Undervisning i förskolan

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
3 mar 2020
09:30-16:00
2.495 kr

Pris

2 495 kr exkl. moms.
Boka senast 31 januari.
Ordinarie pris 2 995 - gäller från och med 1 februari.

På konferensen medverkar:

Ebba Hildén, universitetsadjunkt
Elisabeth Lindgren Eneflo, fil.lic. i pedagogiskt arbete, kommunal lektor
Maria Olsson, fil.dr i specialpedagogik, lektor i pedagogik
Sofie Källhage, förskollärare
Josefin Malm, förskollärare

Konferensen berör bland annat:

 • Undervisning i förskolan – vad skulle det kunna vara?
 • Hur får man till en undervisning där de yngsta barnen stimuleras, utmanas och fångas?
 • Hur kan vi ta tillvara barns initiativ och nyfikenhet och uppmuntra och stimulera barnen att lära tillsammans och av varandra?
 • Förskollärares röster om undervisning – glimtar från ett forskningsprojekt.

Tisdag 3 mars

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Undervisning i förskolan – vad skulle det kunna vara?
Begreppet undervisning har förts in i förskolans reviderade läroplan Lpfö 18. Dags att fylla begreppet med innehåll som rimmar väl med förskolans pedagogiska verksamhet!

 • Hur kan man tolka och förstå styrdokumentens formuleringar kring undervisning i förskolan?
 • Målstyrd process – vad skulle det kunna vara?
 • Hur får man till en en undervisning där hela arbetslaget medverkar - under ledning av förskollärare?
 • Undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ebba Hildén är legitimerad förskollärare och arbetar på Karlstads universitet, där hon forskar om undervisning, kommunikation och ledarskap i förskolan. Tidigare har hon bland annat skrivit böckerna Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek, Toddlare i förskolan och Challenging democracy in early childhood education. Hon har också skrivit texten Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen, för Skolverket.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Undervisning tillsammans med de yngsta förskolebarnen
Även de allra yngsta ettåringarna ska möta undervisning i förskolan. Hur får man till en undervisning där de yngsta barnen stimuleras, utmanas och fångas?

 • Hur kan man konkret gå till väga när man undervisar tillsammans med de yngsta förskolebarnen?
 • Undervisning som omfattar omsorg, utveckling och lärande som en helhet.
 • De yngsta barnens inflytande och delaktighet inom ramen för en undervisning med barns intresse som central aspekt.

Ebba Hildén fortsätter

12.30 Lunch

13.30 Förskollärares röster om undervisning – glimtar från ett forskningsprojekt
Hur undervisning kan förstås i förskolans praktik är inte självklart. Skollag, policydokument och forskare ger definitioner och innebörder till undervisningsbegreppet i förhållande till förskolan. Men vad säger förskollärare själva?

I den här föreläsningen får ni ta del av ett forskningsprojekt som undersökt vad undervisning i förskolan innebär utifrån förskollärares erfarenheter i den vardagliga praktiken.

 • Vad beskriver förskollärarna som undervisning respektive inte undervisning?
 • Exempel på olika innebörder av undervisning som framkommit i studien.
 • Didaktiska frågor om undervisningens innehåll, hur och när den kan iscensättas och av vem undervisning kan initieras.

Elisabeth Lindgren Eneflo är fil.lic. i pedagogiskt arbete och arbetar som kommunal lektor mot förskolan i Falu kommun. Elisabeth har lång erfarenhet inom förskolans värld, som förskollärare, special- och talpedagog och nu senast som lektor. Hon har också olika uppdrag kopplade till Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.

Maria Olsson är fil.dr i specialpedagogik och lektor i pedagogik. Maria Olsson är fil.dr i specialpedagogik och lektor i pedagogik. Maria är forskare vid Högskolan Dalarna, med ett särskilt intresse för förskolans praktik och har bland annat forskat om förskollärares ledarskap och tillgängliga lärmiljöer i förskolan. Därtill är hon verksam inom lärarutbildningen och uppdragsutbildningen.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Uppdrag undervisning!
I den här föreläsningen får ni ta del av erfarenheter från två förskollärare som berättar om hur de arbetar för att konkretisera uppdraget kring undervisning i förskolan och utforma en lustfylld praktik.

 • På vilket sätt kan vi använda kommunikation som undervisning?
 • Hur kan vi ta tillvara barns initiativ och nyfikenhet och uppmuntra och stimulera barnen att lära tillsammans och av varandra?
 • Hur kan vi använda leken som ett verktyg i undervisningen?

Sofie Källhage och Josefin Malm arbetar som förskollärare i Västra Göteborg. Sedan 2016 driver de Förskolepodden: Vi pratar förskola och 2018 kom deras bok Uppdrag undervisning: struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning).

16.00 Konferensens avslutas

Övrig information:

Datum & plats
3 mars 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till förskollärare och barnskötare i förskoleverksamhet, samt till dig som är rektor i förskolan.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka-tidigt-pris 2 495 kr exkl. moms
Boka senast den 31 januari 2020

Ordinarie pris 2 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se