Gymnasielärare i psykologi

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
6 feb 2020
08:55-16:00
2.495 kr

Pris

Pris mellan 21 oktober - 31 december 2019: 2 495 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2020: 2 995 kr exkl. moms 

På konferensen medverkar:

Åsa Hirsh, Göteborgs universitet
Alexander Rozental, Karolinska Institutet
Ebba Christina Blåvarg, Stockholms universitet
Armita Golkar, Karolinska Institutet

Konferensen berör:

• Vad är psykologiämnet och varför ser det ut som det gör?
• Så kan psykologiämnet vara till nytta i framtiden.
• Prokrastinering – vilka psykologiska faktorer påverkar vår förmåga att prestera i tid?
• Formativ undervisning och bedömning i psykologiämnet.
• Emotionell inlärning – så kan vi bli kvitt rädslor genom att lära av andra.

Torsdag 6 februari

08.15 Registrering med kaffe och smörgås

08.55 Skolporten hälsar välkommen

09.00 Varför ser psykologiämnet ut som det gör?
Psykologiämnet har ett omfattande innehåll där eleverna får lära sig att förklara mänskligt beteende, känslor och tankar utifrån olika teorier och begrepp. Kursen väcker ofta elevernas nyfikenhet eftersom den speglar deras liv, både i och utanför skolan, men vad ska du egentligen undervisa om, och varför? Ta del av den spännande historien om hur psykologiämnet har kommit att bli det ämne det är idag.

• Psykologiämnets historia. Hur har kursens innehåll förändrats över tid?
• Lärarstrider om dagens innehåll – vad är viktigt att kunna?
• Psykologiämnets migration in i gymnasieskolans andra ämnen.
• Vilken användning har eleverna av ämnet utanför skolan?

Ebba Christina Blåvarg är doktor i psykologi, ämneslärare och doktorand i pedagogik. Hennes forskning vid Stockholms universitet handlar om framväxten av psykologi som ett utbildningsämne och skolämne i Sverige. Ebba Christina är också internationellt engagerad och forskar på psykologilärares upplevelse av psykologiämnet i Europa.

10.30 Förmiddagsfika

11.00 Prokrastinering – att dansa på deadline
Prokrastinering handlar om att skjuta upp saker mot bättre vetande. Trots insikten om att det kan vara negativt gör vi det ofta till vardags, och somliga prokrastinerar i sådan utsträckning att de hamnar efter i sina studier, på jobbet eller i livet. Genom att förstå de faktorer som påverkar förmågan att komma till skott, kan du skapa bättre förutsättningar för dig själv och dina elever att nå era mål – i tid.

• Prokrastinering – vad är det?
• Vilka strategier finns för att bemästra uppskjutandet?
• Hur hänger prokrastinering ihop med stress, perfektionism och psykisk ohälsa?

Alexander Rozental är leg. psykolog och fil. dr. i psykologi. Han är verksam som forskare och universitetslärare på Karolinska Institutet. Han är också medförfattare till två böcker, ”Dansa på deadline” samt ”Tio i tolv: en bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar”.

12.00 Lunch

13.00 Formativ bedömning eller ren och skär undervisning?
Reformer som rör lärares bedömningsarbete har duggat tätt under 2010-talet, och ibland kan det kännas som om allting handlar om bedömning snarare än undervisning. I föreläsningen problematiseras detta starka fokus på bedömning. Hur kan du arbeta med formativa nyckelstrategier i ämnet psykologi på ett mer nyanserat sätt?

• Vad ska egentligen bedömas i de klassrumsaktiviteter som sorteras in under paraplybegreppet formativ bedömning?
• Hur kan du planera din undervisning genom konstruktiv länkning, så att eleverna får möjlighet att utveckla både kunskaper och förmågor utifrån psykologiämnets kursplaner?
• Vilka faror lurar när bedömning blir ett undervisningsinnehåll?

Åsa Hirsh är docent i pedagogik på Göteborgs universitet och forskar bland annat kring frågor som rör pedagogisk bedömning och lärares formativa klassrumsarbete. Åsa har undervisat på lärarprogram i kurser om bedömning och betygsättning, samt lett kurser om professionsdriven skolutveckling för verksamma lärare och rektorer.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Kan vi lära oss att inte bli rädda?
Rädsla är en fundamental drivkraft för att vi ska kunna skydda oss mot faror, men ibland kan vi uppleva känslor av rädsla och oro trots att vi inte är hotade. Ta del av en föreläsning där du får förståelse för hur vi kan bli kvitt våra rädslor genom att lära oss av andra.

• När övergår det överlevnadssystem som finns för att skydda oss till att istället hindra och begränsa oss i vårt vardagliga liv?
• Vilka är de psykologiska och biologiska mekanismer som driver den här typen av irrationella rädslor, och hur kan vi motverka dem?

Armita Golkar är psykologiforskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet, där hon forskar om emotionell inlärning. Hon har varit aktuell på Dramaten med sin performance lecture ”Om rädsla”, och medverkar som expert i SVT:s ”Fråga Lund”.

16.00 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
6 februari 2020
Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i psykologi på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta: www.naringslivetshus.se.
Kommunikationer: närmsta T-banestation är Östermalmstorg (röd linje). Det tar ca 20 min att promenera från T-centralen.

Pris

Boka senast den 20 oktober 2019
Betala 1 995 kr exkl. moms

Boka senast den 31 december 2019
Betala 2 495 kr exkl. moms

Ordinarie pris 2 995 kr exkl. moms
Gäller from den 1 januari 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan

Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning

Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Nina Fahlén 076-321 62 99
nina.fahlen@skolporten.se