Advanced Fire Fighting - Avancerad brandbekämpning

Innehåll
Kurslängd 3 dagar
Förkunskapskrav Grundläggande Brandskydd
Kursinnehåll Enligt STCW Manila och TSFS 2013:47

Del A, Brandskydd, teori
Brandbekämpning ombord
- Fartygs säkerhetsorganisation
- Räddningsledartaktik
- Kommunikation och koordination mellan räddningsenheterna
- Samarbete med extern räddningsstyrka
- Brandbekämpning till sjöss och i hamn
- Ventilationskontroll, inklusive fläktsystem för rökevakuering
- Kontroll av bränsle- och elsystem
- Bekämpning av bränder där farligt gods är involverat
- Särskilda risker vid brandbekämpning beredskapsplaner och brandskyddsövningar
- Användning av vatten för brandsläckning ombord och dess inverkan på stabilitets- och korrektionsprocedurer
- Inspektion och underhåll av brandskyddsutrustning
- Gällande svenska bestämmelser
- Rapporter
- Lägeskontroll och övervakning av skadade personer

Del B, Praktiska övningar

Handbrandsläckare
- Laddning
- Kontroll
- Släckövningar

Rökdykning
- Apparatkännedom
- Luftladdning
- Rökdykning

Rök- och släckövningar
- Maskinrum
- Gasbränder
- Gasflaskor i brand
- Skumsläckning
- Brand i kläder

Kemskydd
- Tätning
- Neutralisering

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor, handduk och extra underkläder
Logi   I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen


Pris: 6.900,00 kr exkl. moms

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 06-08 apr