Crisis Management and Human Behavior Training – Krishantering och Mänskligt Beteende

Innehåll
Kurslängd 3 dagar
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll Enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Fartygets säkerhetsorganisation
- Introduktion till STCW-konventionen
- Katastrofer till sjöss
- Katastrofpsykologi
- Planera säkerhetsorganisationen och genomföra realistiska övningar
- Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser

Optimalt utnyttjande av resurser
- Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress
- Situationsbedömning och åtgärder
- Leda och dirigera besättning och passagerare i nödsituationer
- Hantering av folkmassor
- Motivera, uppmuntra passagerare och besättning samt inge förtroende

Agerandet under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och annan personal vid en nödsituation
Teorin bakom kris och stresshantering
- Posttraumatisk stress
- Stressyndromen inklusive de akuta
- Stressreaktioner
- Förebygga och bemöta akut stress
- Gruppen i stress och dess förväntade reaktioner
- Psykisk eftervård i samband med olyckor
- Operationell debriefing: att lära av erfarenheten

Kommunikation under och efter en nödsituation
- Intern kommunikation
- Kommunikationshinder och strategier
- Information till passagerare
- Mediahantering

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning  
Logi I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu  
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av TransportstyrelsenPris: 11.600,00 kr exkl. moms

Platser kvar
Fåtal platser kvar
Fullbokat

Kursdatum i ÖMC Öckerö
Boka 28-30 okt

Kursdatum i Rindö
Boka 19-21 nov