Fortbildning för dig som undervisar i slöjd

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
7-8 maj 2019
09:30-15:30
3.795 kr

Pris

Boka-tidigt-pris 3 795 kr exkl. moms
Boka senast den 5 april 2019

Ordinarie pris 4 995 kr exkl moms

På konferensen medverkar:

Per Måhl, utbildningskonsult
Karolin Wagner, slöjdlärare och universitetsadjunkt
Emma Dahlqvist, textildesigner och konstnär
Eva Söderberg, slöjd- och svensklärare
Leif Blomqvist , slöjdlärare 
Louisa Asplund, slöjdlärare
Marita Olsson-Hvid, slöjdlärare
Hanna Skarelius, slöjdlärare
Jögge Sundqvist "Surolle", slöjdare och träslöjdskonstnär
 

Konferensen berör bland annat:

 • Kursplanens tillägg om digitalisering
 • Så blir digitala verktyg ett stöd i slöjdundervisningen!
 • Hur kan vi designa undervisningen för att eleverna ska tränas i att göra val?
 • Slöjdtradition, folkkonst och skarpa verktyg
 • Helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i slöjd
 • Slöjd, uttryck och mångkultur
 • Traditionell näverslöjd möter digital teknik 

Dag 1, tisdag 7 maj

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar i slöjd
Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga? Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning i slöjd. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

 • Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
 • Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
 • Vilken information ska en planering i slöjd innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver och motsvara Skolverkets allmänna råd?
 • Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall i slöjd se ut?
 • Hur ska kunskapskraven i slöjd struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Per Måhl fortsätter sin föreläsning

12.30 Lunch

13.30 Slöjd, uttryck och mångkultur
Slöjd, uttryck och mångkultur är en utställning där över 650 elever tog över Landskrona konsthall och visade upp sina slöjdarbeten. Utställningen är ett resultat av ett projekt där eleverna tolkar och ger uttryck för både global och lokal mångkultur via skolslöjden. Syftet med projektet var att vissa upp slöjden i det offentliga rummet samt att låta eleverna mötas via slöjden i en mångkulturell stad som Landskrona.

I föreläsningen berättar slöjdläraren Karolin Wagner om det unika projektet där samtliga slöjdlärare i kommunen arbetade mot samma mål.

Karolin Wagner är utbildad herr och dam-skräddare som utbildade sig till hantverkslärare och efter ett antal års erfarenhet hittade sin plats i skolslöjden. Just nu arbetar Karolin en del som slöjdlärare på Glumslövs skola samt är förstelärare i slöjd i Landskrona Stad. Den andra delen arbetar hon som universitetsadjunkt vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 It's Now or Näver - traditionell näverslöjd möter digital teknik
I projektet It's Now or Näver undersöker Emma Dahlqvist möjligheterna i björknäver. Arbetet rör sig i skärningspunkten mellan traditionell hantverkskunskap och digital teknik och med hjälp av experimentella metoder utforskar hon nya uttryck och kvalitéer hos materialet. Emma intresserar sig för att mixa de konventionella metoderna att bearbeta nävern på, som ofta är djupt rotad i en slöjdtradition, med tekniker som laserskärning, origami och plissering för att på så vis vidga upplevelsen av och funktionerna hos materialet.

I föreläsningen delar hon med sig av sitt arbete och sina tankar kring hur nya typer av funktioner, uttryck och material kan uppstå om vi kombinerar uråldriga hantverkskunskaper med ny teknologi och okonventionella metoder.

Emma Dahlqvist är textildesigner, konstnär och nävernörd. Hon bor i byn Österåsen, mitt i Jämtland, och frilansar med olika typer av design- och konstuppdrag från sin ateljé i centrala Östersund. Hon är utbildad i grafisk design och mönsterformgivning på HDK i Göteborg och har en masterexamen i textildesign från Textilhögskolan i Borås.

16.00 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, onsdag 8 maj

09.00 Digitalisering med fokus på slöjdämnet
Det har under senaste året diskuterats en hel del kring digitaliseringen av skolan i allmänhet och kursplanerna i synnerhet. Mycket har kretsat kring programmering och om det ska vara ett eget ämne eller integreras i flera ämnen, ibland har det ställts mot ämnen i kursplanen, bland annat mot slöjdämnet. Slöjdens kursplan har fått några tillägg, dock inget som behandlar programmering.

