Fortbildning för gymnasielärare i religionskunskap

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
2 okt 2019
09:00-16:40
1.995 kr


Pris t.o.m. 31 augusti: 1 995 kr kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 sep: 2 495 kr exkl. moms


På konferensen medverkar:

Johanna Gustafsson Lundberg, docent
Olof Franck, docent
Sanja Nilsson, fil.dr
Katarina Lycken Rüter, leg. lärare
David Thurfjell, professor

Konferensen berör bland annat:

• Barn och ungas uppväxt i Knutby Filadelfiaförsamling – omvärldens bemötande.
• Utmaningar och möjligheter med interkulturell religionsdidaktik.
• Religiösa urkunder, skönlitteratur och sakprosa - texter och källor som diskussionsunderlag i undervisningen.
• Hur kan vi närma oss betydelsen av religion och religiös övertygelse som associeras med terrorism?
• Religion som identitetsmarkör i ett sekulärt samhälle.


Onsdag 2 oktober

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Skolporten hälsar välkommen

09.05 Interkulturell religionsdidaktik – kan mångfald i klassrummet förstärka undervisningen?
Religion och religiös tro är idag mer närvarande i den offentliga debatten och i media än vad vi kanske trott för några decennier sedan. När skolans styrdokument talar om att eleverna ska ”ges beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”, ställs lärare, i inte minst religionskunskap, inför utmaningar såväl som möjligheter.

• Hur kan lärare i klassrum där åsikter och trostillhörigheter är många, utveckla pedagogiskt fungerande strategier och ett moraliskt mod för att föra samtal om mångfald?
• Hur skapas ett ”vi” istället för att skillnader förstärks?
• Hur kan lärare, givet det omfattande fokus som i dagens skola ligger på kunskapskrav, bedömning och betyg, undvika en existentiell tystnad inför ett uppriktigt sökande efter mening, identitet och tillhörighet?

Föreläsningen ger inte färdiga svar på dessa frågor, däremot lyfts vetenskapliga och pedagogiska perspektiv som är värdefulla att beakta när frågorna diskuteras.

Olof Franck, docent i religionsfilosofi och universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik vid Göteborgs universitet. Olof är författare till åtskilliga böcker inom religionsämnet, den senast utgivna är Interkulturell religionsdidaktik – utmaningar och möjligheter där han är redaktör och medförfattare.

10.35 Förmiddagsfika

11.00 Barn och ungdomars röster om att växa upp inom en sluten religiös grupp – exemplet Knutby Filadelfia
Vi blir i Sverige allt bättre på att inom skolans värld förstå och bemöta barn och unga som kommer från andra kulturer och att ta reda på fakta och möta upp dem i undervisningen. Detta för att på bästa möjliga sätt försäkra oss om att de får samma förutsättningar som alla barn har rätt till.

Men hur bemöter vi barn och unga som växer upp inom vad som ofta kallas en ”sekt”?

Ta del av en föreläsning om den omdebatterade, men numera nedlagda, församlingen Knutby Filadelfia och hör barnens egna ord om sina uppväxtvillkor med särskilt fokus på deras upplevelse av mötet med skolans värld.

Sanja Nilsson är filosofie doktor i religionssociologi vid Göteborgs universitet. Hon disputerade i mars 2019 med avhandlingen Performing Perfectly: Presentations of Childhood in Knuty Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation. Sanja har lång erfarenhet av att intervjua barn och unga i stigmatiserade religiösa grupper.

12.00 Lunch

13.00 Text som möte(r) i religionskunskapsundervisningen
I religionsämnets syftesdel står det att eleverna i undervisningen ska ges möjlighet att ”analysera texter och begrepp” samt ”kritiskt granska källor i digital och annan form”. Vilka texter och källor väljer vi som lärare att använda i undervisningen, och varför just dessa?

Föreläsning lyfter olika sätt att använda text för att diskutera livsåskådningsfrågor i både ”utifrån”-och ”inifrån”-perspektiv. Hur kan religiösa urkunder, skönlitteratur och sakprosa erbjuda både möjligheter och utmaningar i undervisningen?

Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religionskunskap och arbetar som förstelärare vid Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm. Katarina skriver läromedel i religionskunskap för gymnasieskolan, och har under många år särskilt intresserat sig för läs- och skrivdidaktiska frågor.

14.00 Kort paus

14.10 Religion som identitetsmarkör i ett sekulärt samhälle

1960-talets sociologer menade att samhället skulle bli alltmer sekulariserat, idag talar sociologer om religionens återkomst. Religiösa uttryck och frågeställningar dyker upp på ett nytt sätt i en västerländsk kontext; i gatubilden, i media och i politiken. Och medan generationen från 60-talet formades av händelser som Vietnamkriget möter vi nu generationer av elever vars världsbild i hög grad formats av de globala och stundtals våldsamma efterdyningarna av terrordådet den 11 september 2001.

• Vad innebär ämnesplanens skrivning om religion och identitet mot bakgrund av en förändrad världsbild?
• Hur kan vi närma oss betydelsen av religion och religiös övertygelse som i denna generation så starkt associeras med terrorism?
• Vilka är utmaningarna med den svenska sekulära självbilden?
• Vilka religionsvetenskapliga begrepp är relevanta för att dyrka upp samtidens samvaro, förhandlingar och konflikter?

Johanna Gustafsson Lundberg är docent i teologisk etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, och har bland annat medverkat i antologin Att undervisa om människosyner och gudsuppfattningar (red. Franck och Stenmark) med en artikel om normkritisk pedagogik.

15.10 Eftermiddagskaffe

15.40 Är vi verkligen så sekulariserade som vi tror?
Sverige, sägs det, är världens mest sekulariserade land. Hur kommer det sig att vi har blivit det och vad betyder det egentligen? Ta del av en föreläsning där frågan om svenskarnas tvehågsna relation till sin egen religionshistoria diskuteras och vilka konsekvenser sekulariseringen får i mötet med ett allt mer mångreligiöst Sverige.

David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap på Södertörns högskola. Han bedriver etnografisk religionshistorisk forskning med inriktning mot tre empiriska områden: shiitisk islamism, pentekostal kristendom bland romer och den svenska majoritetskulturens sekularitet. David är även författare och har skrivit ett flertal uppskattade böcker, bland annat Det gudlösa folket : de postkristna svenskarna och religionen.

16.40 Konferensen avslutas

 

Övrig information:

Datum & plats
2 oktober 2019
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i religionskunskap på gymnasiet. Den kan även vara intressant för dig som undervisar i religionskunskap på högstadiet eller inom vuxenutbildning.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje).
Det tar ca 25 minuter att promenera från Stockholms centralstation.

Pris
Boka senast den 31 augusti 2019
Betala 1 995 kr exkl. moms

Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms
Gäller from den 1 september 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se