Maskinbefälsexamen Klass VIII

Innehåll
Kurslängd Enligt överenskommelse
Förkunskapskrav Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:47) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.
Kursinnehåll Enligt TSFS 2011:116 bilaga 4

Del A, Maskinteknik

Förbränningsmotorer
– Kolvmotorns och dess komponenter
– Fyrtaktsprincipen
– Tvåtaktsprincipen
– Gasväxling
– Överladdning
– Kompressionsförhållande
– Energi
– Effekt
– Bränsleförbrukning

Förbränning, bränslen och smörjmedel
– Förbränningsprocessen
– Bränslens kemiska uppbyggnad
– Bränslekvaliteter
– Avgasers kemiska sammansättning
– Smörjmedel och fetter

Fartygets framdrivning
– Axelledning och dess lagringar
– Reduktionsväxlar
– Propellerns arbetssätt och egenskaper

Hydraulik, däcksmaskineri
– Hydraulik
– Ankarspel
– Förhalningsspel
– Vinschar
– Kranar

Kylvattensystem
– Systemets principiella uppbyggnad, inklusive kännedom om dess huvudkomponenters funktion och arbetssätt

Smörjoljesystem
– Systemets uppbyggnad samt kännedom om dess huvudkomponenters
funktion och arbetssätt

Bränslesystem
– Systemets uppbyggnad samt kännedom om dess huvudkomponenters
funktion och arbetssätt

Läns- och barlastsystem
– Systemens principiella uppbyggnad samt kännedom om komponenters funktion och arbetssätt

Startsystem
– Startsystemens principiella uppbyggnad samt kännedom om komponenters funktion och arbetssätt

Ångsystem
– Systemens principiella uppbyggnad
– Om ingående komponenters funktion och arbetssätt

Del B, Ellära
– Grundläggande ellära
– Elfara
– Funktionen hos vanligen förekommande elektriska maskiner och utrustning

Del C, Styr- och reglerteknik
– Fjärrövervakningssystem och förekommande fjärrmanövrar
– Ingående vakter, givare och övriga komponenter i dessa system

Del D, Drift och underhåll
– Sköta driften av ett maskineri i enlighet med tillverkarens givna värden
– Förebygga driftstörningar samt avhjälpande åtgärder vid sådana

Arbetsformer Teori och praktiska övningar
Personlig utrustning Oömma och varma fritidskläder, ombyte, vantar, mössa, rejäla skor
Logi  
I skolans kurs hotell kan förstklassigt boende erbjudas (se flik Boende), finns önskemål om detta kontakta Hotell på 031-976591 eller hotell@omc.nu
Måltider Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår
Övrigt Inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk som inte är äldre än två år och som visar att kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:117) om läkarintyg för sjöfolk är uppfyllda.
Kursdeltagare får ej vara påverkad av alkohol eller droger. Påverkade deltagare avvisas från kurser. Full kursavgift debiteras
Dokumentation Efter genomgången kurs utfärdas kursintyg. Kursen är godkänd av Transportstyrelsen
För anmälan ring 031-97 65 90 eller maila info@sjosakerhet.nu