Slöjd

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
24-25 nov 2020
08:45-14:20
4.995 kr

Pris

Boka senast 30 juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Fr.o.m. den 1 juli 2020
Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms

På konferensen medverkar

Mia Porko-Hudd, professor
Peter Hasselskog, universitetslektor
Elisabeth Karlsson, mellanstadielärare och sva-lärare
Ulf Ståhlgren, slöjdlärare, förstelärare
David Edfelt, psykolog
Hanna Hofverberg, textillärare och forskare
Erik Sigurdson, universitetslektor
Sandra Leedotter, slöjdlärare

Konferensen berör:

 • Reviderad kursplan – vad har förändrats och vilka följder kan förändringarna få för slöjdlärares undervisning, bedömning och arbete med betygssättning?
 • Att slöjda en hållbar utveckling – om didaktik, innehåll och samhällsutmaningar i slöjden.
 • Hur hantera och förebygga problemskapande beteenden i slöjdsalen?
 • Utveckla språket hos nyanlända elever utifrån slöjdämnet!
 • Nordisk slöjdforskning – vad finns det för forskning och vad är på gång?
 • Sex och samlevnad + slöjd = sant!
 • Varning för tillplattad slöjd!
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns det för slöjden i dagens samhälle och skola?

Tisdag 24 november

08.45 Registrering med kaffe och smörgås

09.30 Skolporten hälsar välkommen

09.35 Slöjdforskning i fokus
Vad forskas det om i ämnet slöjd i våra nordiska grannländer? Och vilken relation finns det mellan den forskning som pågår och slöjden i skolan och samhället? Ta del av en föreläsning som ger en överblick av forskningen på området och som diskuterar slöjdens roll i dagens alltmer digitala samhälle och skola.

 • Att forska i slöjd – vad, hur, varför?
 • Nordisk slöjdforskning – vad finns det för forskning och vad är på gång?
 • Vilka utmaningar och möjligheter finns det för slöjden i dagens samhälle och skola?

Mia Porko-Hudd är professor i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland, och textillärare i grunden. Mia har 25 års erfarenhet av slöjdlärarutbildning, är aktivt engagerad i nordisk samarbete inom slöjdområdet och huvudredaktör för den nordiska vetenskapliga journalen Techne Serien. Hon är en av författarna till boken Slöjdfröjd – Didaktiska diskussioner om och idéer för slöjdundervisningens upplägg (2015).

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Reviderad nationell kursplan – hur, vad och med vilka följder?
Slöjdämnets kursplan är under revidering. Skolverket lämnar sitt förslag till regeringen i slutet av 2019, och planen är att nya kursplaner för grundskolans ämnen ska träda i kraft från höstterminen 2020. Ta del av en föreläsning där förslaget till reviderad kursplan för slöjdämnet står i fokus.

 • Varför en revidering och hur?
 • Vad har förändrats?
 • Vilka följder kan, bör eller förväntas förändringarna få för slöjdlärares undervisning, bedömning och arbete med betygssättning?

Peter Hasselskog är universitetslektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet, där han arbetar som lärarutbildare och slöjdforskare. Peter har också haft flera uppdrag för Skolverket, bland annat med nationella ämnesutvärderingar. Han disputerade år 2010 med avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.

12.30 Lunch

13.30 Samarbete som stärker språkutvecklingen hos nyanlända elever
På Lindblomskolan i Hultsfred har nästan hälften av de 530 eleverna ett annat modersmål än svenska och det talas 38 olika språk. På skolan har en slöjdlärare och en lärare i svenska som andraspråk startat ett samarbete för att stärka språkutvecklingen hos elever i förberedelseklass. Ta del av en föreläsning om deras erfarenheter av att utveckla ordförråd och förståelse, samt muntlig och skriftlig kommunikation hos nyanlända elever utifrån slöjdämnet.

Elisabeth Karlsson är utbildad mellanstadielärare och lärare i svenska som andraspråk. Hon har arbetat med förberedelseklass både på mellan- och högstadiet, och jobbar delvis även med svenska som andraspråk i ordinarie klasser. Ulf Ståhlgren är utbildad slöjdlärare 1-9. Han är också förstelärare i Hultsfreds kommun.

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden i slöjdsalen
För en del elever är vardagen i skolan fylld av utmaningar och misslyckanden. Slöjdämnet kan innebära en extra utmaning i och med tillgången till “farliga” maskiner, redskap och vassa verktyg. Konflikter och frustration kan uppstå i många situationer – ibland är det lätt att se vad det är som upprör och när, men ibland upplevs det omöjligt. Ibland stiger ilskan till en nivå där eleven förlorar kontrollen över sig själv. Hur kan du göra för att hantera dessa situationer, men framförallt förebygga så att de inte uppstår igen?

