Modersmål i fokus

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
24 okt 2019
09:30-16:00
2.495 kr

Pris t.o.m. 20 september: 1 995 kr kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 21 sep: 2 495 kr exkl. moms


På konferensen medverkar:

Nihad Bunar, professor och särskild utredare 
Annika Andersson, universitetslektor
Natalia Ganuza, docent
Tamar Ucar, biträdande rektor


Konferensen berör bland annat:

• Utredningen om modersmål och studiehandling på modersmål – ta del av resultatet!
• Hjärnans bearbetning av modersmål och andraspråk.
• Vad i modersmålsundervisningen kan bidra till att stärka elevens övergripande skolprestation?
• Studiehandledning på modersmål som positiv effekt på elevernas måluppfyllelse. 


Torsdag 24 oktober

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Så hjälper vi eleverna att nå målen med hjälp av studiehandledning på modersmålet!
Studiehandledning på modersmålet har ofta lyfts fram som ett av de viktigaste verktygen för en lyckad undervisning hos elever som läser modersmål. Trots att studiehandledning på modersmålet är reglerat enligt skollagen får inte alla elever som behöver det tillgång till en studiehandledare.

Ta del av en föreläsning om förutsättningar för en lyckad studiehandledning på modersmålet.

• Vad kan en studiehandledningslektion innehålla?
• Hur kan studiehandledningen hjälpa eleven?
• Hur kan skolan organisera studiehandledningen på ett effektivt sätt?

Enligt Skolverkets stödmaterial om studiehandledning finns det tre möjliga former för studiehandledning på modersmålet: före, under och efter. De olika formerna kommer att belysas under föreläsningen.

Tamar Ucar har arbetat som modersmålslärare och studiehandledare under många år, men även som kvalitetsutvecklare i Örebro kommun. Idag är hon biträdande rektor på Brukets skola i Örebro kommun. Tamar är medförfattare till boken Studiehandledning för flerspråkiga elever – kunskapsutveckling genom modersmålet och har skrivit ett kapitel i Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål – vad säger den? 
I maj 2018 tillsatte regeringen "Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer" vars syfte var att kartlägga behovet av åtgärder när det gäller modersmålsundervisningen och studiehandlingen på modersmål. Uppdraget färdigställdes våren 2019 och under denna presentation får vi ta del av resultatet. Frågor utredningen fick i uppdrag att undersöka är bland annat:

• Hur ser tillgången till och organisationen av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer ut?
• I vilken utsträckning påbörjar elever och fullföljer studier i ämnet modersmål, och vilka faktorer påverkar deltagandet?
• Finns det åtgärder att tillgå för att förbättra elevernas studieresultat?

Nihad Bunar är särskild utredare för Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Nihad är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet där hans främsta forskningsintressen är skolans villkor i det mångkulturella samhället samt relationer mellan migration och utbildning.

12.30 Lunch 

13.30 Modersmålsundervisning med positiv inverkan, men på vilket sätt?
Vad säger aktuell forskning om modersmålsundervisning? Ta del av en föreläsning där resultat från olika svenska forskningsprojekt om modersmålsundervisning presenteras.

• Vilken inverkan har modersmålsundervisningen på elevens utveckling av modersmålet?
• Vilken är relationen mellan elevernas deltagande i modersmålsundervisning och övergripande skolprestation?
• Vad i modersmålsundervisningen kan bidra till att stärka elevens övergripande skolprestation?

Natalia Ganuza är docent i tvåspråkighet och universitetslektor i svenska som andraspråk vid Uppsala universitet. Hennes främsta forskningsintressen är flerspråkighet och utbildning, urban flerspråkighet samt språklig variation. Natalia har tillsammans med professor Christina Hedman publicerat en rad forskningsartiklar om modersmålsundervisning.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Om hjärnan, modersmål och flerspråkighet
Med hjälp av neurofysiologiska metoder läser vi av hur hjärnan bearbetar det språk som läses eller hörs millisekund för millisekund i verklig tid.

En utökad förståelse av likheter och skillnader i hur hjärnan bearbetar ett modersmål och ett andraspråk, och vad dessa likheter och skillnader i bearbetning är relaterade till, har en potential att påverka hur modersmål lärs ut.

• Hur är åldern relaterad till hur väl vi lär oss språk?
• Hjärnans bearbetning av modersmål och andraspråk.
• Hur relaterar modersmålsundervisning till andraspråksinlärning?

Annika Andersson, fil.dr i psykologi och universitetslektor vid institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet. Hennes forskning behandlar vad det är som påverkar hur väl vi lär oss ett förstaspråk och ett andraspråk.

16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
24 oktober 2019
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i modersmål på grundskolan eller gymnasiet. Den kan även vara intressant för dig med chefsroll på en modersmålsenhet.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på ca 20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
Boka senast den 20 september 2019
Betala 1 995 kr exkl. moms

Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms
Gäller from den 21 september 2019

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se