Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Utbildningar

Grundläggande säkerhet inre fart <500 brutto
Kursavgift (exkl. moms) 2.450,00 kr

Detta är en utbildning som vänder sig till dig som arbetar ombord på ett fartyg i inre fart under 500 brutto.

1 dags utbildning som kompletterar det som rederiet själv kan genomföra.

 
Kursen kräver att deltagaren gör teorin med hjälp av Skärgårdsredarna E-Learning
Grundläggande Säkerhetsutbildning http://www.skargardsredarna.se/utbildning/sakerhetsutbildning

Sjukvård L-ABC samt HLR & Överlevnad. Personlig säkerhet och socialt ansvar.

Brandutbildning & Marin miljöMer info
Inga kursdatum registrerade.
Ring för information,
tel: +46(0)31 – 97 65 90

MES Mk2
Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

Ingen kursbeskrivning är angiven

Mer info
Inga kursdatum registrerade.
Ring för information,
tel: +46(0)31 – 97 65 90

Refresh vecka
Kursavgift (exkl. moms) 18.700,00 kr5-dagar - utbildningsbevis enligt STCW Manila, TSFS 2013:47
 OBS. Kursen kräver minst 10 deltagare anmälda 7 dagar innan kursstart.
 
 
Kursen ger  en refresh på följande intyg

 • Medical First AID                                                     A-VI/4-1
 • Basic Safety Refresh                                               A-VI/1-4
 • Advanced Firefighting Refresh                                A-VI/3
 • Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Refresh A-VI/2-1

Kursen ställer krav på egenstudier innan kursstart. Kursmaterial skickas till deltagaren.
Vi måste ha en adress att skicka böcker till.
Tentamen under kursen samt obligatoriska instuderingsfrågor.  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Grundläggande Sjöfartsskydd, Security Awareness
  Kursavgift (exkl. moms) 1.800,00 kr

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Sjöfartsskyddsmedvetenhet
  Hotbilder
  Upprätthållande av sjöfartsskydd


  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Sjöfartsskydd för personer med speciella uppgifter (Designated Duties )
  Kursavgift (exkl. moms) 3.000,00 kr

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Sjöfartsskydd
  Säkerhetsrisker och hotbilder
  Sjöfartsskyddsinspektioner
  Användning av sjöfartsskyddsutrustning
  Förkunskaper: Inga  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Fartygsbefäl Klass VIII
  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Del A1 – Bryggtjänst, navigation
  Del A2 – Bryggtjänst, radar
  Del B – Miljö- och fartygsteknik
  Del C1 – Säkerhet, brandskydd
  Del C2 – Säkerhet, hälso- och sjukvård
  Del C3 – Säkerhet, personlig säkerhet
  Del C4 – Passagerarsäkerhet
  Del D – Nödåtgärder
  Del E – Rättskunskap

  Förkunskaper: Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Fartygsbefäl Klass VIII säkerhet
  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Praktisk säkerhetskurs för Fartygsbefäl Klass VIII

  Del C1 - Säkerhet, brandskydd
  Del C2 - Säkerhet, hälso- och sjukvård
  Del C3 - Säkerhet, personlig säkerhet
  Del C4 - Passagerarsäkerhet
  Del D - Nödåtgärder


  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Maskinbefälsexamen Klass VIII
  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

  Enligt överenskommelse - Enligt TSFS 2013:47

  Del A – Maskinteknik
  Del B – Ellära
  Del C – Styr- och reglerteknik
  Del D – Drift och underhåll

  Förkunskaper: Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.


  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Intyg som sjukvårdare skeppsapotek D
  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

  1 dag - Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

  Olycksfall
  L-ABC
  HLR


  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90

  Stena Basic
  Kursavgift (exkl. moms) Ej angivet

  Rederi anpassad Stena Basic 2 dagar ob

  Mer info
  Inga kursdatum registrerade.
  Ring för information,
  tel: +46(0)31 – 97 65 90