Svenska som andraspråk för vuxna

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
13-14 okt 2020
09:30-14:30
3.795 kr

Pris

Boka-tidigt-pris 3795 kr exkl. moms
Gäller om du bokar senast 30 juni 2020

Ordinarie pris 4995 kr ex moms
Gäller om du bokar från och med 1 juli 2020

På konferensen medverkar:

Caroline Engskär, fil.dr
Anne Palmér, docent
Sofia Löwenhielm, leg. lärare och författare
Patrik Hadenius, språkvetare, journalist och författare
Josefin Schygge, författare och leg. lärare
Sara Lövestam, författare, leg. lärare och språkvetare
Johan Hedberg, leg. lärare
Victoria Steen, leg. lärare
David Haas, leg. lärare och utvecklingsledare
Elisabeth Zetterholm, docent

Konferensen berör:

 • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen.
 • Så kan du stärka elevernas förmåga till kritisk läsning.
 • Bedömning av skrivkompetens – nationella prov och aktuell forskning.
 • Lustfylld grammatikundervisning i svenska som andraspråk.
 • Individanpassad undervisning – handfasta verktyg för ökad effektivitet.
 • Undervisning i svenskt uttal – övningar och klassrumsnära exempel.
 • De viktigaste trenderna i svenskan just nu – så påverkar de din roll som lärare i svenska som andraspråk.

Dag ett, tisdag 13 oktober

08.30 Registreringen öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

09.30 Skolporten hälsar välkommen

09.40 Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen
Det finns ett stort behov av god undervisning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen. Det har emellertid saknats kunskap om kvaliteten på undervisningens genomförande. Skolinspektionen har därför under 2020 granskat undervisningen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Granskningen har fokuserat på hur lärare arbetar med textförståelse, samt hur de undervisar i färdigheter att söka och kritiskt granska information. Föreläsningen lyfter de centrala resultaten från granskningen.

Caroline Engskär arbetar som utredare och projektledare vid Skolinspektionens avdelning i Umeå, där hon projektleder den tematiska kvalitetsgranskningen av svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen. Caroline har en bakgrund som lärare och är fil.dr i utbildningsvetenskap.

10.30 Förmiddagskaffe

11.00 Kritisk läsning i svenska som andraspråk – flippat, multimodalt och engagerande
Kritisk läsning är en viktig förmåga för att vara en aktiv samhällsmedborgare i dagens informationssamhälle, och har sedan 2017 blivit en tydligare del av kursplanen i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Inom ramen för ett FoU-projekt i samarbete med Stockholm Teaching and Learning Studies, har tre lärare på vuxenutbildningen undersökt effekter av undervisning som syftat till att stärka förmågan till kritisk läsning. Föreläsningen presenterar studiens resultat med fokus på hur det konkret kan användas i ditt klassrum.

Johan Hedberg och Victoria Steen är lärare i svenska som andraspråk på Stockholms intensivsvenska för akademiker. David Haas är utvecklingsledare inom Vuxenutbildning Stockholm.

12.00 Lunch

13.00 Bedömning av skrivkompetens i svenska som andraspråk - nationella prov och aktuell forskning
Bedömning av kunskaper i svenska som andraspråk är utmanande, inte minst att bedöma skrivkompetens. Ta del av en föreläsning om nationella prov och närliggande frågor som skrivutveckling, automatisk textanalys och bedömarsamstämmighet. Vi kommer bland annat att diskutera bedömning av autentiska elevtexter från nationella prov i kursen svenska som andraspråk 1, med fokus på svåra gränsdragningar gällande aspekten ”Språk och stil”.

Anne Palmér är docent i svenska vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, och vetenskaplig ledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk. Vid sidan av detta arbetar Anne med lärarutbildning och forskning. Tidigare var hon lärare i svenska och svenska som andraspråk, bland annat inom gymnasial vuxenutbildning.

Sofia Löwenhielm är provkonstruktör för de nationella proven i svenska 1 och svenska som andraspråk 1. Hon är gymnasielärare i svenska, historia och svenska som andraspråk och har även skrivit läromedel för svenska som andraspråk 1 i gymnasiet.

14.30 

15.00 Lustfylld grammatikundervisning i svenska som andraspråk.

En effektiv grammatikundervisning stimulerar eleven att inte bara begripa, utan även applicera grammatiska regler i sin egen språkanvändning. Vad behöver du som lärare veta för att utforma en kreativ, produktionsorienterad grammatikundervisning? Här får du kunskap och konkreta tips om hur du kan locka elever till att förstå, träna, införliva och förhoppningsvis älska det snåriga system som är vår svenska grammatik.

