Intyg som sjukvårdare skeppsapotek D

Innehåll
Kurslängd 4,5 till 6 timmar
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll TSFS 2013:47

– Samhällets olycks- och skadebild
– Förebygga olycksfall
– L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
– Kontroll av livstecken
– Medvetslöshet – stabilt sidoläge
– Larma
– Utföra hjärt-lungräddning
– Åtgärder vid luftvägsstopp
– Stoppa blödning
– Förebygga cirkulationssvikt
– Fallolyckor
– Organisera och handla på en olycksplats
– Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Logi
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu 
 
Måltider Lunch samt förmiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av Transportstyrelsen
För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu