Idrott och hälsa

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
2-3 apr 2019
09:30-15:30
4.995 kr

Pris: 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Per Måhl, utbildningskonsult
Pedra Wolde, lärare idrott och hälsa
Maria Ekblom, docent, med.dr. i neurovetenskap
Magnus Lindwall, professor i psykologi
Carolina Lunde, fil.dr. och docent i psykologi
Jonas Mikaels, fil.dr. i idrottsvetenskap
Johanna Andersson, leg. dietist

Konferensen berör bland annat:

 • Så påverkas hjärnan av fysisk aktivitet
 • Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i idrott och hälsa
 • Nya perspektiv på lärande i friluftsliv
 • Hur motiverar vi eleverna?
 • Idrott och träning – bra eller dåligt för kroppsuppfattningen?
 • Bra mat för hållbar hälsa och god prestation vid idrott
 • Mindfulness och yoga som verktyg för mental träning och spänningsreglering

Dag 1, tisdag 2 april

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i idrott och hälsa
Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i idrott och hälsa. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

 • Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
 • Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
 • Vilken information ska en planering i idrott och hälsa innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
 • Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i idrott och hälsa se ut?
 • Hur ska kunskapskraven i idrott och hälsa struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning

12.30 Lunch

13.30 Bra mat för hållbar hälsa och god prestation vid idrott
Ta del av en matnyttig föreläsning om grönhydrater, socker, gluten, hälsomyter, proteinpulver och nycklarna för hållbar hälsa. Du får de senaste råden och en guide över hur man kan göra smarta val för att enkelt kunna välja hälsa nu och i framtiden. Målet med föreläsningen är att du ska få ökade kunskaper och fler verktyg för att göra det lätt för eleverna att välja rätt!

 • Reklam på livsmedelsförpackningarna, vad säger den egentligen? Vi använder marknadsförarnas strategier för att främja det bättre valet!
 • Vad och hur du äter och dricker påverkar din prestation under träning, återhämtning och ditt fysiologiska träningssvar – vi följer matens väg in i den tränande muskeln.

Johanna Andersson är leg. dietist med specialinriktning i idrottsnutrition. Hon har tio års erfarenhet från dietistyrket både inom sluten- och öppenvården och har arbetat som receptskapare och matinspiratör med flera stora aktörer däribland ICA. Driver idag bolaget Yowill food och instagramkontot @Dietistens val.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Så påverkas vår hjärna av fysisk aktivitet
Vi vet att människor med god kondition har lägre risk för att drabbas av depression och demens och att möss som springer i hjul blir smartare än deras kompisar som inte springer. Det är ändå mycket information som saknas innan vi kan säga hur fysisk aktivitet kan organiseras på en arbetsplats eller skola så att det verkligen understödjer god psykisk hälsa och kognitiv prestation.

 • Hur påverkar stillasittande och fysisk aktivitet hjärnhälsan? Fysiologiska och psykologiska mekanismer.
 • Hur påverkas hjärnans förmåga att lära nytt av stillasittande och fysisk aktivitet?
 • Framgångsfaktorer för hur hälsofrämjande fysisk aktivitet kan organiseras på arbetsplatser och skolor.

Välkommen till en föreläsning där du först får insyn i hur forskningsfronten ser ut och sedan får möjlighet att ställa frågor.

Maria Ekblom har en PhD i neurovetenskap och är forskare i fysisk aktivitet och hjärnhälsa vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH).

16.00 Avslutning dag ett

Dag två, onsdag 3 april

09.00 Så motiverar vi eleverna!
Motivation är ett centralt begrepp när det gäller undervisning. Ändå är det sällan motivation som begrepp lyfts och diskuteras utifrån vad som har stöd i forskningen.

I den här föreläsningen får du en introduktion till vad motivation är och skillnaden på kortvarig och hållbar motivation och hur man som lärare kan jobba med att skapa mer hållbara motivationsmiljöer.

