Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorgen 2021

22-23 apr i Deltagande online
Ordinarie pris: 3.290 kr ex moms
Uppgifter
Företagsuppgifter

Företag *
Kundgrupp *
Avdelning
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer
Ev. Fakturareferens
Hur hittade du hit? *

Har du samma fakturaadress som ovan? *