Utbildningar

Ramirent har kurser för de flesta ändamål. Kurserna är valda för att svara mot högt ställda krav på säkerhet, ergonomi och arbetsmiljö. Skulle du sakna en viss sorts kurs – hör av dig! Vi gör allt för att lösa dina behov.

Arbete på väg, steg 1.1, 1.2 & 1.3 (Inkl. APV nivå 1 & 2)

Utbildningen är i enlighet med Trafikverkets krav på Grundkompetens APV för att få utföra vägarbete eller framföra väghållningsfordon.
De nya kraven kommer införas successivt av Trafikverket i nya entreprenader och projekteringstjänster. Utbildningen uppfyller även
Trafikverkets tidigare utbildningskrav för Arbete på väg nivå 1 & 2, som även de flesta kommuner har krav på.Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Arbete på väg, steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1

Utbildningen är i enlighet med Trafikverkets krav på Grundkompetens APV för att få utföra vägarbete eller framföra väghållningsfordon.
De nya kraven kommer införas successivt av Trafikverket i nya entreprenader och projekteringstjänster. Utbildningen uppfyller även
Trafikverkets tidigare utbildningskrav för Arbete på väg nivå 1 & 2, som även de flesta kommuner har krav på.Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Brandfarliga Arbeten-utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

- - -

Brandfarliga Arbeten – ny utbildning för alla brandfarliga arbeten.
Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och på så sätt finns nu ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Brandfarliga Arbeten - webbutbildning

OBS! Orten är bara för Ramirents interna system, du kan sitta var som helst och genomföra utbildningen så länge du har en stabil uppkoppling. 😊

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Brandfarliga Arbeten-utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

- - -

Brandfarliga Arbeten – ny utbildning för alla brandfarliga arbeten.
Sveriges Byggindustrier och SVEBRA, Svenska Brandsäkerhetsföretag, har tillsammans tagit fram en ny utbildning för att stärka utförare i olika branscher att arbeta brandsäkert. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och på så sätt finns nu ett alternativ till Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U

I alla typer av byggprojekt krävs det att det finns en utsedd lämplig arbetsmiljösamordnare. Personen ansvarar för att projektet planeras och utförs enligt gällande arbetsmiljöjkrav. Denna utbildning lägger grunden för den kompetens och förståelse som krävs för att uppfylla kraven om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.
Läs mer

Fallskyddsutbildning, användare

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagaravgift 2 100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Fallskyddsutbildning, användare - webbutbildning

OBS! Orten är bara för Ramirents interna system, du kan sitta var som helst och genomföra utbildningen så länge du har en stabil uppkoppling. 😊

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagaravgift 2 100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Fallskyddsutbildning, användare & räddning

Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Hur detta ska vara utformat regleras i lagar, föreskrifter och standarder, till vilka denna kurs är anpassad. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Räddningsdelen av kursen inriktar sig på hur man förbereder sig för att rädda en person vid fallolycka eller som på grund av sjukdom inte kan ta sig ner på vanligt sätt. Kursdeltagarna får lära sig handhavande och räddningsmetoder för specifik räddningsutrustning i situationer där andra räddningsmöjligheter inte finns tillgängliga tex räddningstjänst, krankorg eller liftar. Räddningsmetoden är enligt metoden passiv räddning och betyder att räddningspersonal alltid utför räddningen från den plats där personen fallit ifrån. Detta innebär att räddningspersonal utsätter sig för mindre risk genom att man inte behöver fira sig ner till den skadade vilket måste göras vid metoden aktiv räddning.

Deltagaravgift 2 500 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Fallskyddsutbildning, räddning

Kursen inriktar sig på hur man förbereder sig för att rädda en person vid fallolycka eller som på grund av sjukdom inte kan ta sig ner på vanligt sätt. Kursdeltagarna får lära sig handhavande och räddningsmetoder för specifik räddningsutrustning i situationer där andra räddningsmöjligheter inte finns tillgängliga tex räddningstjänst, krankorg eller liftar. Räddningsmetoden är enligt metoden passiv räddning och betyder att räddningspersonal alltid utför räddningen från den plats där personen fallit ifrån. Detta innebär att räddningspersonal utsätter sig för mindre risk genom att man inte behöver fira sig ner till den skadade vilket måste göras vid metoden aktiv räddning.

