Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
18 okt 2019
09:00-16:00
2.995 kr
Fullbokat

Pris: 2 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Kenth Hedevåg, specialpedagog
Thomas Nygren, docent
Sissela Nutley, hjärnforskare
Per Andersson, professor


Konferensen berör bland annat:

• Pedagogiska strategier för att bemöta vuxna elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
• Förhållandet mellan hjärnans kognitiva funktioner och lärande.
• Källkritik hos vuxna – motverka bristerna!
• Hur skiljer sig vuxnas lärande från barn och ungas?
• Bedömning, betyg, validering – att ge erkännande åt vuxnas kunskap och kompetens.


Fredag 18 oktober

08.15 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Bedömning, betyg, validering – att ge erkännande åt vuxnas kunskap och kompetens
Att bedöma elevernas kunskaper är en central del av lärarens arbete. Det handlar både om den formativa bedömningen, för lärande, och den summativa bedömningen, av lärande. En särskild utmaning inom vuxenutbildningen – där eleverna har mer omfattande erfarenheter bakom sig än i ungdomsskolan – är att vid betygsättningen följa läroplanens anvisningar om att ”beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen”. Detta gäller för all betygsättning, men blir särskilt aktuellt när det handlar om validering av vuxnas tidigare lärande.

Per Andersson är professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han är verksam på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande inom institutionen för beteendevetenskap och lärande. Per har bland annat forskat om betyg och betygsättning med särskild fokus på validering, men också om yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens organisering i Sverige. Han är redaktör för Nordic Journal of Vocational Education and Training.

10.30 Förmiddagsfika

11.00 Hjärnan och vuxnas lärande
Det finns ett förhållande mellan hjärnans kognitiva funktioner och lärande. Flera faktorer ligger bakom vår inlärning och det går att optimera den, men hur? Ta del av en föreläsning med neurovetenskaplig forskning i fokus!

• Vad händer i hjärnan när vi lär oss?
• Hur skiljer sig vuxnas lärande från barn och ungas?
• Vad krävs för att omvandla information till kunskap och hur kan vi bäst skapa förutsättningar för att detta ska ske?
• Hur påverkas hjärnan av stress, distraktioner och våra försök till att multi-taska?

Sissela Nutley har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Hennes forskning har främst undersökt utvecklingen av de exekutiva funktionerna och om de går att påverka med exempelvis datoriserad träning eller genom vad vi ägnar oss åt på fritiden. Sissela är en flitigt anlitad föreläsare inom hjärnans formbarhet, uppmärksamhet och relationen till sociala medier och driver den ideella förening Arts & Hearts – samhällsförändring genom scenkonst. Hon är författare till boken Distraherad - hjärnan, skärmen och krafterna bakom.

12.00 Lunch

13.00 Källkritik hos vuxna – motverka bristerna!
I en tid där falska nyheter och konspirationsteorier sprids som aldrig förr kan utbildning ses som demokratins försvarare. Både vuxna och unga brister i att granska digitala nyheter, hur kan du i din undervisning hjälpa eleverna att genomskåda propaganda och manipulationer på nätet?

Ta del av en föreläsning som baseras på aktuell och pågående forskning från Uppsala universitet, Stanford University och University of Cambridge där forskare i ett gemensamt projekt söker efter evidensbaserade metoder för att stimulera digital medborgarlitteracitet i skolan.

• Vad innebär digital medborgarlitteracitet?
• Hur kan du arbeta för ökad medborgarlitteracitet i din undervisning inom vuxenutbildningen?
• Vilka evidensbaserade metoder finns för att stimulera medborgarlitteracitet?

Thomas Nygren är docent och lektor vid Uppsala universitet. Han leder i dag projekt finansierade av Vinnova och Uppsala universitet där han tillsammans med lärare, designers, psykologer och ämnesdidaktiker undersöker olika material och metoder för att stimulera digital medborgarlitteracitet.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Vuxna elever som ställer extra krav på verksamheten
En del elever har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationer ändå. Hur kan du hjälpa dessa elever att fungera i skolarbetet?

Ta del av en föreläsning som fokuserar på hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier i din undervisning.

• Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara skolans krav?
• Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner.
• Visuellt stöd som pedagogiskt verktyg för att ge, få och bearbeta information.

Kenth Hedevåg har bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Kenth har lång erfarenhet av såväl vuxenutbildning som grund- och gymnasieskolan samt är författare till boken När mallen inte stämmer. Idag arbetar Kenth med utbildningar och föreläsningar samt i nära projekt med flertalet skolor.

16.00 Konferensen avslutas

 

Övrig information:

Datum & plats
18 oktober 2019
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen passar dig som undervisar inom vuxenutbildning, oavsett ämnesinriktning. Den kan även vara av intresse för dig som är skolledare, specialpedagog eller studie-och yrkesvägledare inom vux.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
Ordinarie pris 2 995 kr exkl. moms
Gäller from den 1 september 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji
08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se