Välkommen att boka plats på våra öppna utbildningar och konferenser.

Klicka på den utbildningen du vill boka dig på.

Fritidshemmets uppdrag ur ett undervisningsperspektiv

ADHD och ADD - vad betyder det?

Anhörigstöd

Arbetsledning inom LSS - Från värk till verksamma verksamheter

Att möta familjer med psykisk ohälsa

Att skapa en stressfri och känslosmart förskola

Att tolka och behandla Smärta vid funktionsnedsättning

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Autism

Autism inom förskola och fritidsverksamhet

Bara på lek är inte så bara

Barn idag

Barns inlärning och lärande

Digitalisering i förskolan

Emotionellt instabil personlighetssyndrom EIPS

Ergonomi - Förskola och fritidshem

Ergonomi och förflyttningsteknik

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt i arbetet

Fall- och fallprevention

Fördjupade kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning

Grundkurs i kommunikation och AKK

Gruppledarutbildning

Introduktionsutbildning LSS-webbaserad

Introduktionsutbildning äldreomsorg-webbaserad

Ledarskap i förskola och fritidshem

Lex Sarah webbutbildning

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande - förskola

Lågaffektivt bemötande ÄO

Mat och kost på förskolan

Medkänslans pedagogik

Motiverande samtal – MI

Palliativ vård - Att möta människor i livets slutskede

Professionellt samarbete med vårdnadshavare

Psykiatriska diagnoser

Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet

Psykisk ohälsa hos äldre

Riksforum för sjuksköterskor 2021

Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet

Rikskonferens Kvalitet inom äldreomsorgen 2022

Rättshaveristiskt beteende

Samsjuklighet

Schizofreni

Sjuksköterskans kliniska bedömning -steg 1

Självskadebeteende

Självskadebeteende - Copingorienterat

Social dokumentation enligt ICF för chefer i Äldeomsorgen

Social dokumentation för vård och omsorgspersonal inom äldreomsorgen

Språkutveckling och språkstimulering i förskolan

Sårbehandling

Tillgänglig lärmiljö i fsk och fritidshem

Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

Våld vid demenssjukdom

Värdegrundat ledarskap

Yrkessvenska webbutbildning

Äldres munhälsa för sjuksköterskor