Deltagaravgift 2 100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Första hjälpen & HLR inkl hjärtstartare

Genom att låta all personal genomgå kurser i hjärt- och lungräddning ökar du möjligheterna att rädda liv. I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen, HLR, när någon råkat ut för en olycka eller blir sjuk. Efter utbildningen ska deltagaren kunna agera vid ett andnings- och hjärtstopp med hjärtstartare. Utbildningen, som ger deltagarna grundläggande kunskaper, handlingsredskap och trygghet, följer Arbetsmiljöverkets krav.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Heta Arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning, lödning och arbeten med luftpistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personal som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade. Deltagarna lär sig vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
Utbildningen genomförs med utbildningsmaterial och instruktörer certifierade av Brandskyddsföreningen. 

Deltagaravgift 3 100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Härdplastutbildning

Arbete med härdplaster kan vara hälsofarligt och de som utför eller leder arbete med vissa härdplaster skall enligt arbetsmiljölagen ha erforderlig utbildning samt genomgått hälsoundersökning. Exempel på farliga kemiska produkter är: diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser samt metakrylater och akrylater märkta med H317 eller H334.

Deltagaravgift 2100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Härdplastutbildning - webbutbildning

Arbete med härdplaster kan vara hälsofarligt och de som utför eller leder arbete med vissa härdplaster skall enligt arbetsmiljölagen ha erforderlig utbildning samt genomgått hälsoundersökning. Exempel på farliga kemiska produkter är: diisocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser samt metakrylater och akrylater märkta med H317 eller H334.

Deltagaravgift 2100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Kvartsdammsutbildning Grund - VR

Kvartsdamm finns i våra vanligaste bergarter och varje år exponeras över 80 000 personer för kvartsdamm på våra arbetsplatser. Exponering för kvartsdamm sker vid bilning, borrning, slipning, sågning i sten eller betong. I förlängningen kan det leda till dödliga sjukdomar som
silikos (stendammslunga), cancer och KOL.
Enligt gällande föreskrifter skall arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför arbete med kvartshaltigt material ha tillräckliga kunskaper om hälsorisker och hur dessa risker skall förebyggas.

Kursen är en webbaserad utbildning i Virtual Reality och tar ca 1 timme att genomföra och avslutas med ett teoretiskt kunskapstest.

Deltagaravgift 1200 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se eller 063-551585 för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning, mer information eller bokning av utbildning.

Läs mer

Lift Grund Engelska

Ingen beskrivning angiven
Läs mer

Liftutbildning Grund

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten i arbetet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogen med arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. De teoretiska och praktiska kunskaperna med arbete på lift ska vara dokumenterade. Den här kursen, som följer internationell standard är en garanti för kvalitativ utbildning för förare av mobila arbetsplattformar.

Deltagaravgift 2 300 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Liftutbildning Repetition

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogenmed arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. De teoretiska och praktiska kunskaperna med arbete på lift ska vara dokumenterade. Den här kursen, som följer den internationella standarden översatt till den svenska, är en repetitionskurs.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Liftutbildning Repetition - webbutbildning

OBS! Orten är bara för Ramirents interna system, du kan sitta var som helst och genomföra utbildningen så länge du har en stabil uppkoppling. 😊

Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Lagar och föreskrifter säger att den som använder lift ska vara väl förtrogenmed arbetsuppgiften och ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. De teoretiska och praktiska kunskaperna med arbete på lift ska vara dokumenterade. Den här kursen, som följer den internationella standarden översatt till den svenska, är en repetitionskurs.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Motorkapsutbildning

Utbildningen syftar till att användare av motorkapsmaskiner skall kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Utbildningsprogrammet blandar teori och praktik med fokus på praktiska övningar för val av utrustning, personligt skydd och arbetsteknik vid olika arbetsmoment. Utbildningen är i enlighet med AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön.

Deltagaravgift 2 100 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Motorsågsutbildning

Utbildningen syftar till att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. sågning i träkonstruktioner i samband med byggarbeten. Problem som kan uppkomma med sågning i konstruktioner lyfts i kursen.

Ramirent har tagit fram den här utbildningen för personer i bygg- och anläggningsbranschen som använder motorkedjesåg i arbetet.

Utbildningstid: 4 timmar. 
Utbildningen följer AFS 2012:1. 


Deltagaravgift 2100 kr per person, exklusive moms.

Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Ställningsutbildning, allmän 2-9 meter

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför,  river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Viktigt! Förstudier skall genomföras innan kursstart. Se längst ner på sidan!

