Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Folkets Hus
27-28 mar 2019
09:00-15:30
4.995 kr


Boka senast 28 februari 2019: 3 795 kr
Ordinarie pris fr.o.m. 1 mars 2019: 4 995 kr


På konferensen medverkar:

Alastair Henry, professor
Per Måhl, utbildningskonsult
Sara Bruun, förstelärare och IKT-pedagog
Shannon Sauro, biträdande professor
Angelica Simonsson, universitetsadjunkt
Malin Holmberg, läromedelsförfattare
Ronia Virginia, sakkunnig
Kirk Sullivan, professor

 

Konferensen berör bland annat:

• Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i engelska.
• What do successful motivators do in their classrooms?
• Digitala verktyg – öppna upp ditt klassrum mot världen!
• Normbrytande arbetssätt i engelskundervisningen för ett tryggare klassrumsklimat. 
• Hur kan du hjälpa elever med dyslexi att läsa och skriva på engelska?
• Fanfiction for Language Teaching!
• India today – society, education system and the English language.
• Inclusive variation in today’s English language classroom.

 

Dag 1, onsdag 27 mars

08.30 Registrering med kaffe och smörgås


09.00 Skolporten hälsar välkommen


09.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i engelska

Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i engelska. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en planering i engelska innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i engelska se ut?
• Hur ska kunskapskraven i engelska struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.


10.00 Förmiddagsfika


10.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning


11.30 Lunch


12.30 India today – society, education system and the English language
In accordance with the Swedish curriculum, the students should, among other things, be introduced to living conditions and social structures in English speaking countries. India is the third largest English speaking country in the world, where approximately 40 million people of the population speak English as a first language. Take part in a lecture about India today, with the English language in focus.

Ronia Virginia is providing a course on Intercultural communication at Stockholms Internationella Handelsskola and have been a speaker on Indian cultural awareness in various platforms.


13.30 Kort paus


13.40 Fanfiction for Language Teaching 
Fanfiction, transformative stories that are based upon characters, plots and universes of books, television shows and movies, represent a rich area for teaching English. This talk begins with an overview of different types of fanfiction and research on fanfiction for language learning in the digital wilds. It then introduces different fanfiction projects that have been used to support language and literary learning in the classroom and concludes with an overview of different resources and tasks for teaching with fanfiction, including those developed by the FanTALES project team of teacher trainers and secondary school language teachers in Belgium, Germany and Sweden.

Shannon Sauro is an Associate Professor in the Department of Culture, Languages and Media at Malmö University where she teaches in the English teacher education program. Her current research explores the use of collaborative fanfiction writing to bridge language and literary learning among advanced learners of English. She is also part of FanTALES, an Erasmus+ project whose focus is on the development of teaching materials for multilingual interactive digital storytelling to support language learning in European classrooms and beyond.


14.40 Eftermiddagskaffe


15.10 Klassrummet möter världen - autentiskt, tematiskt och digitalt 
Användandet av digitala verktyg öppnar upp ditt klassrum mot övriga världen. För att kunna driva kollaborativa och internationella projekt i språkundervisningen är verktygen en stor tillgång. Program som Skype in the Classroom och Flipgrid gör att dina elever kan möta och arbeta tillsammans med elever över hela världen. De digitala verktygen i kombination med skönlitteratur kan förändra undervisningen och genom ett klokt användande kan du ta dina elever långt förbi text- och arbetsbokens värld. Ta del av klassrumsnära exempel där projekt med digitala verktyg förbättrat undervisningen och stärkt elevernas lärande. Ta med dator eller surfplatta!

Sara Bruun är förstelärare och IKT-pedagog på Ringsjöskolan i Höör. Hon är även författare och erhöll Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning 2016.


