Grundläggande Sjöfartsskydd, Security Awareness

Innehåll
Kurslängd 1 dag
Förkunskapskrav Inga
Kursinnehåll Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

Sjöfartsskyddsmedvetenhet

a) sjöfartsskyddstermer och definitioner, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
b) internationell sjöfartssäkerhetspolitik och ansvariga myndigheter, företag och personer
c) sjöfartsskyddsnivåer och deras inverkan på säkerhetsåtgärder och rutiner ombord på fartyget och i hamnanläggningar
d) rapporteringsrutiner
e) sjöfartsskyddsplaner

Hotbilder

a) teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot
b) identifiering av eventuella säkerhetshot, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
c) identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen och andra föremål samt dess verkan på människor och föremål
d) hantering av säkerhetsrelaterad information och kommunikation

Upprätthållande av sjöfartsskydd

krav om utbildning och övning i enlighet med relevanta konventioner, koder och IMO cirkulär, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Logi
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Petter på 031-976596 eller petter@omc.nu
 
Måltider Lunch samt förmiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av TransportstyrelsenPris: 1.800,00 kr exkl. moms

För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu