Vuxenutbildning i fokus - stöd dina elever till en andra chans

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Malmö, Malmö Börshus
23 jan 2020
09:00-16:00
1.995 kr

Pris
Pris t.o.m. 20 oktober 2019: 1 995 kr exkl. moms
Pris mellan 21 oktober-31 december 2019: 2 495 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2020: 2 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar:

Per Andersson, professor
Kenth Hedevåg, specialpedagog 
Pontus Wallin, forskare och projektledare 
Fler föreläsare presenteras inom kort.

Konferensen berör bland annat:

• Bedömning, betyg, validering – att ge erkännande åt vuxnas kunskap och kompetens.
• Pedagogiska strategier för att bemöta vuxna elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
• Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter?
• Hur kan du använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?
Fler föreläsningspunkter presenteras inom kort. 


Torsdag 23 januari

08.15 Registrering med kaffe och smörgås

09.00 Bedömning, betyg, validering – att ge erkännande åt vuxnas kunskap och kompetens
Att bedöma elevernas kunskaper är en central del av lärarens arbete. Det handlar både om den formativa bedömningen, för lärande, och den summativa bedömningen, av lärande. En särskild utmaning inom vuxenutbildningen – där eleverna har mer omfattande erfarenheter bakom sig än i ungdomsskolan – är att vid betygsättningen följa läroplanens anvisningar om att ”beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella undervisningen”. Detta gäller för all betygsättning, men blir särskilt aktuellt när det handlar om validering av vuxnas tidigare lärande.

Per Andersson är professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han är verksam på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande inom institutionen för beteendevetenskap och lärande. Per har bland annat forskat om betyg och betygsättning med särskild fokus på validering, men också om yrkeslärares kompetensutveckling och vuxenutbildningens organisering i Sverige. Han är redaktör för Nordic Journal of Vocational Education and Training.


10.30 Förmiddagsfika

11.00 Individanpassad undervisning med hjälp av digitala verktyg - vad säger forskningen?
Skolforskningsinstitutet har 2019 gjort en systematisk översikt och sammanställt forskning om arbetssätt och metoder utformade för att möjliggöra individanpassad undervisning inom vuxenutbildning. Fokus på sammanställningen är hur digitala verktyg kan underlätta och stärka den individanpassade undervisningen. Genom att samla all forskning på området ges de bästa möjligheterna för dig som lärare att få korrekta svar och konkreta exempel.

• Vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter?
• Hur kan du använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen?

Pontus Wallin är forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i skolan bedrivs på vetenskaplig grund.


12.00 Lunch


13.00 Föreläsningen presenteras inom kort.  


14.00 Eftermiddagskaffe


14.30 Vuxna elever som ställer extra krav på verksamheten

En del elever har diagnoser som ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationer ändå. Hur kan du hjälpa dessa elever att fungera i skolarbetet?

Ta del av en föreläsning som fokuserar på hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier i din undervisning.

• Vilka funktioner och förmågor behövs för att klara skolans krav?
• Pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner.
• Visuellt stöd som pedagogiskt verktyg för att ge, få och bearbeta information.

Kenth Hedevåg har bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Kenth har lång erfarenhet av såväl vuxenutbildning som grund- och gymnasieskolan samt är författare till boken När mallen inte stämmer. Idag arbetar Kenth med utbildningar och föreläsningar samt i nära projekt med flertalet skolor.


16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
23 januari 2020
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö

För vem?
Konferensen passar dig som undervisar inom vuxenutbildning, oavsett ämnesinriktning. Den kan även vara av intresse för dig som är skolledare, specialpedagog eller studie-och yrkesvägledare inom vux.

Vägbeskrivning
Malmö Börshus ligger 30 m från Malmö centralstation.

Pris
Boka senast den 20 oktober 2019
Betala 1 995 kr exkl. moms

Boka senast den 31 december 2019
Betala 2 495 kr exkl. moms

Ordinarie pris 2 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. 1 januari 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Mariam Gorji 08-562 268 16
mariam.gorji@skolporten.se