Fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
23 okt 2019
09:00-16:35
2.495 kr

Pris: 2 495 kr exkl. moms.

På konferensen medverkar:

Ulla Eriksson-Zetterquist, professor i företagsekonomi
Per Måhl, skolutvecklare
Fredrik Berelf, lärare i företagsekonomi och juridik
Ann-Sofie Jägerskog, lärare och doktorand
Karin Nielsen, lärare i Företagsekonomi, Entreprenörskap & Marknadsföring
Emma Stenström, docent Handelshögskolan

 

Konferensen berör bland annat:

Vad är egentligen företagsekonomi?
Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar.
Etik och jämställdhet i arbetslivet.
Visuella illustrationer i ekonomiundervisningen – exemplet prisbildning.
Att undervisa om företagens roll i samhället och CSR
Ekonomiutbildning för att förändra världen?


Onsdag 23 oktober

08.15 Registreringen öppnar

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.10 Företagsekonomi, vad är det egentligen?
Företagsekonomi är det ämne med flest antal studenter på universitet och högskolor. Ämnet behandlar allt från redovisning till relationer med inslag från psykologi, sociologi och statsvetenskap. Ämnet studerar företag, offentlig sektor, ideella organisationer, samhällsfrågor, enskilda personer. Givet alla dessa perspektiv, vad håller samman ämnet? Vad är egentligen företagsekonomi?

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare vid GRI, Handelshögskolan i Göteborg.

09.40 Etik och jämställdhetsfrågor i arbetslivet
• Hur kan man kombinera etik och företagsekonomi?
• Hur studerar företagsekonomi jämställdhetsfrågor?
• Hur påverkas hållbarhetsfrågor av etik och jämställdhet?

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi och föreståndare vid GRI, Handelshögskolan i Göteborg.

10.10 Förmiddagskaffe

10.30 Betyg, planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmallar
Vad är du som lärare skyldig att göra för att betygen ska bli rättssäkra? Och vad behöver du göra för att betygen ska bli likvärdiga?

Ta del av ett pass som erbjuder ett helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning. Betygssättning är en process som börjar redan innan den första lektionen och som avslutas efter det att den sista lektionen är genomförd. Vilka väsentliga frågeställningar och hållpunkter i processen behöver du beakta?

• Vad menas med examinationsuppgifter och validitet?
• Vad är skillnaden mellan indikatorer och kunskapsomdömen? Hur hänger de ihop?
• Vilken information ska en ämnesplanering innehålla för att ge elever den information som skollagen kräver?
• Vad är skillnaden mellan kunskapsmatriser och bedömningsmatriser? Hur kan en uppgiftsspecifik bedömningsmall se ut?
• Hur ska kunskapskraven struktureras för att säkerställa att examinationsuppgifter och bedömningsmallar blir valida?

Per Måhl är i grunden gymnasielärare men arbetar idag som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har tidigare arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

12.00 Gemensam lunch

13.00 Visuella illustrationer i ekonomiundervisningen – exemplet prisbildning
I många ämnen är det vanligt att använda visuella illustrationer i undervisningen för att underlätta för elever att förstå svåra begrepp och teorier. Ett exempel från ekonomiundervisningen är grafer som ofta används för att hjälpa eleverna att förstå prisbildning. Men hur bra funkar egentligen graferna för att eleverna ska förstå de komplexa relationer och samband som finns inblandade i prisbildning?

Ta del av en föreläsning kring

• Hur vi kan tänka kring användandet av visuella illustrationer i ekonomiundervisningen
• Vad ämnesdidaktisk forskning säger i ämnet
• Vilket lärande som möjliggörs genom användandet av olika visuella illustrationer och hur detta kan utvecklas ännu mer i undervisningen

Ann-Sofie Jägerskog är doktorand vid Stockholm universitet och lärare på Fryshusets gymnasium.

13.45 Företagens roll i samhället

Det centrala innehållet i företagsekonomi som handlar om företagens roll i samhället har hittills varit ganska tunt i läromedlen och blivit lite styvmoderligt behandlat. Här får du en praktisk genomgång av vilket innehåll som passar i respektive kurs och praktiska tips på hur man kan arbeta, både traditionellt och entreprenöriellt. Även Corporate Social Responsibility blir en del av innehållet.

Fredrik Bernelf är legitimerad lärare i företagsekonomi och juridik och har skrivit boken ”Entreprenöriellt lärande i alla ämnen” samt läromedel i Företagsekonomi 1 och 2. Han har också undersökt hur man kan arbeta med metakognition på ekonomiprogrammet.

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 UF-företagande och näringslivet

På Thoren Business School i Helsingborg satsas det på UF-företagande i undervisningen. Arbetssättet har lett till att skolan är en av Sveriges främsta UF-skolor. Ta del av hur skolan integrerar UF-företagande i flera olika kurser, hur arbets- och bedömningsprocessen ser ut samt vilka fördelar och utmaningar arbetssättet medför.

Förutom ett stort fokus på UF-företagande låter Thoren Business School eleverna fördjupa sina kunskaper i bl a marknadsföring med hjälp av olika projekt ihop med lokala företag. Lyssna till hur olika samarbeten med näringslivet kan se ut och vilka vinster det kan leda till i undervisningen.

Karin Nielsen är lärare i Företagsekonomi, Entreprenörskap & Marknadsföring på Thoren Business School i Helsingborg.

15.45 Kort paus

15.50 Ekonomiutbildning för att förändra världen?
Kan en ekonomiutbildning bidra till att uppnå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen? Kandidatutbildningen vid Handelshögskolan har gjorts om för att bättre svara mot studenternas, samhällets och planetens behov. Ett nytt utbildningsspår, ”Global Challenges”, har lagts ovanpå de klassiska kurserna – och skolan har inlett sitt arbete med att förändra världen till det bättre, student för student.

Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

16.35 Konferensen avslutas

 

Övrig information:

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar med ekonomiämnena på gymnasiet.

Datum & plats
23 oktober 2019

Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Vägbeskrivning: Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på 15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms.
Gäller om du bokar från och med 1 september

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Birgitta Hartzell 08-562 268 13
birgitta.hartzell@skolporten.se