Sara Lövestam är språkvetare och författare med bakgrund som sfi-lärare. Utöver skönlitteratur har hon gett ut sex böcker om grammatik, bland annat Grammatikundervisning för sfi och sva. Sara är också känd som språkexpert i TV4 och som domare i Lantzkampen i P1. Hon skriver för språkspalten i Svenska Dagbladet och är krönikör i Språktidningen.

16.00 Avslutning dag 1

Dag två, onsdag 14 oktober

9.00 Undervisning i svenskt uttal
Genom aktivt lyssnande kan du göra eleverna medvetna om de delar av uttalet som är av betydelse för att erövra ett funktionellt svenskt språk. Med ett nyfiket förhållningssätt till elevens tidigare språkkunskaper kan du hjälpa dem att uppmärksamma likheter och skillnader mellan språken. De svenska språkljuden med främre rundade vokaler och konsonantkluster liksom svenska språkets prosodi är ibland en utmaning. Genom explicit undervisning och feedback är det möjligt att förbättra uttalet, även om eleven har bott i Sverige en längre tid. Ta del av övningar och klassrumsnära, praktiska exempel att använda i din uttalsundervisning.

Elisabeth Zetterholm är docent och lektor i svenska som andraspråk vid Linköpings universitet. Hon undervisar på lärarutbildningen och håller fortbildningskurser för verksamma lärare, framför allt inom uttalsundervisning i svenska som andraspråk.

10.30 Förmiddagskaffe med smörgås

11.00 Individanpassad undervisning för vuxna i svenska som andraspråk
Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Eleverna har olika ålder, bakgrund, modersmål och förkunskaper, och din uppgift som lärare är att åstadkomma största möjliga utveckling i och om svenska språket på så kort tid som möjligt för varje individ. Föreläsningen erbjuder handfasta verktyg som hjälper dig att utforma din undervisning för ökad individanpassning och effektivitet.

 • Stöd eleverna att bli ägare av sitt eget lärande.
 • Verktyg för att komma runt yttre hinder såsom få lektionstimmar och krav på kostnadseffektiv undervisning.
 • Så hjälper du eleverna att ha det livslånga lärandet i fokus, trots att de vill bli klara med studierna så snabbt som möjligt.

Josefin Schygge är leg. lärare i svenska som andraspråk och har lång erfarenhet av att undervisa vuxna, både i klassrum och på distans. Hon är författare till boken Vuxenutbildning – allt du behöver veta för att undervisa vuxna och har skrivit flera lättlästa skönlitterära verk. Josefin är också medförfattare till läromedel i SFI.

12.00 Lunch

13.00 Shit, nu exploderar språket!
Språket står förstås aldrig stilla, men nog kan det verka som om det går extra snabbt just nu. Är det en språkexplosion vi bevittnar? Som lärare i svenska som andraspråk är det viktigt att följa med i utvecklingen!

 • Vad är det som händer med svenskt talat och skrivet språk och varför händer det?
 • Vilka är de viktigaste trenderna inom svenskan just nu?
 • Hur påverkar trenderna din roll som lärare i svenska som andraspråk?

Patrik Hadenius är språkvetare, journalist och författare. Han grundade Språktidningen och var tidigare dess chefredaktör. Patrik skriver om språk i Dagens Nyheter och medverkar regelbundet som språkexpert i TV4. Till vardags är han förlagschef på Norstedts.

14.30 Konferensen avslutas

Övrig information:

Datum & plats

13-14 oktober 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

För vem?
Konferensen riktar sig till dig som undervisar vuxna i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå. Föreläsningarna kan vara av intresse även för dig som undervisar i svenska som andraspråk på gymnasiet.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning och karta, http://www.naringslivetshus.se/?id=1701
Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje)
Det tar ca 20 minuter att promenera från centralen.

Pris

Boka-tidigt-pris 3795 kr exkl. moms
Gäller om du bokar senast 30 juni 2020

Ordinarie pris 4995 kr ex moms
Gäller om du bokar från och med 1 juli 2020

I konferensprogrammet ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt dokumentation.

Anmälan
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter.

Avbokning
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi
Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8
Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via epost: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10
För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se
Boka via epost: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8
Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via epost: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10
Ange kod SKOL

Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.