Fortbildning för gymnasielärare i samhällskunskap

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Hotel Birger Jarl Konferens
4-5 feb 2020
09:10-15:45
3.495 kr

Pris
Pris t.o.m 20 oktober 2019: 3 495 kr exkl. moms
Pris mellan 21 oktober och 31 december 2019: 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris fr.o.m. 1 januari 2020: 4 995 kr exkl. moms


På konferensen medverkar:

Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen
Charlotta Granath, Södertörns högskola
Vladislav Savic, frilansande journalist
Malin Tväråna, Stockholms universitet
Anders Selnes, Europaportalen
Agneta Grönlund, Linköpings universitet
Lotta Björkman, Södertörns högskola
Staffan Laestadius, Kungliga Tekniska Högskolan

Konferensen berör:

• Nationalismens framfart – översikt och analys av hotet mot demokratin.
• Praktiska lektionsupplägg om mänskliga rättigheter.
• Utforska det omtvistade begreppet 'rättvisa' i samhällskunskap.
• Digital och analog återkoppling – hur skiljer de sig åt?
• Omställning till ett hållbart samhälle – rusta eleverna för framtiden!
• Undervisa om källkritik, propaganda och algoritmer via konspirationsteorier.
• EU-kunskap – vad behöver vi veta?
• Strategier och praktiska upplägg för normkritiskt arbete i undervisningen.

 

Dag 1, tisdag 4 februari

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.15 Digital eller analog återkoppling i samhällskunskap – så påverkas lärares arbetssätt
Att ge återkoppling på elevers arbete är en tidskrävande uppgift och med digitala verktyg förväntas det arbetet underlättas. Aktuell forskning visar att återkoppling och formativ bedömning genomförs på olika sätt med analoga verktyg och i digitala lärplattformar. Ta del av en föreläsning som belyser:

• Hur upplever lärare i samhällskunskap återkoppling via lärplattform?
• Vilka skillnader syns mellan innehållet i analog och digital återkoppling?
• Vilka dilemman finns med digital återkoppling, och hur kan de lösas?

Agneta Grönlund är universitetsadjunkt vid Linköpings universitet, där hon bland annat undervisar i samhällskunskapsdidaktik och bedömning. Agneta är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

10.15 Förmiddagskaffe

10.45 Mänskliga rättigheter i undervisningen – praktiska övningar och inspirerande projekt
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller oavsett land, kultur eller situation. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen dessutom svensk lag. Hur kan du arbeta på ett intresseväckande sätt med mänskliga rättigheter i samhällskunskap? I en föreläsning där teori blandas med praktik får du handfasta exempel och metoder att tillämpa i undervisningen.

• Arbeta med skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag på flera nivåer.
• Praktiska övningar, projekt och lektionsförslag kopplade till varje rättighet.
• Konkreta uppgifter för att undervisa om barnkonventionen.

Charlotta Granath är förstelärare i demokrati, lärare i samhällskunskap samt lärarutbildare på Södertörns högskola. Charlotta hade regeringsuppdraget att leda utbildningsinsatserna i samband med Skolval 2019 till Europaparlamentet. Hon har också har skrivit flera böcker om arbete med demokrati och mänskliga rättigheter i undervisningen.

12.15 Lunch

13.15 Normkritisk pedagogik och vad det innebär i samhällskunskap
Normkritisk pedagogik är ett relativt nytt begrepp som innebär en ökad medvetenhet om de normer som påverkar hur vi agerar i klassrummet. Det normkritiska perspektivet kan tillämpas både socialt, pedagogiskt, administrativt och i den fysiska miljön. Rätt använt kan det bidra till att vi når närmare dit vi vill med undervisningen och värdegrundsuppdraget. Vi får strategier och praktiska upplägg för att arbeta normkritiskt, framför allt i ämnet samhällskunskap.

Lotta Björkman är doktorand i pedagogik vid Södertörns högskola, där hon också har arbetat som lärarutbildare. I grunden är Lotta gymnasielärare i drama och samhällskunskap. Hon har också varit skrivande redaktör för antologin Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter (Janne Bromseth, Studentlitteratur 2019).

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Klimatkris och omställning – en blick på framtidens samhälle
De snabba klimatförändringarna kommer att tvinga fram en total omställning av vår samhällsorganisation och vårt sätt att leva, både lokalt, nationellt och globalt. Många gamla föreställningar och tankemönster utmanas och vårt samhälle behöver bli proaktivt istället för reaktivt, för att inte tvingas ägna stora resurser åt att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

I föreläsningen presenteras konkret information att föra vidare och arbeta med i samhällsundervisningen. Vi får veta vad som måste göras på individnivå och på politisk nivå, nationellt och globalt, samt tittar på etiska och kulturella följder av vårt handlande – och icke-handlande.

