Studie- och yrkesvägledare

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Göteborg, Konferenscentrum Wallenberg
12-13 mar 2020
09:30-14:00
4.995 kr

Pris
4 995 kr exkl. moms.

På konferensen medverkar:

Jan Hylén, fil.dr. i statsvetenskap
Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare
Elisabet Söderberg, fil.dr. och studie- och yrkesvägledare
Mikaela Aare, studie- och yrkesvägledare
Daniel Hailemariam, studie- och yrkesvägledare
Maria Hulth, genusvetare och etnolog
Christine Radell, beteendevetare

Konferensen berör:

 • Vilka kompetenser kommer att efterfrågas i det framtida yrkeslivet?
 • Funktionsnedsättning och karriärval – så kan du hjälpa elever utifrån deras individuella förutsättningar.
 • Vägledning av nyanlända – utmaningar och möjligheter.
 • Hur handskas du med krävande människor och svåra samtal?
 • Studie- och yrkesvägledning och digitalisering i praktiken.
 • Hur kan vi prata om folkhögskola?
 • Hur fungerar normer och vad innebär ett normkritiskt perspektiv?

Dag 1, torsdag 12 mars

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Skolporten hälsar välkommen

10.05 Framtidens arbetsmarknad och framtidens skola
Förutsättningarna på arbetsmarknaden förändras snabbt och därmed förändras också vilka kunskaper och kompetenser som krävs för att få jobb. Ta del av en föreläsning om möjliga framtidsscenarier för svensk skola och arbetsmarknad.


 • Automation, globalisering och ständigt högre krav på teknisk kompetens – vad innebär det för dagens ungdomar och deras framtida yrkesliv?
 • Vilka kompetenser kommer att efterfrågas i det framtida yrkeslivet?
 • Hur kan framtidskompetenser mätas eller utvärderas i skolsammanhang?


Jan Hylén är fil.dr. i statsvetenskap och har en bakgrund från Skolverket, Utbildningsdepartementet och OECD. Numera är han verksam som fristående utbildningsanalytiker med uppdrag åt bland annat UNESCO, EU och OECD.

11.00 Förmiddagskaffe

11.30 Hur kan vi prata om folkhögskola?
På folkhögskola ryms en mångfald av människor, idéer och intressen. Det finns kurser som passar de flesta oavsett bakgrund eller utbildningsnivå. Folkhögskolan vänder sig gärna till personer som stött på hinder i andra utbildningsformer, som behöver byta sammanhang eller har en funktionsvariation.


Ta del av en föreläsning som ger dig en god grund för att prata om folkhögskola som ett alternativ för elever och hur det kan vara en del av deras framtida studieplan och karriärväg.


Anna Bryntse är studie- och yrkesvägledare på Folkhögskolan i Angered. Hon har tidigare arbetat med områdesarbete som metod för uppsökande verksamhet av unga som varken arbetar eller studerar, som syv på grundskola och som utbildad fritidsledare.

12.15 Lunch

13.15 Funktionsnedsättning och karriärval
Ta del av en föreläsning om normbrytande funktionsvariationer och faktorer som kan hämma och främja i karriärvalen. Utgångspunkten är en nyligen genomförd studie om ADHD och AST, men föreläsningen kommer även att ta upp andra frågor som är relevanta för vägledare i relation till personer med normbrytande funktionalitet.

 • Bemötande vid vägledning av personer med särskilda behov.
 • Hämmande och främjande faktorer i karriärvalsprocessen för personer med normbrytande funktionalitet.
 • Resultat från nyligen genomförd studie om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och karriärvalsprocesser.

Elisabet Söderberg är fil.dr. och lektor på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet, samt studie- och yrkesvägledare. Hon forskar kring funktionsnedsättning och karriärval och är en flitigt anlitad föreläsare.

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Studie- och yrkesvägledning och digitalisering i praktiken
Det pratas mycket om digitalisering, men vad innebär det egentligen i praktiken? Och hur kan du som studie- och yrkesvägledare förhålla dig till det? Ta del av en föreläsning med fokus på hur du som studie- och yrkesvägledare kan använda digitaliseringen i det dagliga arbetet.


