Målsättning:

Att ge grundläggande kunskap om autismspektrum.

Att ge er chefer och arbetsledare verktyg för att förvalta och bibehålla investeringen som gjorts i utbildning av verksamhetens personalgrupp.

Att vid avslutad utbildning ha en idé om hur ”min” egen implementeringsplan skulle kunna se ut för min verksamhet.