Rektor i förskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
22 nov 2019
08:15-16:00
2.995 kr

Ordinarie pris: 2 995 kr

På konferensen medverkar:

Ingrid Engdahl, Docent och förskollärare
Anna Tebelius Bodin, Pedagog och författare
Johann Packendorff, Professor
Sara Ingvarsson, Leg. psykolog och författare

Konferensen berör bland annat:

 • Reviderade Lpfö 18 ur förskolerektors perspektiv.
 • Vad utmärker undervisning i förskolan?
 • Tillämpa arbetssätt som leder till bra resultat i verksamheten. 
 • Språket, hjärnan och inlärning i förskolan.
 • Hur kan förskolan metodiskt arbeta för att säkra barnens tillgång till kunskaper genom ett rikt språk?
 • Från var är vi på väg? Vilka dimensioner och metoder kan användas i en nulägesanalys?

Fredag 22 november

08.15 Registreringen öppnar

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.05 Fantastisk verksamhet – ett gemensamt uppdrag!
En bra ledare ska vara inspirerande, låta personalen arbeta i fred, ge stöd, lyssna, uppmärksamma, ha helikopterperspektiv – och vara ordentligt insatt i det som gruppen jobbar med. Det är inte lätt för dig som chef att uppfylla alla dessa – ofta motstridiga – krav. Men tänk om du skulle börja i andra änden? Att istället för att utgå ifrån hur du kan bli en fantastisk ledare, fokusera på hur du kan skapa en fantastisk verksamhet. Det spännande som då händer är att det inte längre blir ett ensamuppdrag som du måste lösa på egen hand utan ett gemensamt uppdrag som du kan utveckla tillsammans med din personal.

 • Hur kan vi gemensamt förtydliga vårt uppdrag i konkreta resultat som medarbetarna själva kan lägga märke till och se framsteg inom?
 • Hur kan man utforma arbetssätt som underlättar för att uppnå dessa resultat?
 • Hur skapar vi tillsammans bra förutsättningar för att kunna tillämpa arbetssätt som leder till bra resultat i verksamheten?

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och har arbetat med verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig verksamhet i över 15 år. Sara undervisar inom arbets- och organisationspsykologi vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Hon är även en uppskattad föreläsare och författare till boken Lägg ner ledarskapet – vad du som chef ska göra istället som utkom 2017.

10.15 Förmiddagskaffe

10.45 Lpfö 18 ur förskolerektors perspektiv
Den reviderade läroplanen innebär flera nyheter. Det vilar på rektor att skapa förståelse för begreppen utbildning och undervisning i förskolan samt att ge förutsättningar så att dessa tillgodoses med kvalitet. Föreläsningen lyfter viktiga områden i detta ansvar:

 • All personal ansvarar för att bidra till utbildningen i förskolan. Hur skapas medvetenhet kring detta uppdrag?
 • Vad utmärker undervisning i förskolan?
 • Vad innebär det att som rektor ansvara för att förskollärare får förutsättningar för att ta ansvar för undervisningen?
 • Rektor ansvarar för kvaliteten i förskolan, som vilar på personalens kompetens och förhållningssätt. Hur väl känner rektor personalen och deras behov av kompetensutveckling?

Ingrid Engdahl är förskollärare, biträdande psykolog och docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Ingrids forskning handlar om lek och de yngsta barnen i förskolan, om FN:s barnkonvention och om hållbar utveckling i förskolan. Ingrid deltog aktivt i arbetet med revideringen av förskolans läroplan och är nyvald ordförande för OMEP (World Organisation for Early Childhood Education) i Europa.

12.15 Lunch

13.15 Språket, hjärnan och inlärning i förskolan
Det är stora skillnader i språkutveckling hos 6-åringar. Dock är språket nyckeln till kunskapsinhämtning och en viktig del av den kommunikativa kompetensen. Hur kan förskolan metodiskt arbeta för att säkra barnens tillgång till kunskaper genom ett rikt språk? Ta del av en föreläsning som handlar om hur hjärnan bearbetar information och vad det innebär för inlärning i allmänhet och språkutveckling i synnerhet.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon utbildades vid Harvard University och har sedan dess gett över 700 föreläsningar om psykologin bakom hur vi lär. Med vetenskapligt fokus delar hon med sig av praktiska insikter som gör skillnad i vardagen. 

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Från var är vi på väg? Om nulägesanalys.
Allt förändringsarbete börjar i ett nuläge, men ofta glömmer man bort att göra en gedigen analys av nuläget. Det är mer intressant och spännande att diskutera visioner och förändringsstrategier. Risken är att man förändrar sådant som inte behöver förändras, eller att man använder förändringskoncept som är svagt kopplade till den lokala problembild man har. Nulägesanalysen måste också vara framåtriktad – de styrkor som tagit en till dagens position är kanske inte de styrkor som behövs för att ta nästa steg.

 • Vilka dimensioner bör täckas in i en nulägesanalys, och hur analyserar man dem?
 • Vilka metoder finns för involverande nulägesanalys, där alla personalgrupper kan delta?
 • Hur gör man nulägesanalysen framåtriktad, konstruktiv och öppen för olika lösningar?

Johann Packendorff, professor i industriell ekonomi och organisation vid Kungliga Tekniska Högskolan. Johann är specialiserad mot projektledning och har forskat kring organisation och ledarskap i offentlig sektor i 25 år. För närvarande studerar han organisatoriskt förändringsarbete och professionsutveckling inom sjukvård, skola och högskola.

16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
22 november 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Rektor i förskolan, lärledare och utvecklingspedagoger.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris
Ordinarie pris 2 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.