 • Frustration, ilska och självstyrning – hur hör det ihop?
 • Affektsmitta – om affekter och behovet av att bevara sitt lugn.
 • Att hantera utbrott och utagerande beteenden – vad kan du göra i varje steg?
 • Ett praktiskt arbetssätt för att utvärdera stressiga och kaotiska situationer för att de inte ska uppstå igen.

David Edfelt är leg. psykolog och författare. Han arbetar med handledning och utbildning för pedagogisk personal i såväl förskolor som skolor och fritidshem. David undervisar på Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och har skrivit ett antal böcker om att hantera och förebygga problemskapande beteenden.

16.30 Konferensens första dag avslutas

Onsdag 25 november

09.00 Att slöjda en hållbar utveckling – om didaktik, innehåll och samhällsutmaningar i slöjden
Hållbar utveckling och klimatfrågor är en av vår tids största utmaningar och många menar att det just är genom utbildning som vi tillsammans kan skapa en bättre värld. Men hur ska detta göras i skolämnet slöjd? Ta del av en föreläsning som tar sin utgångspunkt i en aktuell avhandling med fokus på material och de relationer elever och lärare skapar till och med material i slöjdundervisningen.

 • Vad händer med undervisningen och lärandet när slöjdande görs till en fråga om hållbar utveckling?
 • Vad ska elever egentligen lära sig och på vilket sätt kan jag som lärare tänka när jag ska ta mig an dessa frågor?

Föreläsningen kommer även ge en bakgrund till ämnet utbildning för hållbar utveckling, de globala målen, och vidare diskutera slöjddidaktiska frågor som relaterar till “slöjden i samhället”.

Hanna Hofverberg är utbildad textillärare, har en master i didaktik och disputerade våren 2019 med sin avhandling Crafting Sustainable Development, vid Uppsala Universitet. Idag har hon en forskartjänst vid institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet där hon skriver om och forskar på estetiska ämnen och utbildningsfrågor som rör hållbar utveckling.

10.00 Förmiddagskaffe

10.30 Göra och röra eller sitta och titta? Varning för tillplattad slöjd!
Slöjdkunskaper diskuteras ofta oberoende av de sinnen som är förutsättningen för kunskaperna. Slöjdbegrepp som "framställa", "tolka" och "estetiskt uttryck" är inte direkt knutna till kroppsliga förmågor. Ändå vet vi alla att vi använder synsinnet för att "tolka" ett foto eller en text, och hörselsinnet för att "tolka" ett ord eller ett läte. När vi tolkar tredimensionella material använder vi framförallt känselsinnena, men kanske också synen. Ändå diskuteras tredimensionalitet ofta såsom något för synsinnet snarare än känselsinnena, och det kan ställa till med en del problem för slöjdlärare och elever i skolan.

Någon kanske tror att det går att ersätta det tredimensionella med en bild eller ett ord. Men att "sitta och titta" förutsätter att du först har fått "röra och göra". Missa inte denna föreläsning om du vill ha vattentäta argument för tredimensionella material i slöjd!

Erik Sigurdson är slöjdlärare, lärarutbildare och slöjdforskare. Han arbetar som lärarutbildare i slöjd på Konstfack i Stockholm, på Linköpings universitet och Umeå universitet.

11.30 Lunch

12.30 Sex och samlevnad + slöjd = sant
Elevernas frågor och funderingar om sex och samlevnad blev startskottet på ett projekt där sex och samlevnad integrerades i textilslöjden. Under den här föreläsningen presenteras projektet som genomfördes i årskurs 9 under våren 2019, samt nya pågående projekt.

 • Hur kan man på ett enkelt sätt integrera sex och samlevnad i slöjden?
 • Vilka frågor och teman kan passa för olika årskurser?

Sandra Leedotter är textilslöjdslärare i årskurs 3-9 på Rotundaskolan i Västerås. Sandra dokumenterar sitt arbete på Facebooksidan Sexualkunskapen utanför boxen och på Instagramkontot sexualkunskapen_utanfor_boxen.

13.15 Kort paus

13.20 Mer information om föreläsningen kommer inom kort

14.20 Konferensens avslutas

Övrig information:

Datum & plats
24-25 november 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i slöjd.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen.

Pris

Boka senast 30 juni 2020
Betala 3 795 kr exkl. moms

Fr.o.m. den 1 juli 2020
Ordinarie pris 4 995 kr exkl. moms

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.

Frågor om programmet:
Åsa Lasson 0704-262827
asa.lasson@skolporten.se