Förstå, lära och utveckla barn och ungdomar med autism

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
02 november 2022 Sunne Dorith Andersson
Annika Grenhage
5.900 kr ex moms

Kursledare

Dorith Andersson
Annika Grenhage

Villkor

Modul 1 - två dagar
Innehåll:
En teoridel om kognitiva svårigheter (autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning).
Delaktighet och en tillgänglig lärmiljö på organisations - grupp- och individnivå
Förhållningssätt och bemötande
Praktiskt arbete utifrån elever i den egna verksamheten
Kartläggning individuellt utifrån egen person, hjälpmedel och anpassningar
Stressorer - strategier

Modul 2 - en dag
Innehåll:
En teoridel om social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse.
Kartläggning individuellt utifrån egen person: uttryckande kommunikation, språkförståelse och läsförståelse
Praktiskt arbete för att utveckla kommunikativa färdigheter/läsförståelse