Medical First Aid

Innehåll
Kurslängd 1,5 dagar
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll Enligt STCW Manila och TSFS 2013:47

Kunna bedöma en olycksplats med beaktande av egen säkerhet.

Deltagaren skall få kunskaper för att omedelbart kunna vidta effektiva åtgärder i händelse av olycka/olycksfall, samt hastigt insjuknande eller sjukdom ombord.

Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs, för att på ett rätt sätt kunna omhänderta skadade och sjuka ombord.

- L-ABCDE
- Ställa diagnos
- Behandla brännskador
- El olyckor
- Använda förbands material

Kroppens uppbyggnad och funktion.

Typskador

- Undersöknings tekniker
- Spinala skador
- Frakturer muskelskador
- Skalltrauma

Akuta sjukdomstillstånd

- Förgiftnings risker ombord
- Läkarkonsultation
- Hjärtsjukdomar
- Diabetes( hypoglykemi)
- Allergier
- Lungsjukdomar
- Epilepsi

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning  
Logi  
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-9765961 eller hotell@omc.nu 
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av TransportstyrelsenPris: 5.000,00 kr exkl. moms

För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu