Lågaffektivt bemötande - en föreläsning för förskolepersonal

07 nov i Stockholm
Ordinarie pris: 1.150 kr ex moms
Uppgifter
Företagsuppgifter

Företag *
Kundgrupp *
Avdelning
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer
Ev. Fakturareferens
Hur hittade du hit? *

Har du samma fakturaadress som ovan? *