2-3
september
Göteborg

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

OBSERVERA att konferensen den 12-13 maj är inställd pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 2-3 september. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.


Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

 

8-9
september
Malmö

Svenska som andraspråk

Pris: 4.995 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
OBSERVERA att konferensen den 2-3 april är inställd pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 8-9 september 2020. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver kursplanens innehåll ska läraren kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i ämnet, och praktiska exempel presenteras. Varmt välkommen!
15-16
september
Stockholm

Elevhälsa – Stöd elevernas utveckling mot utbildningens mål

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Ledord i elevhälsoarbetet är salutogent förhållningssätt med tvärprofessionella team, men hur fungerar det i praktiken och vilka framgångsfaktorer finns för att utveckla verksamhetens hälsofrämjande arbete? Välkommen till två fullmatade dagar med elevhälsoarbetet i fokus! 
17-18
september
Stockholm

Specialpedagogik - aktuell forskning och praktiska metoder

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4 995 kr

OBSERVERA att konferensen den 28-29 april är inställd pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 17-18 september 2020. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik och bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Konferensen innehåller föreläsningar om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet.

 
28
september
Stockholm

Fortbildning i biologi

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2995 kr

OBSERVERA att konferensen den 28 april är inställd pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 28 september 2020. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.


Välkommen till en konferens som bjuder på aktuell forskning samt rikligt med praktiknära exempel och inspiration för din undervisning! Fortbildningen vänder sig till som undervisar i biologi och naturkunskap på gymnasiet, men kan även vara intressant för dig som undervisar i NO på högstadiet.

1-10
oktober
WEBBKONFERENS

Fortbildning i biologi WEBBKONFERENS

Pris: 2.495 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
NYHET! Nu finns möjlighet att gå på konferens på distans! Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av biologikonferensens fem spännande föreläsningar när du vill, under 10 dagar. För din trygghet erbjuder vi dig att avboka utan kostnad, fram till 30 dagar före konferensstart!

Fortbildningen vänder sig främst till dig som undervisar i biologi och naturkunskap på gymnasiet, men kan även passa dig som undervisar i NO på högstadiet.

1-2
oktober
Stockholm

Specialpedagogik i förskolan

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Välkommen till Skolportens årliga konferens för dig som vill fördjupa dig inom specialpedagogik i förskolan! Konferensen innefattar både föreläsningar om aktuell forskning och ämnen av mer praktisk karaktär.

 
6-7
oktober
Stockholm

Franska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens för dig som undervisar i franska från årskurs 6 till gymnasiet. Under två dagar får du ta del av föreläsningar på både franska och svenska om aktuell forskning och praktiska exempel, som vi hoppas ska ge fördjupning och inspiration till din undervisning. Bienvenue!

6-7
oktober
Stockholm

Tyska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens för dig som undervisar i tyska från årskurs 6 till gymnasiet. Konferensen innehåller föreläsningar både på tyska och svenska om aktuell forskning samt praktiknära exempel på hur du kan arbeta i klassrummet. Herzlich willkommen!

8-9
oktober
Stockholm

Spanska

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Konferensen riktar sig till dig som undervisar i spanska från årskurs 6 till gymnasiet/komvux. Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välkommen!

13-14
oktober
Stockholm

Svenska som andraspråk för vuxna

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens som riktar sig till dig som undervisar vuxna elever i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå! Under två dagar fokuserar vi på den elevgrupp som inte är nyanländ till Sverige, utan har kommit en bit på väg i sina kunskaper i svenska språket. Föreläsningarna kommer att beröra den senaste forskningen inom andraspråksundervisningen, liksom konkreta verktyg till din undervisning.
15
oktober
Stockholm

Vuxenutbildning

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr
Välkommen till en heldag med fokus på vuxnas lärande! Ta del av föreläsningar som behandlar intresseväckande och aktuella områden. Konferensen vänder sig till samtliga pedagoger verksamma inom vuxenutbildning.
20-21
oktober
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i matematik

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
Välkommen till en konferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet! Under två dagar presenteras aktuell forskning och praktiknära föreläsningar om bland annat ändringarna i kursplanen, digitala verktyg och programmering, matematiksvårigheter och elever som är särskilt begåvade i matematik.

22-23
oktober
Stockholm

Ny som lärare

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

De första åren som lärare kan vara omtumlande. Förutom att planera och undervisa behöver du vara en tydlig ledare, skapa goda relationer och lösa konflikter. Välkommen till en två dagar lång konferens som ger dig verktyg för att utveckla din roll i klassrummet! Forskare och erfarna lärare delar med sig av sina erfarenheter, och du får möjlighet att diskutera läraryrket med andra nyblivna pedagoger från hela Sverige.

26-27
oktober
Stockholm

Engelska för låg- och mellanstadiet

Pris: 3.495 kr
Ordinarie pris: 4995 kr

Konferensen riktar sig till dig som undervisar i engelska på låg- och mellanstadiet. Under två dagar erbjuds aktuell ämnesdidaktisk forskning, samt praktiska verktyg och gott om språklig input. Välkommen!17
november
Stockholm

Språkstörning/DLD

Pris: 1.995 kr
Ordinarie pris: 2995 kr

Språkstörning (DLD) är en diagnos som fortfarande inte är välkänd för alla, kanske för att svårigheterna yttrar sig på olika sätt i olika åldrar. Vi välkomnar både verksamma lärare och specialpedagoger till en innehållsrik konferens som syftar till att klargöra begreppen, identifiera behoven och erbjuda konkreta verktyg för klassrumsarbete och bedömning. Målet är att fördjupa kunskaperna och skapa en tryggare och mer utvecklande skolsituation för elever med språkstörning.

24-25
november
Stockholm

Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
OBSERVERA att konferensen den 7-8 maj är flyttad pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 24-25 november 2020. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.

Välkommen till Skolportens årliga konferens för slöjdlärare! Ta del av två dagar som bjuder på aktuell forskning och exempel från praktiken som vi hoppas ska inspirera och ge ämnesfördjupning till din undervisning.
1-2
december
Stockholm

Skolbibliotek 2020

Pris: 3.795 kr
Ordinarie pris: 4995 kr
OBSERVERA att konferensen den 5-6 maj är flyttad pga rådande omständigheter. Den genomförs istället 1-2 december 2020. Det går bra att anmäla sig via länken här. Du som redan är anmäld behåller din plats, se tidigare informationsmail.

Årets konferens för Skolbibliotek går av stapeln i Stockholm! Välkommen till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek.