Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar

Innehåll
Kurslängd 2 dagar
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll Enligt STCW Manila, TSFS 2013:47

Handhavande av farkoster och båtar

- Konstruktion och utrustning av livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar och deras specifika utrustning
- Särskilda egenskaper och inrättningar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar
- Olika typer av utrustning som används för att sjösätta livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar
- Metoder för att sjösätta livräddningsfarkoster i grov sjö
- Metoder för att ta upp livräddningsfarkoster
- Åtgärder som ska vidtas efter att fartyget övergivits
- Metoder för sjösättning och upptagande av beredskapsbåtar i grov sjö
- Faror som är förknippade med användning av "on-load release" enheter
- Kunskap om underhåll

Handhavande av maskin
- Metoder att starta och driva livräddningsfarkosters maskineri och dess tillbehör samt användningen av befintlig brandsläckningsutrustning

Hantering av utrustning och överlevande

- Hantering av räddningsfarkost i hårt väder
- Användning av painter, drivankare och all annan utrustning
- Fördelning av mat och vatten i livräddningsfarkoster
- Åtgärder som vidtagits för att maximera lokalisering av livräddningsfarkoster
- Metoder för helikopterräddning
- Effekter av hypotermi och hur man förebygger detta. Användning av skyddsutrustning såsom räddningsdräkter och termiska skydd
- Användning av beredskapsbåtar och räddningsbåtar för att samla ihop livflottar och räddning av överlevande i havet
- Angöring med livräddningsfarkoster

Nödsignaler

- Användande av radioutrustning som medförs i livräddningsfarkoster, inklusive EPIRB och SART
- Pyrotekniska nödsignaler

Första hjälpen

- Användning av första hjälpen-utrustning och olika tekniker för återupplivningsförsök
- Hantering av skadade personer, inklusive kontroll av blödning och chock

Arbetsformer
Teori och praktiska övningar
 
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor
Logi I skolans Kurshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av TransportstyrelsenPris: 3.600,00 kr exkl. moms

För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu