29-30
januari
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Konferensen för dig som undervisar i matematik! Hur ger vi eleverna rätt förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med matematiska begrepp, strategier och metoder för att kunna föra matematiska resonemang? Ta del av föreläsningar kring prov och bedömning, programmering, begreppskartor samt hur du som lärare kan stimulera till studiemotivation.

31-1
januari
Stockholm

En god start i förskoleklass

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Samtidigt som förskoleklassen firar 20 år som skolform har den blivit obligatorisk och behåller sin viktiga roll som brygga mellan förskola och skola. Som pedagog i förskoleklass spelar du en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för lärande och se till att sexåringarnas första möte med skolan blir så bra som möjligt. Välkommen till två dagar med fokus på det viktiga året i förskoleklassen!

4-5
februari
Stockholm

Rektor i fokus

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Med teoretiska såväl som praktiska föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen och nyheterna tillsammans med andra rektorer.
6-7
februari
Göteborg

Gymnasielärare i svenska

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Svenskämnet är mångfacetterat med en bred variation av arbetsområden. Det centrala innehållet i läroplanen sträcker sig från allt mellan muntlig och skriftlig framställning till argumentationsteknik och skönlitteratur. Som lärare är det viktigt att hålla sig à jour med den senaste forskningen och få inspiration till sin undervisning. Välkommen att under två dagar ta del av en innehållsrik fortbildning som ger dig båda delarna!
12-13
mars
Stockholm

Fortbildning för dig som arbetar på lågstadiet

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Det är under de första skolåren som grunderna för fortsatt lärande läggs. Du som lärare i årskurs 1-3 är en viktig person i elevernas utveckling.

För att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är intresseväckande och levande behöver du få utvecklas i dina ämneskunskaper och få inspiration kring verktyg för hur man undervisar. Varmt välkommen till Skolportens fortbildningsdagar för dig som arbetar på lågstadiet.

14-15
mars
Göteborg

Studie- och yrkesvägledare

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till en konferens med fokus på att stärka vägledningen! Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Det gör att studie- och yrkesvägledningen är av större betydelse än någonsin.

20-21
mars
Göteborg

Skolbibliotek 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Mötesplatsen för dig som arbetar i och med skolbibliotek i grundskolan eller gymnasieskolan. Hur kan du som arbetar i skolbiblioteket stärka din pedagogiska närvaro? Vilka är de viktiga framtidsfrågorna för bibliotekens form och funktion? Välkommen till Skolportens årliga konferens för skolbibliotekarier!

20-21
mars
Stockholm

Svenska som andraspråk, Stockholm

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
27-28
mars
Göteborg

Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en forskningsförankrad konferens som ger dig både teoretiska och praktiska perspektiv på språkdidaktik. Ta del av två intensiva dagar med fokus på engelskämnets breda undervisningsområde och få inspiration till din egen undervisning. Flera av föreläsningarna är på engelska, passa på att få ett språkbad!
2-3
april
Stockholm

Idrott och hälsa

Pris: 3.495 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som undervisar i idrott och hälsa! Under två dagar får du ta del av praktikfall och intressant forskning som vi hoppas ska ge inspiration och ämnesfördjupning till din undervisning.
10-11
april
Stockholm

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.
2
maj
Stockholm

Källkritik i fokus

Pris: 1.795 kr
Ordinarie pris: 2495 kr
I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!
2-3
maj
Göteborg

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Årets viktigaste konferens för dig som är intresserad av fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska fältet. Du spelar en avgörande roll för elever i behov av särskilt stöd.Ta del av den senaste forskningen och nyheterna inom det specialpedagogiska fältet.
7-8
maj
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap 2019

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Hem- och konsumentkunskap är det tvärvetenskapliga ämnet med stora möjligheter att skapa den helhetsförståelse som Lgr11 betonar.
Den här konferensen erbjuder aktuell forskning och intresseväckande praktikfall för att du som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare ska kunna utvecklas i dina ämneskunskaper och få didaktisk inspiration.

Varmt välkommen att finna nya vägar till lärande och utveckling inom HK!

 

7-8
maj
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som är slöjdlärare! Under två dagar får du ta del av praktiknära föreläsningar som vi hoppas ska ge både inspiration och ämnesfördjupning till din undervisning. 
1-2
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till Skolportens årliga konferens med fokus på barn i behov av särskilt stöd i förskolans lärmiljö. Vi lyfter aktuell forskning och praktiska exempel på hur förskolan kan arbeta för att stödja alla barn att nå sin fulla potential.