Hem- och konsumentkunskap 2019

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Garnisonen Konferens
7-8 maj 2019
08:00-16:15
4.995 kr


Pris: 4 995 kr ex. moms

På konferensen medverkar:

Jacob Gudiol, fysioterapeut
Lena de Ron, HK-lärare
Maria Feldt, HK-lärare
Jan Bolmeson, civilingenjör
Ann Lindgren, specialpedagog
Karin Höijer, universitetslektor
Katarina Neidestam, HK-lärare
Linda Forssman, HK-lärare
Karin Hjälmeskog, universitetslektor
Kronofogden
Lisa Linnéa Flising
, HK-lärare

Konferensen berör bland annat:

Matmyter och matlarm – var kommer de ifrån?
Den systematiskt planerade läraren – bedömning!
Hjälp dina elever med en livsförändrande ekonomisk möjlighet
Tydliggörande pedagogik! HK-undervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv
Skuldkollen - kunskap för livet om pengar och skulder!
Förnyad undervisning om mattraditioner - en lesson study
Ämnesdidaktik – konsten att undervisa i HK
Hållbarhet utan pekpinnar!

Dag 1, tisdag 7 maj

08.15 Registreringen öppnar

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.10 Matmyter och matlarm – var kommer de ifrån?
Det är svårt att studera nutrition och människors kostvanor. I princip alla typer av studier har sina begränsningar och brister. Känner man inte till det är det lätt hänt att man blir vilseledd av tidningars intresseväckande rubriker, dietböcker och kostbloggar.

I den här föreläsningen får du en introduktion kring de vanligaste sätten att studera nutrition. Du får veta vad de olika studierna kan ge för information och varför det så ofta blir fel när det skrivs om kost i vanliga media.

Efter det kommer du få en introduktion kring vad man faktiskt kan veta när det gäller kost och hälsa. Vilken typ av mat är det som ofta får människor att äta för mycket och gå upp i vikt?

Jacob Gudiol är legitimerad fysioterapeut och driver bloggen Träningslära. Jacob är en uppskattad föreläsare och författare till ”Skitmat – vad det är, varför den gör dig fet och varför du fortsätter äta av den” och ”Forma kroppen och maximera din prestation – om träning och hälsa på vetenskaplig grund”.

10.10 Förmiddagskaffe

10.40 Jacob Gudiol fortsätter sin föreläsning

11.40 Den systematiskt planerade läraren – bedömning!
Kunskapsbedömning i hem- och konsumentkunskap är komplext, men en tydlig struktur underlättar det dagliga undervisnings- och bedömningsarbetet.
Föreläsningen presenterar konkreta bedömningssituationer och diskuterar hur läraren på olika sätt kan planera för lärande och bedömning.

Lena de Ron är hushållslärare, magisterutbildad i pedagogik och arbetar som HK-lärare samt som lärarutbildare i ämnes- didaktik. Lena ingick i Skolverkets kursplanegrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap Lgr 11 och har medverkat vid framtagandet av Skolverkets första provbank för HK.

Maria Feldt är hushållslärare och förstelärare. Maria har konstruerat flera läromedel för HK och studerat hållbar- hetsfrågor utifrån ett mat- och hushållsperspektiv. Hon ingick i Skolverkets inre referensgrupp i ämnet hem- och konsumentkunskap Lgr 11 samt medverkat vid framtagandet av Skolverkets första provbank.

13.00 Gemensam lunch

14.15 Hjälp dina elever med en livsförändrande ekonomisk möjlighet
Pengar är en av de faktorer som påverkar våra liv mest. De löser vissa problem och skapar möjligheter. Ekonomi är dessutom ett av få områden där man med några få beslut och små medel kan skapa stora resultat över tid. Hjälp dina elever (och dig själv) med att få rätt på några av de viktigaste ekonomiska besluten och de har möjlighet till en helt annan framtid.

Ta del av en föreläsning som ger konkreta tips, förslag och råd kring:

- Vilka ekonomiska principer har fungerat i 4 000 år och fungerar än idag?

- Hur kan man anpassa ekonomi till barn i olika åldrar?

- Hur kan du hjälpa dina elever att bygga en pengamaskin?

Jan Bolmeson är civilingenjören som folkbildar om privatekonomi och sparande. Han driver Sveriges största blogg och podd RikaTillsammans. Jan är även författare till boken "Gör ditt barn rikt" (2017).

