Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av- en introduktionsföreläsning om autism

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
Inga tillgängliga tillfällen

Villkor

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar en persons uppfattning om omvärlden och hur hen samspelar och kommunicerar med andra. Föreläsningen är en introduktion och behandlar:

 

Diagnosen – vad krävs för att en person ska få diagnosen autism

Förekomst

Orsaker

Olika sätt att förstå situationer som kan uppstå kring personer med autism

Bemötande