Fortbildning för dig som undervisar i svenska

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
19-20 mar 2020
09:10-16:00
4.995 kr

Pris
4 995 kr exkl. moms

 

På konferensen medverkar:

Hugo Ewald, journalist
Helen Winzell, universitetslektor
Maria Wiman, leg. svensklärare
Katarina Lundin, docent
Jenny Edvardsson, förstelärare och universitetsadjunkt
Lars-Gunnar Andersson, professor emeritus
Klara Härgestam, retorikkonsult
Michael Tengberg, professor

 

Konferensen berör:

•Likvärdig bedömning av läsförståelse – är det möjligt?
•Digital kompetens i svenskämnet - vad krävs av dig som lärare?
•Grammatiska verktyg som utvecklar elevernas texter.
•Källkritik - så avslöjar du nätets falska påståenden.
•Strategier för framgångsrik skrivundervisning.
•Elevernas talspråk som pedagogisk tillgång i svenskundervisningen.
•Tala med kroppen – genvägar för elevaktiv retorikundervisning.
•Ökad läslust genom värdeskapande arbetssätt i klassrummet.

 

Dag ett, torsdag 19 mars

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.15 Samstämmig bedömning av elevers läsförmåga – svårt eller bara omöjligt?
Det ställs höga krav på att bedömning i skolan ska vara likvärdig och rättssäker vid prov och betygsättning, men kan lärare som kollektiv bedöma elevers läsförmåga på ett likvärdigt sätt? Ta del av vetenskapliga studier om människans bedömningsförmåga och läsförståelsens komplexitet.

• Hur samstämmiga är svensklärare vid bedömningen av läsförmåga, och hur samstämmiga kan vi förvänta oss att vara?
• Vilka hinder finns för likvärdig bedömning och hur kan de överkommas?
• Vilka principer bör du följa vid kollegial bedömning av läsförmåga?

Michael Tengberg är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Han forskar om läsning och läsundervisning och har bland annat undersökt tillförlitligheten i olika sorters läsförståelseprov. Michael har en bakgrund som högstadielärare i svenska.

10.15 Förmiddagskaffe

10.45 Svenskundervisning i en digital värld
Sedan den 1 juli 2018 finns det nya skrivningar om digital kompetens i skolans styrdokument. Hur påverkar dessa skrivningar svenskundervisningen? I föreläsningen får du konkreta exempel på hur du kan arbeta i klassrummet, vilka möjligheter som finns men också vad du bör undvika.

• Vad krävs av dig som svensklärare?
• Hur kan du använda digitala verktyg i svenskundervisningen?
• Vilka fallgropar bör du undvika?


Jenny Edvardsson arbetar som förstelärare i Kristianstads kommun och som adjunkt i svenska vid Högskolan Kristianstad. Hon föreläser, skriver böcker och bloggar om svenskundervisning. Jenny tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2017.

12.15 Lunch

13.15 Grammatik som redskap för textutveckling
Grammatikundervisning i skolan stannar ofta vid termer som inte kopplas samman med elevernas egna texter, men så behöver det inte vara. Istället kan grammatiken användas som en verktygslåda för språklig analys, som mynnar ut i ett konkret textarbete. I föreläsningen får du höra

• hur elevtexter kan utvecklas med hjälp av grammatiska verktyg
• hur satsschemat för huvudsatser och bisatser kan användas både för grammatikundervisning och som redskap för språk- och textutveckling.


Katarina Lundin är docent i nordiska språk vid Lunds universitet och undervisar i grammatik på lärarprogram. Hon har skrivit ett flertal läromedel för blivande och verksamma svensklärare för samtliga stadier, nu senast Språkets byggstenar. Grammatik och textarbete för lärarstuderande F–6 (2019).

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Så avslöjar du nätets falska påståenden
I dagens samhälle kan falsk information, rykten och vandringssägner via sociala medier få en större och snabbare spridning än någonsin tidigare, men det är egentligen ganska enkelt att lära sig avslöja och känna igen de falska påståendena. Ta del av en föreläsning som kombinerar teori och praktik med konkreta exempel på hur du kan använda dig av roliga och inspirerande metoder för att uppmana till ökad källkritik hos eleverna.

