Bemötande - anhöriga

Har du några frågor är du välkommen att ringa 08-522 506 90 eller skicka e-post: bokning@kui.se.

Betalning erläggs mot faktura som skickas separat.

Vid avbokning senare än 2 veckor före utbildningen debiteras full avgift.

Platsen kan överlåtas på annan person, glöm inte att i så fall meddela detta till e-post bokning@kui.se.
För aktuella kursdatum var vänlig kontakta oss