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan och senior rådgivare på den oberoende tankesmedjan Global utmaning. Staffan är också författare till bland annat böckerna Klimatet och välfärden och Klimatet och omställningen (Borea förlag).

16.15 Avslutning dag 1

 

Dag 2, onsdag 5 februari

09.00 Begreppet ‘rättvisa’ i samhällskunskap – innebörd och praktisk tillämpning
Samhällskunskapens övergripande syfte är att utveckla elevers kunskap och omdöme i politiska och samhälleliga frågor, så att de kan agera och bidra som aktiva medborgare. Många samhällsfrågor kräver en uppfattning om ‘rättvisa’, ett begrepp som är både omtvistat och värdeladdat. I föreläsningen presenteras resultat från praktiknära forskning för att undervisa om kritiskt omdöme och rättviseaspekten i samhällskunskap.

• Vad innebär det att kunna analysera rättvisefrågor på ett kvalificerat sätt?
• Hur kan vi utforma en undervisning som progressivt utvecklar elevernas analysförmåga?
• Exempel på fallgropar och framgångsfaktorer i undervisning om rättvisefrågor

Malin Tväråna är doktor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och arbetar som lärarutbildare och gymnasielärare i samhällskunskap. Malin bedriver även undervisningsutvecklande forskning kring samhällsvetenskapliga ämnen i samarbete med lärare. 


10.15 Förmiddagskaffe

10.45 Information, desinformation eller propaganda? Digital källkritik utifrån konspirationsteorier
Ämnesplanen i samhällskunskap betonar vikten av ett medvetet förhållningssätt på internet. Som lärare är det därför viktigt att säkerställa en uppdaterad undervisning om digital källkritik. Genom att arbeta med konspirationsteorier kan du synliggöra hur information, desinformation och propaganda sprids, och hur idéer formas och förstärks. Föreläsningen ger konkreta exempel och uppgifter att använda i undervisningen.

• Hur sprids information på internet?
• Vilken roll har media och hur samspelar olika kanaler?
• Algoritmers påverkan på sökresultat – hur fungerar de?

Kristina Alexanderson är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta med digital kompetensutveckling för lärare. Idag arbetar hon bland annat med Internetstiftelsens lärresurs Digitala lektioner. Kristina är i grunden gymnasielärare i samhällskunskap och även författare till boken Källkritik på internet.

11.45 Lunch

12.45 EU – en granskning bortom politiska agendor
Hur mår demokratin och rättsstatligheten i EU? Vad bråkar man om i svensk EU-politik? Hur agerar Sverige i EU och hur påverkar EU Sverige? Via omfattande kartläggning av dokument från EU:s institutioner, Sveriges regering och riksdag, samt forskning, lyckas den oberoende nyhetssajten Europaportalen granska och analysera hur EU:s folkvalda och ministrar agerar i olika frågor. Ta del av en föreläsning som ger ett fördjupat underlag för att undervisa om EU. Vi tittar på:

• De största partipoliska motsättningarna i svensk EU-politik
• Anledningar till konflikt mellan Sverige och andra EU-länder
• Sveriges roll i förhållande till andra EU-länder

Anders Selnes är grundare och chefredaktör för nyhetssajten Europaportalen. Sajten bevakar Europa från Stockholm och Bryssel och följer dagligen händelseutvecklingen med nyheter och fördjupning. Visionen är att utöva journalistisk analys baserad på trovärdiga och offentliga källor.

13.45 Eftermiddagskaffe

14.15 Hotet mot demokratin – en översikt av populism och extremnationalism i Europa och USA
Storbritannien, Ungern, Turkiet, USA och Ryssland: nya politiska allianser bildas, gamla spelregler luckras upp och omvärlden framstår som allt mer instabil. Med populism och extremnationalism på frammarsch tvingas vi ändra vår världsbild och försöka spå i framtiden. Är begreppet ‘demokrati’ hotat? Riskerar EU att splittras i denna nya, omvälvande tid? Ta del av en föreläsning som ger information och analys av den senaste utvecklingen i Europa och USA.

Vladislav Savic är journalist, författare och debattör som tidigare arbetat som utrikeskorrespondent för Sveriges Radio, med stationeringar i bland annat Moskva, Baltikum, Aten och Istanbul.

15.45 Konferensen avslutas

 

Övrig information:

Datum & plats
4–5 februari, 2020
Hotel Birger Jarl, ingång Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på ca 20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana. Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan. Följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger på höger sida. Konferensavdelningen har adress Birger Jarlsgatan 61 A, men man kan även gå via hotellets huvudentré.

Pris
Boka senast den 20 oktober 2019 
Betala 3 495 kr exkl. moms

Boka senast den 31 december 2019
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
Gäller fr.o.m. den 1 januari 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Gustafsson 070-3844425
asa.gustafsson@skolporten.se