15.45 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, onsdag 8 maj

09.00 Tydliggörande pedagogik! Hem- och konsumentkunskapsundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv
I varje klass finns det elever med ojämna funktionsförmågor. En del har diagnoserna autism och adhd, andra har ingen diagnos men kan ha stora utmaningar i skolan ändå. Med tydliggörande pedagogik blir skolan begriplig, hanterbar och meningsfull, inte bara för elever med autism och adhd utan för alla elever.

Ta del av en föreläsning som ger dig kunskap och förståelse om hur du får en lugnare klassrumssituation som gynnar alla elever!

· Vad är kognitiva funktionsnedsättningar?

· Den viktiga kartläggningsprocessen - hur upptäcker du och förhåller du dig till elever i svårigheter?

· Tydliggörande pedagogik - en nyckel till att anpassa undervisningen så att du når alla

· Funktionskompetens – vad är det och hur gynnar det lärandesituationen?

Ann Lindgren är utbildad lärare och har tidigare arbetat med kollegial handledning och funktionskompetens inom projektet Danderydsmodellen. Numera arbetar Ann i ett utvecklingsprojekt på en skola i Uppsala och i Resursteamet i Norrtälje kommun. Hon är medförfattare till boken Autism och adhd i skolan. Handbok i Tydliggörande pedagogik.

10.30 Förmiddagsfika

11.00 Skuldkollen - kunskap för livet om pengar och skulder!
För att underlätta undervisningen i privatekonomi finns Kronofogdens undervisningsmaterial Skuldkollen. Materialet är ett verklighetsnära lektionsmaterial som består av en färdigplanerad lektion. Eleverna får kunskap genom att diskutera och reflektera över de privatekonomiska val som de dagligen ställs inför.

Föreläsningen hålls av representanter från Kronofogden.

12.00 Hållbarhet utan pekpinnar

Det är lätt att som lärare bestämma vilket recept och vilken mat eleverna ska arbeta med. Men hur kan du få eleverna att på egen hand välja hållbara livsmedel? Hur skapar vi ett engagemang för hållbarhet som sträcker sig längre än strävan efter ett visst betyg?

Ta del av en föreläsning som handlar om hur du i din hem- och konsumentkunskapssal kan inspirera eleverna till att förändra användandet av kött och hur du på ett spännande sätt kan använda dig av rester för att minska matsvinn.

Lisa Linnéa Flising har ett särskilt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Hon arbetar som lärare i hem- och konsumentkunskap på Lexbyskolan i Partille, och har även skrivit en lärobok i ämnet.

13.00 Gemensam lunch

14.15 Förnyad undervisning om mattraditioner - en lesson study
Kursplanen för hem- och konsumentkunskap har ett kulturperspektiv som knyts till kulturella variationer och mattraditioner. Kultur har beskrivits som avgörande för hur vi socialt förstår vår omvärld vilket innebär att världen inte är neutral för oss utan alltid förstås utifrån ett visst kulturellt perspektiv.

Ta del av en föreläsning som handlar om ett kompetensutvecklingsprojekt för hem- och konsumentkunskapslärare i Södertälje kommun. Projektet syftade till att utveckla och förnya undervisningen om mattraditioner. Projektet lades upp i samråd mellan forskare och hkk-lärare som en kombination av fördjupande föreläsningar i aktuell forskning inom fältet, ämnesdidaktik samt en gemensamt framtagen lesson study i Södertälje kommuns nätverk för hkk-lärare.

Karin Höijer, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad. Katarina Neidestam och Linda Forssman, hkk-lärare i Södertälje kommun.

15.15 Ämnesdidaktik – konsten att undervisa i HK
Den här föreläsningen är en exposé över en ny lärobok i ämnesdidaktik i ett HK-sammanhang ur olika perspektiv.

Karin Hjälmeskog, universitetslektor med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet och Karin Höijer, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad

16.15 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
7-8 maj 2019
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm

För vem?
För dig som arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare i grundskolan.

Vägbeskrivning
Garnisonen ligger centralt beläget i Stockholm. Ta röd linje mot Ropsten och stig av vid station Karlaplan, uppgång Karlavägen. Ta till vänster på Karlavägen. Nr 100 hittar du på höger sida efter ca fem minuter.

Om du kommer med bil finns det gott om parkeringsplatser i garaget i huset. Du kör in från Banérgatan 30.

Pris: 4 995 kr ex moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

 

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

 

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Petra.svensson@skolporten.se