Fortbildning för dig som undervisar i engelska

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
17-18 mar 2020
09:10-15:45
3.795 kr
Fullbokat

Pris:
Boka t.o.m. 23 februari 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms gäller fr.o.m. den 24 februari 2020


På konferensen medverkar:

 • Scott Thornbury, lärarutbildare och författare
 • Adrian Rodriguez, pedagogisk utvecklare
 • Eva Fjällström, pedagogisk utvecklare
 • Britta Larsson Lindberg, specialpedagog
 • Per Snoder, universitetslektor
 • Una Cunningham, professor
 • Anna-Lena Godhe, universitetslektor
 • Linda Borger, universitetslektor
 • Nicholas Waters, lärare och lingvist


Konferensen berör:

 • Vad är nytt? En blick på de senaste trenderna inom engelska språket.
 • Aktiva klassrumssamtal för att öka elevernas flyt och korrekthet.
 • Stötta och utveckla elever med dyslexi och språkstörning.
 • Likvärdig bedömning av muntlig förmåga, hur kan det uppnås?
 • Engelska som tredje språk – så kan du arbeta med heterogena grupper
 • Hur använder och bedömer vi multimodala texter i engelska?
 • Strategier och aktiviteter för att engagera ovilliga läsare, online och offline
 • Arbeta med engelska kollokationer som nyckel till språkfärdighet.

Dag 1, tisdag 17 mars

08.30 Registrering med kaffe och smörgås

09.10 Skolporten hälsar välkommen

09.15 English teaching: The long conversation
Teaching has been characterized as a ‘long conversation’, in which ‘talk is used to construct knowledge…so that the knowledge that is created carries with it echoes of the conversations in which it was generated’ (Mercer 1995). The idea of pedagogy as a kind of conversation seems particularly fitting for second language instruction, and is a notion that will be explored in this lecture.

 • How can classroom talk be motivated and scaffolded so that learning opportunities are maximized?
 • How can such conversations have an impact on students’ fluency in English?
 • How can we use classroom talk to also improve accuracy?

Scott Thornbury lives in Spain and teaches on an online MA TESOL program for The New School in New York. His writing credits include several award-winning books on language and methodology for teachers. Scott Thornbury is also the series editor for the Cambridge Handbooks for Language Teachers.

10.45 Förmiddagskaffe

11.15 Muntliga nationella prov i engelska – genomförande, likvärdighet och samstämmighet
Den muntliga delen av det nationella provet i engelska ger många lärare ett bra stöd vid bedömning och betygssättning. Muntlig språkfärdighet är dock en sammansatt förmåga, och både genomförande och bedömning av provet är komplex. Ofta uppstår frågor om likvärdighet, samstämmighet och praktiska aspekter. Föreläsningen presenterar aktuell forskning om:

 • Språkliga och innehållsmässiga aspekter vid bedömning av muntliga färdigheter.
 • Med- och sambedömning som bidrag till större likvärdighet och rättvisa.
 • Praktiska frågor i provsituationen – vilka är utmaningarna?

Linda Borger är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet, där hon undervisar på lärarutbildningen och på kurser i bedömning och språkdidaktik. Hon arbetar även med analys och provutveckling i projektet Nationella Prov för Främmande Språk (NAFS). Linda har en bakgrund som gymnasielärare i engelska och svenska.

12.15 Lunch

13.15 ’Catch a cold’ och ’pass the test’ – kollokationer som nyckel till språkfärdighet
Engelskundervisningen har traditionellt sett fokuserat på att utöka elevernas ordförråd av enskilda ord. Forskning om andraspråksinlärning pekar på att ett viktigare fokus är hur ord naturligt kombineras med vissa andra ord. Föreläsningen berör den typ av kollokationer som innehåller verb + substantiv, såsom ’catch a cold’. Vi får insikt i varför kollokationer är så viktiga och exempel på de praktiska metoder som visat sig vara mest effektiva för lärande.

Per Snoder är lektor i engelsk språkdidaktik vid Stockholms universitet, där han kombinerar undervisning med forskning om ordförråd och ordinlärning. Per är i grunden gymnasielärare i engelska.

14.15 Eftermiddagskaffe

14.45 Absolutely Not Fake News
There is so much to know about English and there are so many innovations in the language that it is a challenge for teachers to keep well-informed about all the latest trends and changes. You will be presented with up-to-date information about what is new in the English language. The presentation comprises:

 • A selection of the must-know new words and phrases that have entered the English language during the past year.
 • A look at some trends in English language change.
 • How the slang of today can become the mainstream English of tomorrow and also why it often doesn’t.
 • A summary of the trends in e-mail etiquette, for both teachers and students.

