Skolbibliotek 2019

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Folkets Hus
20-21 mar 2019
09:00-14:40
3.495 kr

Boka plats senast 31 januari 2019: 3 495 kr
Boka senast 1 mars 2019: 3 795 kr
Ordinarie pris fr.o.m. 2 mars 2019: 4 995 kr

På konferensen medverkar:

Nina Ström, Kulturrådet
Patrik Hadenius, Utgivarna
Elin Nord, Göteborgs universitet
Arkan Asaad, författare
Maria Schedvin, Oxievångsskolan i Malmö
Aila Delleskog, Oxievångsskolan i Malmö
Jenny Nyberg, Oxievångsskolan i Malmö
Johan Anderblad, Läsambassadör
Emma Frans, Karolinska institutet
Anders Thoresson, journalist och föreläsare

Konferensen berör bland annat:

• Vad är biblioterapi och hur kan det gå till när ett skolbibliotek arbetar med det?
• Möt författaren Arkan Asaad!
• Den pedagogiska rollen i biblioteket.
• Läs- och skrivstöd med digitala verktyg.
• Det nya pressetiska systemet – vad innebär det?
• Skolbiblioteket i en digital omvärld.
• Digitalisera mera – panik eller DigiMIK?
• Vår nya läsambassadör checkar in!
• Att skilja vetenskap från trams - hur avgör du vad som är vinklade nyheter eller rena påhitt?

Dag 1, onsdag 20 mars

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Skolporten hälsar välkommen

09.35 Läsmotivation och livsmening – en introduktion till biblioterapi
Intresset för läsning kan väckas på många olika sätt och skolbiblioteket kan vara avgörande när det gäller att utjämna klyftor mellan de som tidigt fått tillträde till böckernas värld och de som inte ännu känner sig hemma bland bokstäverna. Men även en van läsare kan ha sin största läsupplevelse kvar, och behöva hjälp att hitta dit.

Kom och lyssna på en presentation av olika metoder som motiverar till läsning, till exempel metoden biblioterapi och den gemensamma läsningen, som även påverkar psykisk hälsa och personlig utveckling. Hur kan det gå till när ett skolbibliotek arbetar med biblioterapi?

Nina Ström (fd Frid) är handläggare för läsfrämjande och bibliotek på Kulturrådet, bibliotekarie och författare till Slutet på boken är bara början (2012) om bokcirklar och läsarsamtal och Läsa Läka Leva! (2016) om läsfrämjande och biblioterapi.

10.35 Förmiddagskaffe

11.00 Den pedagogiska rollen i biblioteket – läs- och skrivstöd med digitala verktyg
Att stötta elever med läsnedsättning är en viktig del på alla typer av bibliotek. Genom talböcker och tillgänglig teknik kan läsningen ske på jämlika villkor, men hur hjälper vi eleverna att hitta till talboken?

• Hur får man elever att använda stödprogram och appar?
• Vilka svårigheter finns det i arbetet med talböcker och hur kan man angripa dessa?
• Hur når man som skolbibliotekarie ut till elever och lärare?

Lyssna och inspireras av en presentation som utgår från arbetet med studenter som har läsnedsättning på Göteborgs Universitetsbibliotek. Lässervicegruppen på Göteborgs Universitetsbibliotek vann 2016 Amy-priset, MTMs tillgänglighetspris. Ta del av hur man praktiskt arbetar med lässtöd och hör om erfarenheter och lärdomar man dragit från detta arbete.

Elin Nord, universitetsbibliotekarie på Pedagogiska biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek. Hon är även ordförande i Svenska Daisykonsortiet, som arbetar för att sprida kunskap om tillgänglig läsning. Elin har vunnit Axiells Nytänkarpris för sitt arbete med sociala medier och teknik drop-in.

12.00 Lunch

13.00 Skolbiblioteket i en digital omvärld
I de reviderade styrdokument som gäller för grundskolan sedan höstterminen 2018 tar digitaliseringen stor plats. Det syns i förändringar i många av ämnena, men också i skolbibliotekets roll. Bland annat står att ”rektorn har ett särskilt ansvar för att skolbibliotekens verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens”.

Ta del av en föreläsning utifrån de fyra aspekter av digital kompetens som Skolverket skriver fram i sitt kommentarmaterial till de reviderade styrdokumenten. Med exempel kring en uppdaterad källkritik och om teknikens påverkan på samhälle och demokrati.

Anders Thoresson, journalist och tidigare reporter, projektledare och arbetsledare på tidningen Ny teknik. Sedan 2006 är Anders frilansreporter och skriver, föreläser och leder workshops samt ger ut podcasten Digitalsamtal.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Digitalisera mera – panik eller DigiMIK? - Skolbibliotekets roll i en organisatorisk samverkan
Skolbiblioteksforskningen visar att nära och god samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier främjar såväl elevers läsning som deras informationskompetens, MIK samt digitala kompetens. Men vad krävs rent organisatoriskt och hur ser man till att förändringen inte bara blir en happening utan ett hållbart arbetssätt i verksamheten?