16.40 Avslutning dag ett

Dag två, torsdag 28 mars

09.00 Återskapande av normativ sexualitet i engelskundervisningen
Oavsett sexuell läggning ska alla elever känna sig trygga och sedda i skolan. Trots det råder ofta ett heteronormativt synsätt i undervisningen. Ta del av en föreläsning som problematiserar kring hur normativ sexualitet präglar engelskundervisningen och hur du som lärare aktivt kan motverka det.

• Heterosexualitet som norm i klassrummet – hur påverkas eleverna och undervisningen?
• Normbrytande arbetssätt i engelskundervisningen.

Angelica Simonsson, fil. dr i pedagogiskt arbete och adjunkt i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet. Angelica disputerade 2017 med avhandlingen Sexualitet i klassrummet. Språkundervisning, elevsubjektivitet och heteronormativitet.


10.00 Förmiddagskaffe


10.30 Hur kan du hjälpa elever med dyslexi att läsa och skriva på engelska? – Ta del av en praktisk inriktad föreläsning som utgår från läromedlen HELP Start och HELP Light 
Engelskan är ett av världens mest komplicerade skriftspråk. För många elever med dyslexi innebär skriven engelska en alltför stor utmaning och de tenderar att ge upp. Ta del av en praktiknära föreläsning om hur du genom metoden HELP kan nå eleverna och ge dem möjlighet att lyckas. Metodens teoretiska bakgrund presenteras samt praktiska exempel på hur du kan arbeta med engelskans skriftspråk med elever från år 5 till vuxenutbildning.

Malin Holmberg, läromedelsförfattare till HELP Start och HELP Light. Malin har lång erfarenhet som lärare från Vuxenutbildningen i Kungälv med särskild undervisning i svenska och engelska för studerande med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Malin belönades 2011 med Marianne Bernadottes pris samt 2017 med Sveriges Läromedelsförfattares stora pris, Lärkan.


12.00 Lunch


13.00 Inclusive variation in today’s English language classroom
English’s place in today’s Swedish school system has grown in parallel with the importance of English as the dominant language for global trade and communication. At university level it is assumed that students will be able to read, comprehend and synthesis English texts in their assignments, often after lectures given in English. School prepares students to be able to do this. But what about the school students with special educational needs and those in risk of failing English? How can class teachers support these students?

The globalisation of the labour market means that more classrooms contain at least one school student with English as a home language or a school student that has lived and attended school in an English speaking country. These school students create more variation in the English classroom for the teacher to include. This lecture will consider the challenges facing today’s English teachers and consider ways in which both groups can be activated and contribute to English language teaching, including the teaching of pronunciation for conversational purposes.

Kirk PH Sullivan is a Professor at the Department of Language Studies at Umeå University. He is currently one of the directors of Umeå’s postgraduate school within the field of the educational sciences, and teaches among other things special educational needs trainers.


14.00 Eftermiddagskaffe


14.30 What do successful motivators do in their classrooms?
 
Drawing on data from the Swedish Research Council-funded Motivational Teaching in Swedish Secondary English (MoTiSSE) project, this talk describes how teachers who are successful motivators negotiate classroom relationships, and how they create learning opportunities that pupils find meaningful and engaging.

Alastair Henry is Professor of Language Education at University West. He led the Motivational Teaching in Swedish Secondary English (MoTiSSE) project, and is co-author of Motivational practice: Insights from the classroom. He is a co-author of the Echo series of textbooks, and has published dozens of articles and book chapters on the psychology of language learning and teaching.


15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
27-28 mars 2019
Folkets Hus, Olof Palmes Plats 3, Göteborg

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i engelska i årskurs 6-9 eller på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Kollektivtrafik från Centralstationen: Ta spårvagn 1, 3, 9, 11 eller buss 60 från Drottningtorget vid Centralstationen. Resan till Järntorget tar cirka 10 minuter.
För ytterligare vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter, vänligen besök: http://folketshusgoteborg.se/

Pris
Boka senast den 31 december 2018
Betala 3 495 kr exkl. moms

Boka senast den 28 februari 2019
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller from den 1 mars 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se