 • Vilka digitala verktyg kan vara relevanta för dig i din yrkesroll?
 • Hur kan studie- och yrkesvägledare bli skickliga omvärldsbevakare?
 • Digital vägledning och sociala medier – personliga erfarenheter och lärdomar.


Mikaela Aare är studie-och yrkesvägledare och driver sedan 2016 Vägledningsverkstan. Hon har en bakgrund inom rekryteringsbranschen, som social media manager samt som föreläsare och utbildningsledare för bland annat Försvarsmakten, Berghs och Umeå universitet.

15.45 Konferensens första dag avslutas

Dag 2, fredag 13 mars

09.00 Vägledning av nyanlända – när två världar möts
Vägledning av nyanlända innebär ofta ett möte mellan två världar och två olika kulturer – ett möte som ställer stora krav på studie- och yrkesvägledaren.

 • På vilket sätt kan olikheter i värderingar, normer, förhållningssätt och tankemönster påverka vägledningssituationen?
 • Hur kan dessa "världar" förhålla sig till varandra så att individen kan få den vägledning och det lärande som han/hon behöver?

Ta del av en föreläsning som belyser olika aspekter, utmaningar och möjligheter i vägledningssamtal med nyanlända elever.

Daniel Hailemariam har en kandidatexamen i teologi och pedagogik med inriktning mot studie- och yrkesvägledning och en fil.mag. i pedagogik från England. Han har arbetat som studie- och yrkesvägledare inom grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. För närvarande arbetar han som adjunkt på Stockholms universitet samt driver eget företag som bland annat erbjuder föreläsningar och studie- och yrkesvägledningstjänster.

10.15 Förmiddagskaffe

10.45 En skola för alla – värdegrund och normkritik i praktiken
Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? Ta del av en föreläsning som vrider och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det.


 • Hur blir normkritik och värdegrundsarbetet en del av skolans vardag?
 • Hur fungerar normer och vad innebär ett normkritiskt perspektiv?
 • Hur kan vi skapa fler möjligheter för elever både i skolan och för framtiden?


Maria Hulth är expert på jämställdhet och normkritik och är utbildad genusvetare och etnolog. Hon är en av grundarna av Jämställt som i mer än 10 år har arbetat med utbildning för skolor, förskolor, företag, organisationer, kommuner och myndigheter kring jämställdhet och normkritik.

12.15 Lunch

13.15 Hur handskas du med krävande människor och svåra samtal?
De finns där ute och de kan göra ditt liv motigt. Du kan aldrig hindra en människa från att vara besvärlig och krävande men du kan kontrollera och öka din personliga styrka så att du på ett bättre sätt kan sätta gränser och styra kommunikationen.


 • Vad innebär ett samtal?
 • Hur genomför man ett samtal där fokus ligger på att nå ett gemensamt mål?
 • Hur sätter man gränser för människor som får en att koka över? Syns det hur min inre dialog påverkas när energitjuven pratar?

Målet med föreläsningen är att ge dig konkreta verktyg för att skapa trygghet, färdighet och kunskap i svåra samtal eller i situationer då det är viktigt att nå fram med din information.


Christine Radell är beteendevetare med kognitiv inriktning. Mindfulnessinstruktör sedan 2011 och vidareutbildad i UGL och FUGL under 2016. Hennes beteendevetenskapliga och kognitiva utbildning tillsammans med 25 års yrkeserfarenhet har gett henne stor förmåga att nå fram på ett enkelt och motiverande sätt och hennes föreläsningar präglas aldrig av pekpinnar men mycket hjärta, hjärna och humor.

14.15 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
12-13 mars 2020
Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg

Vägbeskrivning
Åker du buss eller spårvagn (linjerna 6, 7, 8, 16, 58) kan du gå av vid hållplats Sahlgrenska huvudentré alternativt Medicinaregatan. Därifrån är det en promenad på cirka 5-10 min upp till Medicinareberget.
Åker du bil finns parkering antingen i början av Medicinaregatan, vid Konferenscentrum Wallenberg men även ett parkeringshus vid Zoologiska institutionen.

https://www.gu.se/motesservice/konferenspaket/wallenberg/hittahit

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare och kan också vara intressant för dig som arbetar som rektor.

Pris
Boka senast 23 februari. Betala 3 795 kr exkl. moms
Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms
. Gäller fr.o.m. den 24 februari 2020.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan

När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se