Målsättning:

Att ge grundläggande kunskap om autismspektrum.

Att ge er chefer och arbetsledare verktyg för att förvalta och bibehålla investeringen som gjorts i utbildning av verksamhetens personalgrupp.

Att vid avslutad utbildning ha en idé om hur ”min” egen implementeringsplan skulle kunna se ut för min verksamhet.

Vi rekommenderar att  innan du går någon av våra utbildningar så går du in på www.autism.se och gör webutbildningen e-autism.
Vi rekommenderar att  innan du går någon av våra utbildningar så går du in på www.autism.se och gör webutbildningen e-autism.
Detta är en ny utbildning riktad mot skola/korttids/fritids som är i 4 moduler, där modul 1 är obligatorisk.
Vi kommer att ha modul 1 och 2 i Örebro 31 oktober-2 november.
 
Modul 1, 2 dagar

En teoridel om kognitiva svårigheter  (autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning).

Delaktighet och en tillgänglig lärmiljö på organisations - grupp- och individnivå

Förhållningssätt och bemötande

Praktiskt arbete utifrån elever i den egna verksamheten

Kartläggning individuellt utifrån egen person, hjälpmedel och anpassningar

Stressorer - strategier

 
Modul 2, 1 dag

Innehåll:

En teoridel om social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse.

Kartläggning individuellt utifrån egen person: uttryckande kommunikation, språkförståelse och läsförståelse

Praktiskt arbete för att utveckla kommunikativa färdigheter/läsförståelse

 
 
 

Målsättning:  Att deltagarna får kunskap om hur man på ett icke konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Utgångspunkterna är bland annat: låg-affektivt bemötande, anpassning av krav och avledning & sinnesintegrationshjälpmedel.

Utbildningen är på tre dagar.

Ur innehållet: Under dagarna kommer teori att blandas med praktik.

I den teoretiska delen kommer bland annat problemskapande situationer, affektteori och kaosbeteende att definieras. Vidare kommer kursledaren att gå igenom lagstiftning kring personalens ansvar och användande av makt.

 Vi går också  igenom grunderna för autismspektrumtillstånd, hjälpmedel och anpassningar.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får arbeta med egna fallbeskrivningar, de kommer också att få arbeta/träna praktiskt med fysiska frigörelse-och begränsningsmetoder. Dessa metoder utgår med fokus på skydd, rörelse och affektbefrielse.

 
Vi rekomenderar att  innan du går någon av våra utbildningar så går du in på www.autism.se och gör webutbildningen e-autism.