Naturvetenskap i förskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Van Der Nootska Palatset
21 nov 2019
09:30-16:15
1.995 kr

Boka senast 18 oktober: 1 995 kr.
Ordinarie pris fr.o.m. 19 oktober: 2 495 kr

På konferensen medverkar:

Cecilia Caiman, Stockholms universitet
Anneli Bergnell, Högskolan i Borås
Lina Hellberg, Kristianstad kommun
Marie Fridberg, Högskolan Kristianstad

Konferensen berör bland annat:

 • Förskolebarns lärande för hållbar utveckling.
 • Vardagsaktiviteter som utgångspunkt i förskolebarns lärande i kemi och fysik. Naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg!
 • Hur gör vi barn delaktiga i naturvetenskapliga samtal?
 • Hur gör förskollärare för att illustrera naturvetenskap i förskolan?

Torsdag 21 november 2019

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Förskolebarns lärande för hållbar utveckling
Den nya läroplanen för förskolan har flyttat fram positionerna gällande hållbar utveckling. Föreläsningen kommer relatera särskilt till texten där den ekologiska dimensionen uppmärksammas.

Med utgångspunkt i en rad empiriska exempel kommer vi att zooma in barns omsorg om djur och miljö med syfte att visa hur barnen, med hjälp av pedagogernas undervisning, utvecklar engagemang för såväl djurens väl och ve som för sin närmiljö.

Andra frågor som kommer att beröras:

 • De yngsta barnen och hållbar utveckling på förskolan - vad behöver undervisningen beakta för att inkludera de yngsta barnen?
 • Varför är det viktigt att arrangera och stödja kreativa processer? Exempel på förskolebarns spännande förslag och lösningar.
 • Hur kan vi undvika en normativ undervisning för hållbar utveckling i förskolan?

Cecilia Caiman är forskare och lärar- och förskollärarutbildare vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet.

11.15 Kaffe

11.45 Med kroppen som illustration
I förskolan behandlas ofta naturvetenskapligt innehåll med hjälp av bilder och andra illustrationer såsom modeller, experiment, rörelse och fantasilek. Det ger barn möjlighet att få uppleva, upptäcka, uttrycka och lära naturvetenskap med hela kroppen och alla sinnen. Ibland görs detta dock utan att barnen får någon ytterligare förklaring som kopplar ihop aktiviteten med det ibland ganska komplicerade naturvetenskapliga innehåll som står i fokus. Barnen förväntas då att självständigt lägga märke till det som illustrationerna vill visa.

I den senaste revideringen av förskolans läroplan finns ett tillägg där det står att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin ”förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik”. Det som är nytt i denna skrivning är att olika uttrycksformer sammankopplas med områden som naturvetenskap och teknik. Vad innebär det för förskolans verksamhet?

Den här föreläsningen diskuterar illustrationer i förskolan med ett särskilt fokus på de där vi tar kroppen som hjälp för att illustrera naturvetenskapliga begrepp.

 • Hur gör förskollärare för att illustrera naturvetenskap i förskolan?
 • Vad består sådana illustrationer av?
 • Hur kan barns egna illustrerande med hjälp av kroppen se ut?
 • Hur gör vi barn delaktiga i naturvetenskapliga samtal?

Anneli Bergnell är lektor vid sektionen för förskollärar- och lärarutbildning vid Högskolan i Borås. Hon har en mångårig bakgrund som förskollärare på yngrebarnsavdelning. Hennes forskningsintresse är i huvudsak multimodala illustrationer och förskolans naturvetenskapsundervisning med ett särskilt intresse för hur naturvetenskapliga begrepp och fenomen illustreras i förskoleverksamhet.

12.45 Lunch

13.45 Kemi och fysik som utgår från förskolebarns vardag
Undersökningar visar att många förskollärare känner en osäkerhet kring naturvetenskap där biologi, kemi och fysik ska synliggöras för barnen. För att kunna erbjuda barnen lärande behöver pedagoger i förskolan själva förstå och se de naturvetenskapliga fenomen som finns i vardagen. Ta del av hur ett skolområde i Kristianstad de senaste åren har arbetat med att utveckla pedagogernas kunnande i kemi och fysik.

 • Fysik och kemi är en del av allas vardag men hur får du de minsta barnen att förstå sambanden och hur världen fungerar?
 • Hur kan man använda sig av vardagsaktiviteter som utgångspunkt i förskolebarns lärande i kemi och fysik?

Lina Hellberg arbetar som utvecklare för förskola och förskoleklass i område Norra, i Kristianstad kommun. Hon är tidigare deltagare i FoRFa - Forskarskola i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande. Hennes intresse är förskolefrågor med fokus på det naturvetenskapliga innehållet.

14.45 Eftermiddagskaffe

15.15 Barns lärande i naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg
I takt med att digitalisering har blivit en del av vardagen även för de yngsta barnen har röster höjts om behovet av mer forskning kring hur mobiltelefoner och surfplattor påverkar barn i förskoleåldern. Som ett led i detta behandlar föreläsningen olika forskningsprojekt på temat barns lärande i naturvetenskap med hjälp av digitala verktyg.

 • På vilket sätt kan en kreativ undervisningsmodell främja barnens reflektioner och diskussioner om naturvetenskapliga fenomen?
 • Hur man kan arbeta med det nya läroplansmålet som rör barns förutsättningar att utveckla intresse för bilder och berättelser genom bland annat digitala medier?
 • Hur kan man kombinera programmering, med och utan robotar, med ett lärande i naturvetenskap?

Föreläsningen kommer även att problematisera kommunikation runt abstraktioner och begrepp som används under det naturvetenskapliga undersökandet och det digitala filmskapandet.

Marie Fridberg är universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hon har en bakgrund som förskollärare och är doktor i medicinsk vetenskap. Vid högskolan undervisar hon i naturvetenskap på förskollärarprogrammet och forskningsintresset rör yngre barns lärande om naturvetenskap, med särskilt fokus på digital teknik. Marie är del av forskargruppen LISMA (Learning in Science and Mathematics) vid Högskolan Kristianstad.

16:15 Konferensens avslutas

Övrig information:

Datum & plats
21 november 2019
Van der Nootska Palatset,  S:t Paulsgatan 21, Stockholm

Vägbeskrivning
Kommunikationer: Tunnelbana till Slussen (grön linje) eller Mariatorget (röd linje). Det är cirka fem minuters promenad från bägge stationerna. Det tar cirka 30 minuter att promenera från Stockholms Centralstation.

För vem?
Konferensen vänder sig till förskollärare och barnskötare i förskoleverksamhet, samt till dig som är rektor i förskolan.

Pris
Boka-tidigt-pris 1 995 kr exkl. moms
Boka senast den 18 oktober

Ordinarie pris 2 495 kr exkl. moms
Från och med 19 oktober

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se