 • Vad är det i slöjdens kursplan som har förändrats?
 • Hur kan man som slöjdlärare ta sig an de delar av digitalisering som tillkommit i slöjdämnet?
 • Hur ska vi som slöjdlärare förhålla oss till digitala verktyg, material och programmering. Eller ska vi det alls?
 • Nya material tillsammans med digital teknik kan låta traditionella slöjdprojekt ta nya vägar, vilken plats har det i framtidens slöjdundervisning?

Eva Söderberg är legitimerad slöjd- och svensklärare på Vallhamra skola i Partille samt driver Skapasaker.se som ett sidoprojekt. Hon medverkar i antologierna Vi får det att funka (Lärarnas riksförbund), Slöjd i en digital skola (Lärarförlaget) och har även skrivit magisteruppsatsen Den digitala slöjden. Hon skriver på den egna bloggen Hjärna med händer och finns på Facebook och Instagram som Skapasaker.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Digitala verktyg som ett stöd i undervisningen
Hur kan man arbeta med digitala verktyg som ett stöd i slöjdundervisningen? Under föreläsningen får ni ta del av hur Leif använder olika digitala hjälpmedel i slöjdundervisningen för att utveckla lärandet hos eleverna, bland annat Mentimeter, QR-koder, Padlet, Thinglink, Kahoot, Google sites och egna slöjdfilmer.

Leif Blomqvist är slöjdlärare på Engelbrektskolan i Borås. Han jobbar med elever från årskurs 3 till 9. Leif twittrar under namnet @leifhblomqvist, använder Instagram som @slojdlararen och skriver ner tankar och idéer om slöjdundervisningen och annat i bloggen I huvudet på en slöjdlärare slojdlararen.wordpress.com och slöjdbloggen sarlaslojd.wordpress.com. Han lägger ut sina slöjdfilmer på www.youtube.com/slojdarna 

11.30 Lunch

12.30 Valet är ditt – så kan undervisning designas för att utveckla elevernas förmåga att motivera sina val
Enligt Lgr 11 är det tydligt att lärare ska utveckla elevers förmåga att välja och motivera sina tillvägagångssätt. Men hur kan du som slöjdlärare säkerställa att du har en undervisning som utvecklar just detta? Ta del av en föreläsning som lyfter fram hur du kan utveckla ditt tänkande när du planerar moment som tränar eleverna i förmågan att välja och motivera sina val.

 • Hur undervisar vi för att eleverna ska tränas i att göra val?
 • Hur designar vi undervisningen för att eleverna ska bli bättre på att resonera om sina val?

Marita Olsson-Hvid, slöjdlärare Bagarmossen Brotorps skolor, Hanna Skarelius, slöjdlärare Grimstaskolan och Louisa Asplund, slöjdlärare Bromstensskolan, arbetar med ett FoU-projekt vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) där de undersöker vilka undervisningsmetoder som kan användas för att stärka eleverna i att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

13.30 Eftermiddagskaffe

14.00 Int oslög – en berättelse om slöjdtradition, folkkonst och skarpa verktyg
Genom liveslöjdande och historier om täljda hästar och talande träd berättar slöjdaren Jögge Sundqvist aka Surolle, om den skapande processen bakom sitt slöjdade. En historia om djupa slöjdtraditioner, om ett sökande efter ett folkkonstnärligt uttryck och en slöjdad identitet.

Jögge Sundqvist, även känd som Surolle, är slöjdare och träslöjdskonstnär och bor i Kasamark i Umeå. Han är verksam med utställningar och workshops i Skandinavien, Europa, Japan, Australien och USA. Han föreläser, är kurslärare och skriver böcker om slöjd inom träområdet.

15.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
7-8 maj, Stockholm
Näringslivets Hus, Storgatan 19

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i slöjd.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar cirka 20-30 minuter att promenera från centralen.

Pris

Boka-tidigt-pris 3 795 kr exkl. moms
Boka senast den 5 april 2019

Ordinarie pris 4 995 kr exkl moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se