Nicholas Waters, originally from England, has worked as a secondary school teacher in England and Sweden. Since 1998, he has worked freelance for teachers' ongoing professional development. He specialises in contemporary English and the different strains of the language that can be found around the world. Nicholas is also a translator, a screenwriter and has had several works published.

16.15 Avslutning dag 1

Dag 2, onsdag 18 mars

09.00 Engelska för elever med dyslexi och språkstörning
Hur ska vi egentligen tänka när det gäller att anpassa engelskundervisningen till elever med språkliga funktionsnedsättningar? Föreläsningen behandlar vilka kompetenser eleverna använder när de läser och skriver och hur du som lärare kan hjälpa till att utveckla dem.

 • Hur kan uppgifter utformas så att elevernas arbetsminne avlastas?
 • Hur kan vi lära elever att koppla korrekt mellan engelskans ljud och bokstäver?
 • Att skilja mellan kompensation och träning: när bör lärare kompensera och när behöver eleverna träna?

Britta Larsson Lindberg är språklärare och specialpedagog och arbetar på Ängkärrskolan, en specialskola för elever med dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Britta är också doktorand vid högskolan i Jönköping inom ramen för forskarskolan Learning study, där hon forskar på skrivdidaktik inom engelskämnet.

10.15 Förmiddagskaffe med smörgås

10.45 “I’d rather clean the toilet than read a book!” Engaging reluctant readers and supporting the development of advanced reading skills
Most teachers have met pupils who are averse to the idea of reading. At times, reluctant readers have serious reading problems that urgently need to be addressed, but at other times, the unwillingness may stem from negative experiences of reading or a limited set of comprehension strategies for dealing with different types of texts.

 • What does research say about foreign language reading (online and offline) and the teaching of reading?
 • What do these findings mean in practice for you as a teacher?
 • Suggestions for inspirational teaching activities.

Adrian Rodriguez,originally from New Zealand, currently works as a pedagogical developer at Luleå tekniska universitet. He has extensive experience of teaching language didactics and linguistics on the teacher training programme.
Eva Fjällström currently works as a secondary school teacher in English and as a pedagogical developer at LTU.
Together, Adrian and Eva have worked with the research project Matching Reading Strategies with Purposes and Text Types.

12.00 Lunch

13.00 Multimodalitet och digital kompetens i engelskämnet – undervisning och bedömning
Vid revideringen av läroplanerna 2018, med fokus på att stärka elevers digitala kompetens, gjordes inga förändringar i engelskämnet. Läroplanernas inledande kapitel ställer dock krav på att digital kompetens stöttas i alla ämnen, och dagens digitala verktyg möjliggör för elever att använda olika uttryckssätt för att kommunicera, till exempel via talat språk, foto, ljud, rörliga bilder och text i en film. Dessa förändrade kommunikationsmönster kräver att vi förhåller oss till begreppet ‘multimodalitet’. Vad innebär det för engelska som skolämne? Vad innebär det för dig som engelsklärare när det gäller undervisning och bedömning?

Anna-Lena Godhe, är fil. dr i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap och lektor vid institutionen för kultur, språk och medier på Malmö universitet. Anna-Lena är legitimerad lärare i engelska och svenska som andraspråk samt författare till böckerna Digitalisering, Literacy & Multimodalitet (2018) och Digital kompetens för lärare (2019).

14.00 Eftermiddagskaffe

14.30 Teaching English as a third language in mixed-level classes
Newly-arrived students are beginners in Swedish, and sometimes also in English. Fortunately, learning two new languages at the same time does not mean learning things twice – the languages will support each other according to the interdependence hypothesis. However, when beginners and higher-level students study English in the same classroom, as is the case in many schools in Sweden, careful planning is needed. This lecture considers and gives examples of several efficient approaches which allow students to work together within the same communicative activities while taking advantage of their multilingualism.

 • Translanguaging
 • Multi-level activities with variable scaffolding
 • Task-based language teaching
 • Flipped classroom

Una Cunningham, originally from Northern Ireland, is Professor of English language education at Stockholm University. Her research is at the nexus of language, technology and education, currently focusing on multilingualism in education and English as a school subject in Sweden. Previously, Una has worked as an educator and researcher at universities in Spain, Poland and New Zealand.

15.45 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats
17–18 mars, 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i engelska på högstadiet och gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta: naringslivetshus.se
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris
Boka t. o.m. 23 februari 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms gäller fr.o.m. den 24 februari 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL.

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller tel 08- 674 18 10.
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet
Åsa Gustafsson 070-3844425
asa.gustafsson@skolporten.se