Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Utbildningar

Grundläggande säkerhet inre fart <500 brutto

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar ombord på ett fartyg i inre fart under 500 brutto.

1 dags utbildning som kompletterar det som rederiet själv kan genomföra.

 
Kursen kräver att deltagaren gör teorin med hjälp av Skärgårdsredarna E-Learning
Grundläggande Säkerhetsutbildning http://www.skargardsredarna.se/utbildning/sakerhetsutbildning

Sjukvård L-ABC samt HLR & Överlevnad. Personlig säkerhet och socialt ansvar.

Brandutbildning & Marin miljöMer info

Kursavgift (exkl. moms) 2.450,00 kr
Inga kursdatum registrerade.
Ring för information,
tel: +46(0)31 – 97 65 90

Basic Safety Training - Grundläggande säkerhet

5 dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/1-1,4, TSFS 2013:47
 
Förkunskapskrav:
Ett godkänt läkarintyg enligt Manila för sjöfolk krävs för att få gå kursen

Kursen ger all personal ombord en grundläggande säkerhetsutbildning samt en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord. Utbildningen omfattar följande delar.

Del A - Överlevnadsteknik
Del B - Grundläggande Brandskydd
Del C - Första Hjälpen
Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar.Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 11.000,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 04-08 feb 2019
Boka 25-29 mar 2019
Boka 06-10 maj 2019
Boka 10-14 jun 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 01-05 apr 2019

Basic Safety refresh Manila

3 dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
Förkunskaper= Tidigare svenskt certifikat eller påteckning på behörighet om regel VI/1
utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders sjötjänstgöring de senaste 5 åren.
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget
Ett godkänt läkarintyg enligt Manila för sjöfolk krävs för att få gå kursen


Kursen ger all personal ombord en refresh på säkerhetsutbildningen samt en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord. Utbildningen omfattar följande delar.

Del A - Överlevnadsteknik
Del B - Grundläggande Brandskydd
Del C - Första Hjälpen
Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar.


          Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 7.000,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka Boka 14-16 jan 2019
Boka 04-06 mar 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 12-14 mar 2019
Boka 14-16 maj 2019

Basic Safety refresh Manila samt AFF refresh

3 dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
Kombinationskurs av både Basic safety samt AFF.

Förkunskaper = Tidigare svenskt certifikat
Basic safety Grund eller Påteckning på sin behörighet om regel VI/1
Utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders tjänstgöring de senaste 5 åren.
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget
Godkänt läkarintyg STCW Manila

Förkunskaper = Tidigare svenskt certifikat
Advanced Fire Fighting Grund.
Eller Behörighet som fartygsbefälklass VII.VI. V. IV.III.II eller sjökapten,Maskinbefäl, sjöingenjör.
Utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders tjänstgöring de senaste 5 åren.
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget
Godkänt läkarintyg STCW Manila

Kursen ger all personal ombord en refresh på säkerhetsutbildningen samt Advanced Firefighting och därmed en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord.
Utbildningen omfattar följande delar.

Del A - Överlevnadsteknik
Del B - Grundläggande Brandskydd
Del C - Första Hjälpen
Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar. 

Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ledande av brandbekämpningsstyrka ombord på ett fartyg.
Kan även användas som behörighetsförlängande för Grundläggande Brandskyddsutbildning
Del A - Brandskydd teori
Del B - Praktiska övningar               

Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 10.500,00 kr
Kursdatum i Rindö
Boka 09-11 apr 2019

Kombinationsrefresh Basic Safety, AFF, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

4 dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
Kombinationskurs av både Basic safety samt AFF och Beredskapsbåtar

Förkunskaper = Tidigare svenskt certifikat
Basic safety Grund eller Påteckning på sin behörighet om regel VI/1
Utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders tjänstgöring de senaste 5 åren.
Godkänt läkarintyg STCW Manila
Förkunskaper = Tidigare svenskt certifikat

Advanced Fire Fighting Grund.
Eller Behörighet som fartygsbefälklass VII.VI. V. IV.III.II eller sjökapten,Maskinbefäl, sjöingenjör.
Utöver detta skall sjömannen ha minst tre månaders tjänstgöring de senaste 5 åren.
Godkänt läkarintyg STCW Manila

 tidigare certifikat Räddningsfarkoster, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren. För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.
Godkänt läkarintyg STCW Manila

Kursen ger all personal ombord en refresh på  Grundläggande säkerhetsutbildning samt Advanced Firefighting och Räddningsfarkoster och därmed en större förståelse för arbetet med säkerheten ombord. 

Utbildningen omfattar följande delar.

Basic safety ref
Del A - Överlevnadsteknik
Del B - Grundläggande Brandskydd
Del C - Första Hjälpen
Del D - Personlig säkerhet och socialt ansvar. 

