14-15
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till en konferens med fokus på att stärka vägledningen! Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

20-21
mars
Göteborg

Skolbibliotek 2019

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

20-21
mars
Stockholm

Svenska som andraspråk, Stockholm

Pris: 4.995 kr
Fullbokat
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
27-28
mars
Göteborg

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Pris: 3.795 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en forskningsförankrad konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på språkdidaktik. Ta del av två intensiva dagar med fokus på engelskämnets breda undervisningsområde och få inspiration till din egen undervisning. Flera av föreläsningarna är på engelska, passa på att få ett språkbad!
2-3
april
Stockholm

Idrott och hälsa

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i idrott och hälsa! Under två dagar får du ta del av praktikfall och intressant forskning som vi hoppas ska ge inspiration och ämnesfördjupning till din undervisning.
10-11
april
Stockholm

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.
2
maj
Stockholm

Källkritik i fokus

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!
2-3
maj
Göteborg

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.
7-8
maj
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap 2019

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Hem- och konsumentkunskap är det tvärvetenskapliga ämnet med stora möjligheter att skapa den helhetsförståelse som Lgr11 betonar.
Den här konferensen erbjuder aktuell forskning och intresseväckande praktikfall för att du som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare ska kunna utvecklas i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration.

Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och utveckling inom HK!

 

7-8
maj
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Under två dagar får du ta del av praktiknära föreläsningar som vi hoppas ska ge både inspiration och ämnesfördjupning till din undervisning. 
19-20
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till en fullmatad konferens för hela teamet med fokus på samverkan för elevhälsans viktiga uppdrag!
1-2
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan. Konferensen innefattar föreläsningar om aktuell forskning men kompletteras även av ämnen av mer praktisk karaktär.
18
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 1.995 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en förståelse för deras studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!
12-13
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, inriktning ämnen och ämnesområden. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som vi hoppas kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.