• Vilken roll kan skolbiblioteket ta för att främja och underlätta i arbetet med digitaliseringsstrategin?
• Hur kan vi främja skolbiblioteksutveckling genom att arbeta med åtaganden i skolans åtagandeplan?
• Hur använder vi rätt kompetens i skolans digitaliseringsarbete?

Maria Schedvin, skolbibliotekarie, Aila Delleskog, digitaliseringspedagog och Jenny Nyberg, rektor. Samtliga arbetar på Oxievångsskolan med DigiMIK (Digitalisering, medie och informationskunnighet). Oxievångsskolan fick utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2018.

15.30 Avslutning dag ett

Dag två, torsdag 21 mars

08.30 Familj, arv och försoning
Möt författaren Arkan Asaad som skrivit den kritikerrosade boken "Stjärnlösa nätter". Boken bygger på hans egna erfarenheter som politisk flykting och hur han i Sverige upplevde hederskultur och tvångsäktenskap. Arkan var fast besluten att få styra över sitt eget liv, något som fick stora konsekvenser. 

Arkan Asaad är född 1980 i den kurdiska delen av norra Irak. Arkan kom till Sverige som politisk flykting 1984 och debuterade 2011 med Stjärnlösa nätter. Han har även skrivit uppföljarna Blod rödare än rött och Bortom solens strålar.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Uthängd eller skyddad? - Pressetikens dilemma
Vem ska avslöjas i medierna och vem ska skyddas från att få sitt namn publicerat? Hur balanserar man mellan personlig integritet och att utkräva ansvar? Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på reformering av det pressetiska systemet. Hur kan vi vända trenden med ett sjunkande förtroende för medierna? Ta del av en presentation som beskriver det nya pressetiska systemet, svårbedömda fall och principer.

• Det stora perspektivet: vikten av tillit i ett bra samhälle.
• Mediernas roll i samhället - informera, sortera och granska.
• Vikten av öppenhet för att medierna ska fungera.
• Självreglerande system, för att kunna utkräva ansvar, frikopplat från politik och medier.
• Exempel på publiceringar, klandrade och icke klandrade.
• Pressetik: dagens och morgondagens system.

Patrik Hadenius, vd på branschorganisationen Utgivarna, och tidigare chefredaktör på bland andra Språktidningen och Forskning & Framsteg.

12.00 Lunch

13.00 Läsambassadören checkar in
Möt vår nya läsambassadör Johan Anderblad! Johan är utsedd av Kulturrådet för att främja läslust och verka för att barn och unga, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter att nå litteraturen.

Som Läsambassadör vill han arbeta generationsöverskridande och mot familjer. Att nå ut till dem som inte är vana att läsa. Johan vill använda sig av bl.a. vloggar, youtube-kanaler, instagram och spelforum och i dem möta sportprofiler, modebloggare, heminredare och artister som normalt inte förknippas med böcker och få dem att berätta om sina läsupplevelser.

Lyssna till hur Johan berättar om olika vägar till läsning och hur hans eget läsintresse och författarskap startade.

Johan Anderblad, läsambassadör 2017-2019, författare och tidigare programledare för barnprogrammet Bolibompa.

13.40 Att skilja vetenskap från trams
Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av alternativa fakta, fejknyheter och halvsanningar berättar forskaren och prisade journalisten Emma Frans hur du bör tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. Du får vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

Emma Frans, doktor i epidemiologi, forskare vid Karolinska institutet och vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet. I sociala medier har hon lyckats skapa sig en stor plattform genom att på ett träffsäkert och humoristiskt sätt förmedlat kritiskt tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt. Hon är dessutom en återkommande gäst i TV och radio.

År 2017 gav Emma Frans ut boken Larmrapporten – Att skilja vetenskap från trams, som på ett pedagogisk sätt lär läsaren hur man navigerar genom den djungel av information som florerar runt omkring oss dagligen. Samma år fick hon Stora Journalistpriset i kategorin Årets Röst och utsågs även till Årets folkbildare 2017.

14.40 Konferensen avslutas och coffee to go serveras

Övrig information:

Datum & plats
20-21 mars 2018
Folkets hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

Vägbeskrivning
Kollektivtrafik från Centralstationen: Ta spårvagn 1, 3, 9, 11 eller buss 60 från Drottningtorget vid Centralstationen. Resan till Järntorget tar cirka 10 minuter.
För ytterligare vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter, vänligen besök www.gbg.fh.se

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som skolbibliotekarie i grundskolan eller på gymnasiet. Konferensen är även intressant för skolledare och lärare med intresse för skolbiblioteksfrågor.

Pris
Boka-nu-pris 3 495 kr exkl. moms
Boka senast den 31 januari 2019

Boka-tidigt-pris 3 795 kr exkl. moms
Boka senast den 1 mars 2019

Ordinarie pris 4 995 kr exkl moms
Gäller from den 2 mars 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Linda Karlstedt 08-562 268 01
linda.karlstedt@skolporten.se