 • Hur kan vi förstå elevers motivation och drivkrafter till idrott och hälsa?
 • Vad bidrar till att elever får en mer hållbar motivation till idrott och hälsa?
 • Hur kan man som lärare jobba med att sätta upp en miljö runt undervisningen som ökar sannolikheten för att elever får en mer hållbar motivation?

Magnus Lindwall är professor i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi, vid Göteborgs universitet. Han har skrivit boken ”Motivation inom träning, hälsa och idrott” (Studentlitteratur) som är baserad på svensk och internationell forskning med utgångspunkt i den så kallade självbestämmande teorin (Self-Determination Theory, SDT).

10.30 Förmiddagskaffe med smörgås

11.00 Idrott och träning – bra eller dåligt för kroppsuppfattningen?
Dagens starka fokus på kropp och utseende, tillsammans med snävt definierade skönhetsideal, gör att många ungdomar brottas med ett missnöje med den egna kroppen. Kroppsmissnöje – eller en negativ kroppsuppfattning – är i sin tur kopplat till andra allvarliga problem, som ätstörningar, överträningsproblematik och depression. En del forskare har föreslagit att idrott och träning kan vara en skyddande faktor för ungdomars kroppsuppfattning. Samtidigt finns indikationer på att idrott och träning istället kan vara förenat med ökade problem som rör kroppsuppfattningen.

 • Hur kan vi förstå dessa motstridiga forskningsfynd?
 • Hur kan man tänka kring frågor som rör ungas idrottande, fysiska aktivitet, skönhetsideal och kroppsuppfattning?

I föreläsningen närmar vi oss denna typ av frågor utifrån studier med svenska ungdomar.

Carolina Lunde är fil.dr. och docent i psykologi, och är verksam vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör barn och ungdomar i relation till ämnen som självbild och kroppsuppfattning, kamratrelationer, sexuella trakasserier och mobbning, samt internet och sexualitet.

12.00 Lunch

13.00 Friluftsliv som kunskapsområde i ämnet idrott och hälsa – nya perspektiv på lärande!
Den här föreläsningen erbjuder ett helt nytt sätt att se på friluftsliv som kunskapsområde inom ämnet idrott och hälsa. Med utgångspunkt i den senaste forskningen får du konkreta exempel på hur du som lärare kan skapa ett större intresse och mer engagemang för friluftsliv i både grundskolan och gymnasiet.

Jonas Mikaels är fil.dr. i idrottsvetenskap och lärare i friluftsliv på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Jonas har nyligen avslutat ett fyraårigt avhandlingsprojekt om friluftsliv som kunskapsområde i skolan med särskilt fokus på lärande om plats som utgångspunkt i den pedagogiska friluftslivspraktiken. Han har även arbetat med friluftsliv i Kanada och genomfört delar av sin forskning i Nya Zeeland.

14.00 Eftermiddagskaffe 

14.30 Mental träning och spänningsreglering som en naturlig del av undervisningen
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar dramatiskt och fler och fler elever upplever en stress och press ofta kopplad till skolan. I vårt uppdrag som idrottslärare ligger att lära ut metoder för att behandla och förebygga stress samt ge kunskap om hur man kan hantera stressade situationer. Undersökningar visar att en väldigt liten del av undervisningen i idrott och hälsa vigs åt detta ämne.

Ta del av en föreläsning om hur du som lärare i idrott och hälsa med hjälp av mindfulness och yoga kan hitta naturliga ingångssätt och övningar som leder till både ökad kroppskännedom men även effekter som ökad koncentration, ökad motivation och ett bättre självförtroende.

Pedra Wolde arbetar som idrottslärare på Spykens gymnasium sedan 20 år tillbaka. Hon är utbildad mindfulnessinstruktör och yogalärare. De senaste sex åren har Pedra arbetat med att få in yoga och mindfulness som en del av undervisningen på skolan.

15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
2-3 april 2019
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som är lärare i idrott och hälsa på grundskolan och gymnasiet.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris: 4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se