Läs mer

Ställningsutbildning, allmän 2-9 meter - webbutbildning

OBS! Orten är bara för Ramirents interna system, du kan sitta var som helst och genomföra utbildningen så länge du har en stabil uppkoppling. 😊

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför,  river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Viktigt! Förstudier skall genomföras innan kursstart. Se längst ner på sidan!

Läs mer

Ställningsutbildning, rullställning 2-5 meter

Enligt gällande föreskrifter ska alla som uppför,  river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad utbildning/information. Den som arbetar med rullställning med högst 5 m till arbetsplan ska ha genomgått Särskild information om rullställningar. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå.

Deltagaravgift 1700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Säkra lyft med lyftredskap

Deltagarna lär sig koppla och använda lyftredskap effektivt  och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare och inhyrd arbetsplats som hanterar lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap. Kursen är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Säkra lyft med lyftredskap - med praktik

Deltagarna lär sig koppla och använda lyftredskap effektivt  och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare och inhyrd arbetsplats som hanterar lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap. Kursen är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagaravgift 2 400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Säkra lyft med lyftredskap - webbutbildning

OBS! Orten är bara för Ramirents interna system, du kan sitta var som helst och genomföra utbildningen så länge du har en stabil uppkoppling. 😊

Deltagarna lär sig koppla och använda lyftredskap effektivt och utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetstagare och inhyrd arbetsplats som hanterar lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap. Kursen är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder. Det är en garanti för kvalitativ utbildning.

Deltagaravgift 1 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Traversutbildning

Säkra Lyft med lyftredskap inkl. praktik på lyftanordning. Vi utgår från kursen "Säkra lyft med lyftredskap" och kompletterar med ½ dags praktik på kundens lyftanordning.

Kursen bygger på dokumenterade kunskaper enligt: AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Deltagaravgift 2400 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Truckförarutbildning A, B

För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper samt ett körtillstånd utfärdat av arbetsgivaren. Kursen som följer Truckläroplanen (TLP10) leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnader.

Kontakta utbildning@ramirent.se för offert eller pris för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Truckförarutbildning C2 (Hjullastare)

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att medarbetaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undvika riskerna i arbetet. En truckförare skall ha skriftligt tillstånd som utfärdas av arbetsgivaren för att använda truck.
Läs mer

Truckförarutbildning C7 (Teleskoplastare)

För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper samt ett körtillstånd utfärdat av arbetsgivaren. Kursen för teleskoplastare följer Truckläroplanen (TLP10) och leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. Syftet med kursen är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna.

Deltagaravgift 6 500 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Validering Truckförarutbildning A, B

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för uppgiften. För att få använda en truck krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen vänder sig till dig som skall köra truck och kan utföra en praktisk arbetsuppgift med trucken utan handleding. Kursen som följer TLP10,Truckläroplanen, leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. 

Kursen är enligt läroplanen på 16 timmar där 8 timmar är självstudier (Självstudiematerialet finns som PDF att ladda ner på vår hemsida) och 8 timmar är lärarledd med instuktör.

Deltagaravgift 4 500 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.
Läs mer

Validering Truckförarutbildning C2 (Hjullastare)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för uppgiften. För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen vänder sig till dig som skall köra Hjullastare med gafflar och kan utföra en praktisk arbetsuppgift med Hjullastare. Kursen som följer TLP10,Truckläroplanen, leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. 

Kursen är enligt läroplanen på 16 timmar där 8 timmar är självstudier (Självstudiematerialet finns som PDF att ladda ner på vår hemsida) och 8 timmar är lärarledd med instuktör.

Deltagaravgift 4 500 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer

Validering Truckförarutbildning C7 (Teleskoplastare)

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för uppgiften. För att få använda truck på arbetsplatsen krävs dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Kursen vänder sig till dig som skall köra Teleskoplastare och kan utföra en praktisk arbetsuppgift med Teleskoplastare. Kursen som följer TLP10,Truckläroplanen, leds av våra certifierade och erfarna instruktörer. 

 Kursen är enligt läroplanen på 16 timmar där 8 timmar är självstudier (Självstudiematerialet finns som PDF att ladda ner på vår hemsida) och 8 timmar är lärarledd med instuktör.

Deltagaravgift 3 700 kr per person, exklusive moms.
Kontakta utbildning@ramirent.se för deltagaravgift för företagsanpassad utbildning.

Läs mer