Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med en diagnos inom autismspektrum

Innehåll

En grundutbildning om autism grundad på autismspecifik kompetens

Vår femdagarsutbildning om ”Pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum” vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum.

Utbildningen innehåller teoretiska delar om vårt pedagogiska arbetssätt som du kommer att få koppla till praktiska moment.

Under veckan varvar vi föreläsningar med praktiskt arbete i grupper tillsammans med personer med diagnos inom autismspektrum.

Du får bland annat lära dig om:
  • bedömning och kartläggning
  • hjälpmedel och anpassningar
  • samarbete och kontinuitet
  • social kommunikation
  • fritidsaktiviteter.
Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att förebygga problemskapande situationer.


Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of
Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter
Autism.

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
24 maj 2021 Sunne Susanne Jessen
14.000 kr ex moms
14 juni 2021 Sunne Maria Weiselius
14.000 kr ex moms
27 september 2021 Sunne Annika Grenhage
14.000 kr ex moms

Kursledare

Susanne Jessen
Annika Grenhage
Maria Weiselius

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal och
anhöriga till ungdomar och vuxna inom
autismspektrum.
Pris:
Personal 14000 kr ex moms, föräldrar/anhöriga 8900 kr inkl moms.
Vid köp av fem platser eller fler 13600 kr ex moms

Målsättning

Att ge en grundläggande utbildning om autismspektrum – från teoretisk
förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser
i
vardagen för den enskilda individen när det gäller till exempel hjälpmedel,
anpassningar och omgivningens bemötande.

Längd

5 dagar

Villkor

Avanmälan
Fram till en månader innan utbildningsstart är platsen avbokningsbar, sedan är bokningen bindande och kan endast överlåtas till annan deltagare.
Behöver ni hämtning vid stationen till hotellet, ring Jan Israelsson på telnr 070-5684874