hur en Thermo Plussats uppgraderar en tillsatsvärmare till parkeringsvärmare. Slutligen går vi igenom vår PC-diagnos såväl teoretiskt som praktiskt.

Intresseanmälan

Funktion, teknik och grundläggande installationskrav. Utbildningen ger kunskap om Webastos luftvärmarserie "Air Top" med avseende på funktion, teknik och grundläggande installationskrav samt tillbehör för marint bruk. Vår går även igenom Webastos PC-diagnos och lär oss handhavande och felsökning.

Intresseanmälan

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller ska börja arbeta exempelvis som servicerådgivare, verkstadschef, servicemarknadschef eller personal som arbetar med garantihantering.

Intresseanmälan

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på exempelvis serviceverkstad, skadeverkstad eller bildemontering och som har för avsikt att utföra service, reparera eller destruera en bil med gasdrift. Utbildningen ger även möjlighet att kunna skriva Intyg om genomfört GST Gas System Test i enlighet med TSFS 2018:46

Utbildningen har granskats och godkänts av EnergiGas Sveriges utbildningsnämnd.


Intresseanmälan

Nyckeln till framgång är bra kommunikation och förmågan att skapa delaktighet, engagemang och motivation i hela organisationen.

Intresseanmälan

CARS DIAGNOS FÖR BILAR OCH LÄTTA KOMMERSIELLA FORDON. CARS har en utförlig fordonsdatabas med utmärkt täckning av personbilar och lätta kommersiella fordon.

Intresseanmälan

Utbildningen tar upp teknisk uppbyggnad, service, underhåll och felsökning samt vad som är viktigt att tänka på vid service.

Intresseanmälan

För att få fördelar i morgon måste du investera idag. Erfarenheten har visat att investeringskostnaderna för vidareutbildning kan tjänas in på kort tid. Bosch tekniska avdelning erbjuder ett brett urval av viktiga utbildningar och tjänster för professionella verkstäder. Låt Bosch hjälpa dig att säkra framtiden för dig själv, ditt företag och dina anställda! Följ länken så får du en översikt över Bosch utbildningsprogram som är planerat för 2018. Vi ser fram emot att träffa dig och din personal, på våra Bosch Training kurser. https://se.bosch-training.com

Intresseanmälan

Den här dagen ges deltagarna en förståelse för de mjuka värdenas betydelse. Vi talar om personlig inställning, motivation och proaktivitet.  

Intresseanmälan

På Calix bilvärmeutbildning får du tips och trix, en djuplodande produktgenomgång, monteringstips och varför du ska arbeta med Calix motorvärme.
Vi kan var hos er eller på KGK. Du väljer. Maila till kgkacademy@kgk.se så hör vi av oss.

Intresseanmälan

Utbildningens syfte

En bilverkstad som inte har en tillräckligt hög lönsamhet överlever inte. Syftet med den här utbildningen är därför att lära sig:

• Hur man mäter lönsamhet i en bilverkstad och vad som är tillräckligt bra

• Vilka åtgärder som driver lönsamhet i en bilverkstad

• Hur man kan förbättra lönsamheten i sin egen bilverkstad

Intresseanmälan

Motorns uppbyggnad och konstruktion. Grunderna för att sedan gå Fördjupad Bensin eller Diesel motorstyrning.

Intresseanmälan

Hella Gutmann temakväll i Adas system/ kamera kalibrering.

Intresseanmälan

Att ha ett väl fungerande DMS system är helt fundamentalt för att få en effektiv verkstadsvardag. För att det skall fungera så måste personalen ha kunskaper i programmet för att kunna utnyttja alla de funktioner som finns i programmet. Genom utbildning så tar man vara på alla dessa funktioner och blir effektiv och därmed får mer tid över till att driva verksamheten framåt. Verkstaden måste vara ansluten till Autoexperten verkstad verkstadskonceptet.

Intresseanmälan

enl. NFS förordning ska man omcertifiera sig vart 5:e år.

Intresseanmälan

Mobileye certifierad återförsäljare (3 dagar) - intresseanmälan

Intresseanmälan

KGK Academy och Hella Gutmann Solutions bjuder in till en teknisk kväll med diesel/partikelfilter systemen som tema och hur man lättast felsöker på dessa.

Intresseanmälan

Skapa en förståelse för de enastående effekterna av excellent service.

Intresseanmälan