Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum

Innehåll

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna
med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner.
Utbildningen
omfattar områden som bedömning/kartläggning,
hjälpmedel, anpassningar,
samarbete och kontinuitet, kommunikation,
socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga
problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.


Under utbildningen arbetar deltagarna i grupper med handledning
av erfarna utbildare.
I utbildningen medverkar fyra personer med
diagnos
inom autismspektrum. Personerna är på olika utvecklingsnivåer
vilket innebär att deltagarna
under veckan träffar ungdomar
och vuxna med olika förutsättningar.


Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of
Chapel Hill, North Carolina i USA men under flera år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter
Autism.

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
09 november 2020 Sunne Annika Grenhage
14.000 kr ex moms

Kursledare

Annika Grenhage

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal och
anhöriga till ungdomar och vuxna inom
autismspektrum.
Pris:
Personal 14000 kr ex moms, föräldrar/anhöriga 8900 kr inkl moms.
Vid köp av fem platser eller fler 13600 kr ex moms

Målsättning

Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum – från teoretisk
förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser
i
vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel,
anpassningar och omgivningens bemötande.

Längd

5 dagar

Villkor

Avanmälan
Fram till två månader innan utbildningsstart är platsen avbokningsbar, sedan är bokningen bindande och kan endast överlåtas till annan deltagare.
Behöver ni hämtning vid stationen till hotellet, ring Jan Israelsson på telnr 070-5684874