En konferens om Språkstörning 2019

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
6 nov 2019
09:00-16:00
2.495 kr

Boka-tidigt-pris 1 995 kr exkl. moms.
Gäller t.o.m. 20 september

Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms.
Fr.o.m. 21 september

På konferensen medverkar:

Julia Andersson, skollogoped
Eva-Kristina Salameh, leg logoped och med. dr.
Hanne Uddling, leg logoped
Carmela Miniscalco, universitetssjukhusöverlogoped

Konferensen berör bland annat:

* Insatser som möjliggör språkligt lärande för alla elever trots språkstörning.
* Flerspråkighet och språkstörning.
* Hur ser relationen mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning ut?
* Relationen mellan språkstörningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Onsdag 6 november

08.15 Registreringen öppnar

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.10 Språkstödjande insatser som möjliggör språkligt lärande för alla elever trots språkstörning!
Ta del av en föreläsning som handlar om hur du som lärare och speciallärare/pedagog kan utveckla stödstrukturer som gäller i alla ämnen, även i de ämnen som inte är direkt språkinriktade.

• Vad skapar svårigheter i klassrummet/lärmiljön för elever som har språkstörning?
• Hur stötta i alla ämnen med ett avancerat skolspråk, såsom SO, NO, MA?
• Hur skapa en pedagogisk delaktighet hos alla elever oavsett förutsättningar och språkliga svårigheter?
• Hur utformas en undervisning som är språk- och ämnesstödjande?
• Hur arbeta med bild och symbolstöd för att tillgängliggöra språk och kommunikation?

Julia Andersson är skollogoped som arbetar klassrumsbaserat, handledande samt direkt med elever från förskoleklass till årskurs 6. Hon har flerårig erfarenhet och fördjupad kunskap inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och språkliga svårigheter.

10.10 Förmiddagskaffe

10.30 Flerspråkighet och språkstörning
Många barn lever i miljöer där det ibland varken finns tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. Skolan har stor betydelse för att flerspråkiga barn ska kunna utveckla båda sina språk.

För att kunna stödja barnen på bästa sätt behöver lärare därför kunskaper om flerspråkig utveckling, och hur man skiljer mellan en sen andraspråksutveckling och en språkstörning. Det behövs också kunskaper om olika kulturers syn på hur barn lär sig språk, inte minst vår egen.

· Flerspråkig utveckling
· Olika typer av språklig socialisation.
· Hur skiljer man på språkstörning och bristande exponering?
· Hur bedöma flerspråkiga elevers språkutveckling?
· Kan elever med neuropsykiatriska diagnoser bli flerspråkiga?

Eva-Kristina Salameh är leg logoped och med. dr. och har arbetat med flerspråkiga barn i många år. Hon har också forskat kring språkstörning och flerspråkighet.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Inte bara sen språkutveckling
Ta del av en föreläsning som belyser hur tidigt identifierade språkliga svårigheter ofta samförekommer med andra utvecklingsrelaterade svårigheter såsom autism, ADHD och inlärningssvårigheter.

Presentationen grundar sig på resultatet från avslutade, pågående och planerade studier. Studierna använder språkscreening, eller en kombination av språk- och autismscreening vid 2,5 års ålder och uppföljningar några år senare när barnen går i skolan.

Carmela Miniscalco är universitetssjukhusöverlogoped och docent vid bland annat Göteborgs universitet samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Hur ser relationen mellan arbetsminne, språkinlärning och språkstörning ut?
Vi använder vårt språk till vardags i kommunikation, för kognitiva processer och när vi lär oss. Hur fungerar språket? Och hur ser det ut när språket inte fungerar? Hur känner vi igen en elev med språkstörning? Hur påverkar ett svagt arbetsminne den språkliga förmågan och hur ska vi bemöta elever med svagt språk och svagt arbetsminne?

• Vad är språk och språkstörning?
• Vad är arbetsminne?
• Vilka anpassningar krävs vid språkstörning och svagt arbetsminne?

Hanne Uddling är leg logoped som arbetat både med utredningar av språk, läs och skriv samt med elever i språkklass från förskoleklass till gymnasiet. Sedan 20 år driver hon företaget Logoped Hanne AB som konsult, utredare och föreläsare.

16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
6 november 2019
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen passar dig som arbetar som lärare eller specialpedagog/speciallärare i grundskolan och gymnasiet.

Vägbeskrivning och karta: http://www.naringslivetshus.se/?id=1701

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka-tidigt-pris 1 995 kr exkl. moms.
Gäller om du bokar senast 20 september

Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms.
Gäller om du bokar från och med 21 september

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Birgitta Hartzell 08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se