23
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Pris: 2.495 kr
Fullbokat
Ordinarie pris: 2495 kr
Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Undervisar du i matematik på vux? Kombinera då gärna med temadagen Matematik inom vuxenutbildningen den 24 oktober!
24
oktober
Stockholm

Matematik inom vuxenutbildningen

Pris: 2.495 kr
Fåtal platser kvar
Ordinarie pris: 2495 kr

Varmt välkommen till en heldag med ett vuxenperspektiv på matematiklärande! Skolportens temadag är speciellt framtagen för dig som undervisar i matematik inom vuxenutbildningen. Dagen innehåller både praktiska klassrumsnära inslag och teoretiska bidrag för att inspirera dig i ditt arbete. Här får du möjlighet att under en dag ta del av föreläsningar med vuxenutbildning som ramverk och matematik i fokus!

Kombinera gärna temadagen med vår vux-konferens den 23 oktober: Vuxenutbildning i fokus – stöd dina elever till en andra chans!

8-9
november
Göteborg

Lärande, samverkan och utveckling i fritidshemmet

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Hur kan vi bygga upp strukturer som stimulerar alla elevers lärande och utveckling i enlighet med fritidshemmets förtydligade lärandeuppdrag och samtidigt skapa en miljö som främjar barns relationsskapande och en meningsfull fritid? Varmt välkommen till vår fördjupande tvådagarskonferens med fokus på fritidshemmets viktiga uppdrag! På konferensen får du ta del av aktuell forskning och praktiska exempel.
13-14
november
Stockholm

Konferens för dig som arbetar i grund- och gymnasiesärskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till vår årliga konferens med fokus på undervisning, förhållningssätt och pedagogik för dig som arbetar i grundsärskolan, inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolan. På konferensen får du ta del av aktuell forskning och exempel från praktiken inom en rad olika områden som kan inspirera och utveckla dig i din yrkesroll.
15
november
Stockholm

En konferens om Språkstörning

Pris: 1.995 kr
Fullbokat
Ordinarie pris: 2495 kr
Språket är nyckeln till kunskapsinhämtning och i dagens skola ställs höga krav på språklig
och kommunikativ kompetens. För elever med språkstörning är många moment under skoltiden 
en svår utmaning. Ta del av en konferens som fokuserar på språkstörning – dess orsaker, konsekvenser och utmaningar. Hur kan du som lärare och pedagog stödja elever med språkstörning för ökade möjligheter till skolframgång?
16
november
Stockholm

Konferens för dig som undervisar i Psykologi

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
Varmt välkommen till en konferensdag som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på psykologiämnet! Dagen erbjuder föreläsningar kring flera aktuella och intresseväckande områden och ger dig möjlighet att inspireras av andras idéer och goda exempel.
29-30
november
Göteborg

Förskolechef 2018, Göteborg

Pris: 3.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Skolportens årliga konferens för dig som är förskolechef. Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och pedagogisk professionsutveckling. Konferensen syftar till att belysa din yrkesroll från olika perspektiv. Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet. 
29-30
januari
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

31-1
januari
Stockholm

En god start i förskoleklass

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Samtidigt som förskoleklassen firar 20 år som skolform har den blivit obligatorisk och behåller sin viktiga roll som brygga mellan förskola och skola. Som pedagog i förskoleklass spelar du en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för lärande och se till att sexåringarnas första möte med skolan blir så bra som möjligt. Välkommen till två dagar med fokus på det viktiga året i förskoleklassen!

4-5
februari
Stockholm

Rektor i fokus

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Med teoretiska såväl som praktiska föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen och nyheterna tillsammans med andra rektorer.
6-7
februari
Göteborg

Gymnasielärare i svenska

Pris: 3.495 kr
Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i läroplanen sträcker sig från allt mellan muntlig och skriftlig framställning till argumentationsteknik och skönlitteratur. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!
12-13
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som arbetar på lågstadiet

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Du som lärare i årskurs 1-3 är en viktig person i elevernas utveckling.

För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande och levande behöver du få utvecklas i dina ämneskunskaper och få inspiration kring verktyg för hur man undervisar. Varmt välkommen till Skolportens fortbildningsdagar för dig som arbetar på lågstadiet.

14-15
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till en konferens med fokus på att stärka vägledningen! Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

20-21
mars
Göteborg

Skolbibliotek 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

20-21
mars
Stockholm

Svenska som andraspråk, Stockholm

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
10-11
april
Stockholm

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.
2-3
maj
Göteborg

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.