Lågaffektiva strategier vid utmanande beteende

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
Inga tillgängliga tillfällen

Längd

3 dagar

Villkor

Ur innehållet: Under dagarna kommer teori att blandas med praktik.

I den teoretiska delen kommer bland annat problemskapande situationer, affektteori och kaosbeteende att definieras. Vidare kommer kursledaren att gå igenom lagstiftning kring personalens ansvar och användande av makt.

 Vi går också  igenom grunderna för autismspektrumtillstånd, hjälpmedel och anpassningar.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får arbeta med egna fallbeskrivningar, de kommer också att få arbeta/träna praktiskt med fysiska frigörelse-och begränsningsmetoder. Dessa metoder utgår med fokus på skydd, rörelse och affektbefrielse.