Sjöfartsskydd för personer med speciella uppgifter (Designated Duties )

Innehåll
Kurslängd 1 dag
Förkunskapskrav Grundläggande sjöfartsskydd (awareness )
Kursinnehåll Enligt STCW Manila TSFS 2013:47

Sjöfartsskydd

a) sjöfartsskyddstermer och definitioner, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
b) internationell sjöfartssäkerhetspolitik och ansvariga myndigheter, företag och personer, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
c) sjöfartsskyddsnivåer och deras inverkan på säkerhetsåtgärder och rutiner ombord på fartyget och i hamnanläggningar
d) rapporteringsrutiner
e) krav om utbildning och övning i enlighet med relevanta konventioner, koder och IMO-cirkulär, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
f) förfaranden för utförande av inspektioner och besiktningar för kontroll och uppföljning av sjöfartsskyddsverksamheter som anges i ett fartygets skyddsplan
g) skyddsplaner samt rutiner och åtgärder vid säkerhetshot eller säkerhetsöverträdelser, inklusive – åtgärder för upprätthållandet av betydelsefulla verksamheter
ombord eller i hamnanläggningar – sjöröveri och väpnade hot eller attacker

Säkerhetsrisker och hotbilder

a) säkerhetsdokumentation inklusive sjöfartskyddsdeklaration
b) teknik som används för att förhindra eventuella säkerhetshot, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
c) identifiering av eventuella säkerhetshot, inklusive sjöröveri och väpnade hot eller attacker
d) identifiering av eventuella vapen, farliga ämnen och andra föremål samt dess verkan på människor och föremål
e) passagerarsäkerhet vid eventuella säkerhetshot och olika skyddsnivåer
f) hantering av säkerhetsrelaterad information och kommunikation
g) metoder för kroppsvisitation och ickestörande inspektioner

Sjöfartsskyddsinspektioner

a) teknik för övervakning av avgränsade områden ombord på fartyg
b) kontroll av tillträdet till fartyget och till avgränsade områden ombord på fartyget
c) metoder för effektiv övervakning av däck och områden kring fartyget
d) kontrollmetoder i samband med last och fartygets förråd
e) metoder för kontroll av ombordstigande, ilandstigande och personers tillhörigheter medan de är ombord.

Användning av sjöfartsskyddsutrustning

a) Allmän kunskap om olika typer av säkerhetsutrustning och system, inklusive de som skulle kunna användas i händelse av sjöröveri samt väpnade hot eller attacker, samt deras begränsningar
b) Kunskap om behovet av test, kalibrering och underhåll av säkerhetssystem och utrustning, i synnerhet när fartyget är till sjöss

Arbetsformer Teori och diskussioner
Personlig utrustning  
Logi II skolans konferenshotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Petter på 031-976596 eller petter@omc.nu
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är i överensstämmelse med STCW Manila och godkänd av TransportstyrelsenPris: 3.000,00 kr exkl. moms

För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu