Autism och sexualitet

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Plats Kursledare Pris
Inga tillgängliga tillfällen

Villkor

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som påverkar en persons uppfattning om omvärlden och hur hen samspelar och kommunicerar med andra. Föreläsningen behandlar hur personer med autisms sexualitet kan påverkas av:

-Symtomatologin

-Perception

-Kognition

-Kommunikation

 

Andra ämnen som kommer att tas upp är:

  • Typisk sexualitet:

-Hetrosexualitet

-Homosexualitet

-Bisexualitet

-Transsexualitet

-Könsdysfori

  • Atypisk sexualitet
  • Beteende som av omgivningen tolkas som sexuellt

 

Dessutom beskrivs vad vi vet om autism och sexualitet utifrån publicerade vetenskapliga artiklar.