AFF ref
Del A - Brandskydd teori
Del B - Praktiska övningar


RÄDDNINGSFARKOSTER
Kursen ger en refresh av kunskap om utrustningen och hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.
Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del C – Hantering av utrustning och överlevande

 

 

 Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 13.500,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka Boka 14-17 jan 2019
Boka 04-07 mar 2019
Boka 08-11 apr 2019
Boka 27-30 maj 2019

Advanced Fire Fighting - Avancerad brandbekämpning

3 dagar – utbildningsbevis enligt STCW Manila och TSFS 2013:47

Förkunskaper = Grundläggande Brand
Godkänt läkarintyg STCW Manila

Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ledande av brandbekämpningsstyrka ombord på ett fartyg.
Kan även användas som behörighetsförlängande för Grundläggande Brandskyddsutbildning
Del A - Brandskydd teori
Del B - Praktiska övningar
Förkunskaper: Grundläggande brandskyddMer info

Kursavgift (exkl. moms) 6.900,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka Boka 20-21 dec 2018

Advanced Fire Fighting Refresh

2 dagar – utbildningsbevis enligt STCW Manila och TSFS 2013:47

Förkunskaper = För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren.
Denna tjänstgöring skall intygas med utdrag ur sjötjänstutdraget
För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år
Godkänt läkarintyg STCW Manila

 

Kursen ger både teoretiska och praktiska kunskaper i ledande av brandbekämpningsstyrka ombord på ett fartyg.
Kan även användas som behörighetsförlängande för Grundläggande Brandskyddsutbildning
Del A - Brandskydd teori
Del B - Praktiska övningar


Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 4.600,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka Boka 14-15 jan 2019
Boka 04-05 mar 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 07-08 feb 2019

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Manila refresh endast i samband med Basic Safety Refresh

OBS kursen ges endast i samband med Dag 3 i Basic Safety Refresh kursen eller hela Basic kursen 
utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
Kursdeltagare måste vara 18 år
Denna är begränsad till 8 platser
Förkunskap. För att kunna gå en fortbildningskurs krävs tidigare certifikat, alternativt behörighet som fartygsbefäl klass VII – Sjökapten samt maskinbefäl klass VII – Sjöingenjör. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren. För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år.
Godkänt läkarintyg STCW Manila
Kursen ger en refresh av kunskap om utrustningen och hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.
Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del C – Hantering av utrustning och överlevande


Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 3.000,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 16-17 jan 2019
Boka 06-07 mar 2019

Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

1 dag Endast i samband med Basic Safety Grundkurs - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Kursdeltagare måste vara 18 år

Kursen ger kunskap om utrustningen och hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.
Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del B – Handhavande av maskin
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler
Del E – Första hjälpen

Tidigare benämnd båtmansintyg.
.
Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 3.600,00 kr
Inga kursdatum registrerade.
Ring för information,
tel: +46(0)31 – 97 65 90

Fast Rescue Boat

Utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Förkunskaper: Certifikat för räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

BOENDE MED HELPENSION INGÅR I KURSAVGIFTEN
Dag 1, 11.30 - ca 20.00
Dag 2, 08.30 - ca 2 timmar efter mörkrets inbrott
Dag 3, 08.00 - ca 15.00
Kursen ger kunskap i hantering av FRB-båten så att de kan känna sig tryggare i sin roll och öka förståelsen av vikten i att träna kontinuerligt ombord för att bibehålla kunskapen. Kursen är mycket praktisk där deltagarna får kunskap i följande.
Del A - Konstruktion och utrustning.
Del B - Handhavande och utrustning för sjösättning/upptagning.
Del C - Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning/upptagning.
Del D - Handhavande av snabba beredskapsbåtars maskiner.
Bordningsövningar mot fartyg i framfart.
SAR utbildning.
Självklart är våra båtar SOLAS godkända.
Förkunskaper: Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar.
Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 12.800,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 02-04 apr 2019
Boka 23-25 apr 2019
Boka 14-16 maj 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 06-08 maj 2019

FRB refresher

Utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Förkunskaper: Tidigare Certifikat Fast Rescue Boat. Dessutom krävs minst tre månaders relevant sjötjänstgöring under de senaste fem åren. För övriga krävs en ny genomgången grundkurs, inte äldre än fem år

Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 3.950,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 12 mar 2019
Boka 10 apr 2019
Boka 08 maj 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 27 mar 2019
Boka 16 apr 2019
Boka 22 maj 2019

Medical First Aid

1,5 dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila och TSFS 2013:47
OBS.Kursen kräver att deltagaren gör instuderingsfrågor innan kursstart.
Kursen avslutas med en teoretisk tentamen.
Kurslitteratur: Första Hjälpen Ombord, Jure förlag