Hugo Ewald är journalist och faktaredaktör på Dagens Nyheter och var tidigare redaktör för tidningen Metros Viralgranskaren.

16.15 Avslutning dag ett

Dag två, fredag 20 mars

09.00 Snacka om skrivundervisning!
Svensklärares arbete med skrivande kan ses som så självklart att vi kanske inte reflekterar särskilt mycket över det, men skrivundervisning är en komplex verksamhet som kräver medvetna val. Ta del av en föreläsning med skrivutveckling i fokus, där du får konkreta verktyg till din svenskundervisning.

 

• Hur kan du leda elever till en utvecklad skrivförmåga som håller i olika sammanhang?
• Vilka övergripande undervisningsstrategier kan du använda i skrivundervisningen, och vilka effekter kan dessa få?

Helen Winzell är verksam som lärarutbildare vid Linköpings universitet, där hon även forskar om blivande och verksamma svensklärares kunskap i och om skrivundervisning. Helen har bakgrund som gymnasielärare i svenska.

10.30 Förmiddagsfika

11.00 När läsningen får ett värde
Att väcka elevernas intresse för läsning kan vara en utmaning. Hur får du, med hjälp av verkliga mottagare utanför skolan, engagerade elever som utvecklas till aktörer och världsmedborgare? Här får du ta del av både aktuell forskning och klassrumsexempel. Med värdeskapande arbetssätt kan du skapa motivation som ger ringar på vattnet.

• Vem läser eleverna för egentligen?
• Så ökar du elevernas läslust.
• Att skapa ett inkluderande förhållningssätt.
• Eleverna är inte framtiden – de är nutiden.

Maria Wiman är högstadielärare i svenska och SO i Huddinge utanför Stockholm. Både hon och hennes elever har blivit prisbelönta flera gånger genom sitt värdeskapande arbete i skolan. Maria är också författare till boken Värdeskapande lärande (2019). I maj tilldelades hon priset Sveriges bästa lärare 2019 av Handelskammaren.

12.00 Lunch

13.00 Språklig variation som pedagogisk tillgång
Svenska grammatikböcker presenterar skriftspråkets enhetliga regler, medan landets talspråkliga verklighet är allt annat än enhetlig. Också i varje klassrum finns en rik språklig variation. Uttalet är ett annat än stavningen, verben böjs på olika sätt och elevernas personliga pronomen följer sällan skriftspråkets regler. Denna variation kan utnyttjas som en pedagogisk tillgång.

Ta del av en föreläsning som illustrerar hur klassrummets språkliga variation kan ligga till grund för en diskussion av dialekter, språkhistoria, språkriktighet och grammatik. Målet är att ge eleverna en insiktsfull språksyn.

Lars-Gunnar Andersson är professor emeritus i modern svenska vid Göteborgs universitet. Han har forskat om grammatik, dialekter och språkliga attityder. Hans senaste bok, Göteborgsgrammatik, är en beskrivning av det göteborgska språksystemet. Lars-Gunnar är också en välkänd radioröst från radioprogrammet Språket i P1.

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Tala med kroppen!
Retorik i skolan utmanar. Eleverna ska få höras, ifrågasätta, röra sig, våga, känna, tänka och reflektera. I en stor klass är det svårt att hinna ge alla elever det utrymmet. I denna aktiva föreläsning presenteras genvägar för att stärka elevernas retoriska förmåga. Du får med dig praktiska övningar att använda i klassrummet.

• Leenden – kommunicera med ett av dina många leenden.
• Andning – slappna av och tagga till.
• Händer – vad säger dina händer?
• Lyssna – den viktigaste retorikövningen.

Klara Härgestam är universitetsutbildad retorikkonsult som utbildar företag och skolor inom retorik. Hon har varit retoriklärare på gymnasiet och är sedan 2019 ordförande för Stora Retorikpriset.

16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
19-20 mars 2020
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta: www.naringslivetshus.se
Kommunikationer: närmsta T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 30 min att promenera från T-centralen.

Pris
Boka senast den 23 februari 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. den 24 februari 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via e-post: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via e-post: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via e-post: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Nina Fahlén: 076 - 32 16 299
nina.fahlen@skolporten.se