Halvdagsföreläsning med den inom autismvärlden ansedda forskaren och psykologen Mary E. Van Bourgondien.
Föreläsning med Mary E. Van Bourgondien, Ph.D. Professor, Clinical Director, TEACCH, North Carolina.

Utbildningscenter Autism kommer att anordna en konferens 26-27 oktober i Sunne, den har titeln ”Vem utmanar vem” vi kommer att varva föreläsningar med smågruppsdiskussioner om era egna erfarenheter.

Inledningsföreläsare är Mary E. Bourgondien, Professor, Clinical Director, TEACCH-Chapel Hill, hon kommer bl.a att prata om hur de idag arbetar med Structur Teaccing. Avslutningsföreläsare är Jill Carlberg Söderlund, som själv har diagnosen Aspergers syndrom. Hon kommer att prata om bra och dåligt bemötande genom skolåren och vuxenlivet och hur man bäst bemöter i både teori och praktik.