Kursen tar upp

Bedömning av en olycksplats med beaktande av egen säkerhet
Kroppens uppbyggnad och funktion
Typskador
Akuta sjukdomstillståndMer info

Kursavgift (exkl. moms) 5.000,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 18-19 mar 2019
Boka 29-30 apr 2019

Kursdatum i Rindö
Boka 14-15 feb 2019

Säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefartyg, repetitionskurs

2 dagar (Gäller i fem år) – utbildningsbevis enligt TSFS 2011:116 bilaga 17

Kursen ger en grundläggande kunskap och skapa en positiv inställning till begreppet säkerhet ombord. Säkerhetskursen för yrkesfiskare genomförs under två dagar och omfattar följande delar.

Del A - Brandskydd teori och praktik
Del B - Hälso- och sjukvård
Del C - Personlig säkerhet
Del D - Stabilitet
Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 3.700,00 kr
Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 21-22 feb 2019
Boka 25-26 apr 2019
Boka 23-24 maj 2019

Crisis Management and Human Behavior Training – Krishantering och Mänskligt Beteende

3 dagar – utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Kursen ger kunskap och förståelsen för reaktioner och beteende i extrema situationer. Bemötande av passagerare i nödsituationer, hantering av egen och besättningens reaktioner, uppföljningsstrategier efter en extrem händelse, fartygets säkerhetsorganisation samt optimalt utnyttjande av resurser.

Del A - Fartygets säkerhetsorganisation
Del B - Optimalt utnyttjande av resurser
Del C - Agerandet på och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare vid en nödsituation.
Del D - Kommunikation under och efter en nödsituation.Mer info

Kursavgift (exkl. moms) 11.600,00 kr
Kursdatum i Härnösand
Boka Boka 05-07 mar 2019

Refresh vecka5-dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
 OBS. Kursen kräver minst 10 deltagare anmälda 7 dagar innan kursstart.
 
 
Kursen ger  en refresh på följande intyg

 • Medical First AID                                                     A-VI/4-1
 • Basic Safety Refresh                                               A-VI/1-4
 • Advanced Firefighting Refresh                                A-VI/3
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Refresh A-VI/2-1

Kursen ställer krav på egenstudier innan kursstart. Kursmaterial skickas till deltagaren.
Vi måste ha en adress att skicka böcker till.
Tentamen under kursen samt obligatoriska instuderingsfrågor.  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) 18.700,00 kr
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Specialbehörighet för Fiskeskeppare

  2 dagar - utbildningsbevis enligt TSFS 2011:116 bilaga 7

  Kursen vänder sig till alla som skall föra befäl över fiskefartyg över 12 meter

  Del A - Navigation
  Del B - Stabilitet
  Del C - Arbetsmiljö
  Del D - Rättskunskap
  Del E - Civilrätt


  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) 6.000,00 kr
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Grundläggande Sjöfartsskydd, Security Awareness

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Sjöfartsskyddsmedvetenhet
  Hotbilder
  Upprätthållande av sjöfartsskydd


  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) 1.800,00 kr
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Sjöfartsskydd för personer med speciella uppgifter (Designated Duties )

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Sjöfartsskydd
  Säkerhetsrisker och hotbilder
  Sjöfartsskyddsinspektioner
  Användning av sjöfartsskyddsutrustning
  Förkunskaper: Inga  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) 3.000,00 kr
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Fartygsbefäl Klass VIII

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Del A1 – Bryggtjänst, navigation
  Del A2 – Bryggtjänst, radar
  Del B – Miljö- och fartygsteknik
  Del C1 – Säkerhet, brandskydd
  Del C2 – Säkerhet, hälso- och sjukvård
  Del C3 – Säkerhet, personlig säkerhet
  Del C4 – Passagerarsäkerhet
  Del D – Nödåtgärder
  Del E – Rättskunskap

  Förkunskaper: Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Fartygsbefäl Klass VIII säkerhet

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Praktisk säkerhetskurs för Fartygsbefäl Klass VIII

  Del C1 - Säkerhet, brandskydd
  Del C2 - Säkerhet, hälso- och sjukvård
  Del C3 - Säkerhet, personlig säkerhet
  Del C4 - Passagerarsäkerhet
  Del D - Nödåtgärder


  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Maskinbefälsexamen Klass VIII

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Del A – Maskinteknik
  Del B – Ellära
  Del C – Styr- och reglerteknik
  Del D – Drift och underhåll

  Förkunskaper: Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.


  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Intyg som sjukvårdare skeppsapotek D

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Olycksfall
  L-ABC
  HLR


  Mer info

  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90