Engelska för låg- och mellanstadiet

Datum
Plats
Datum
Tid
Pris
Stockholm, Näringslivets hus
26-27 okt 2020
09:10-15:15
3.495 kr

Pris:

Boka senast den 30 april 2020
Betala 3495 kr ex. moms


Boka senast den 30 juni 2020 
Betala 3795 kr ex. moms

Boka efter den 1 juli 2020 
Betala 4995 kr ex. moms

Konferensen berör:

 • Styrdokumenten i praktiken – hur skapar vi en kommunikativ engelskundervisning?

 • Engelska på riktigt! Digitala verktyg för ett internationellt klassrum med äkta kommunikation.

 • Nationella provet i engelska för årskurs 6 – bakgrund, innehåll och bedömning.

 • The Storyline Approach som metod för att bygga språket och skapa en röd tråd i undervisningen.

 • Drama och rollspel som förebygger språkängslan och lockar eleverna att tala.

 • Skönlitteratur för yngre elever – hur fungerar det? Evidensbaserade tekniker och praktiska verktyg. 

 • Arbeta med cirkelmodellen för att utveckla elevernas skrivande, även i engelska. 

 • Engelska jorden runt – en översikt av språk och kultur i engelsktalande länder och områden.

På konferensen medverkar: 

Sharon Ahlquist, universitetslektor, lärarutbildare, författare 

Emma Nääs, lärare i engelska
Ulrika Jonsson, lärarutbildare, provansvarig
Johanna Sjögren Eklund, lärare i engelska
Ulrika Eckerman Dolk, lärare i engelska
Susan Nieland, lärare i engelska, författare
Gun Lundberg, tidigare universitetslektor, lärarutbildare 

Oliver Smith, lärarutbildare Dag 1 Måndag 26 oktober

09.10 Registrering med kaffe och smörgås 


09.50 Skolporten hälsar välkommen 


10.00 Att undervisa i engelska på låg- och mellanstadiet – vad säger styrdokumenten? 

De första årens engelska är mycket viktiga för att grundlägga och utveckla elevernas språkliga bas, självförtroende och språkintresse. Modern språkforskning betonar att eleverna bör uppmuntras att tro på sin egen förmåga och våga använda språket i kommunikation med andra. Vilka verktyg har lärare för att ta sig an denna uppgift och hur kan de användas? Ta del av en föreläsning som går igenom några av engelskundervisningens hörnstenar med utgångspunkt i kursplanen och kunskapskraven från 2020. 

 • Kursplanen som arbetsverktyg för planering och bedömning. 

 • Fokus på vad eleverna kan och behöver kunna göra med språket. 

 • Brobygge mellan klassrumsengelskan och fritidsengelskan. 

 • Formativ bedömning i praktiken. 

Gun Lundberg har arbetat som universitetslektor vid lärarutbildningen vid Umeå universitet, där hon undervisat i engelska samt varit programansvarig för grundlärarprogrammen F−3 och 4–6. Hon har varit delaktig i Skolverkets arbete med framtagandet av kursplanen i engelska 2011 och 2020. Gun är författare till kursböckerna De första årens engelska och Early Language Learning and Teaching, Pre-A1−A2, samt har en bakgrund som lärare i engelska i grundskolan. 


11.00 Förmiddagskaffe 


11.30 Using the Storyline Approach to Improve Communicative Skills 

The Storyline approach originated in primary education in Scotland, but today it is used at all levels of education and in many countries. In Storyline, a fictive world is created in the classroom and learners take on the role of characters in a story. Research shows that achievement is higher where there is enjoyment and this approach is a fun way of learning that is also closely tied to the syllabus. 

In this lecture, you will learn how vocabulary and grammar practice can be integrated with speaking, listening, reading and writing tasks, all within the framework of the Storyline. We will also discuss how Storyline can be used to develop the language in young learners without needing to replace the textbook. 


Sharon Ahlquist is a senior lecturer in English at Kristianstad University, working in teacher education. She is the author of Storyline –developing communicative competence in English and English is fun! Challenges and Opportunities: English in Years 4–6. 


12.30 Lunch 


13.30 Drama och rollspel som verktyg för att öva muntliga färdigheter och förebygga språkängslan 

En vanlig utmaning i språkklassrummet är elevers språkängslan och självmedvetenhet, som kan göra det svårt att klara målet om interaktion på engelska. Ett konkret sätt att förebygga och arbeta med detta är att metodiskt använda sig av dramaövningar och rollspel, samt aktiviteter som bygger på bilder, sagor och andra berättelser. I den här föreläsningen får du ta del av och prova på flera konkreta övningar och arbetsmetoder för att genomföra och lyckas med dramaaktiviteter i undervisningen. 

 • Förslag på dramatiserande övningar, rollspel och aktiviteter utifrån skönlitteratur. 

 • Vilka aktiviteter passar för vilka åldrar? 

 • Vilka är utmaningarna, för dig och för dina elever, och hur kan de övervinnas? 

Ulrika Eckerman Dolk är grundskollärare och förstelärare i årskurs 1–3 på Johannesbäcksskolan i Uppsala. Johanna Sjögren Eklund är grundskollärare och förstelärare i årskurs 4–6 på Almtunaskolan i Uppsala. Båda arbetar för att bidra till internationalisering och utveckling av engelskundervisningen, med bland annat dramatiseringar och skönlitteratur. De har också fortbildat andra lärare inom detta område. 


14.30 Eftermiddagsfika 


15.00 Bridging the Gap Between Science and the Use of Fiction in the Classroom –What, Why and How 

The aesthetic learning process, especially the use of literature in the language-learning classroom, should be seen as a highly effective, evidence-informed approach to teaching. Research shows that vocabulary size is the number one predictor of language proficiency and that repetition is a key factor for learning. Storybooks and other works of fiction are great sources of vocabulary and can be used and read multiple times. However, the use of fiction is underrepresented in the language learning classroom. This presentation will explore the what, why and how of using storybooks in English class. 

 • Research findings – what do we know of how fiction can promote language learning? 

 • Different kinds of literature and how to choose and evaluate storybooks based on their appropriateness to LGR11. 

 • Practical, evidence-informed methods of how to plan sustainable, effective and varied lessons using storybooks, and how to work with literature in multilingual classrooms. 

Oliver Smith is originally from England and teaches language didactics in the teacher education program at Stockholm University (F-3 and 4-6). Previously, he has worked as a language teacher in primary, secondary and adult education. 


16.00 Avslutning dag 1Dag 2 Tisdag 27 Oktober 


09.00 Nationella provet i engelska för årskurs 6 – bakgrund, innehåll och bedömning 

Projektet NAFS vid Göteborgs universitet ansvarar för det nationella provet i engelska för årskurs 6. Framtagandet av prov, provinstruktioner och bedömningsanvisningar är en komplex process där många hänsyn ska tas. Målet är att proven ska spegla den kommunikativa språksynen i Lgr11 och fungera som ett stöd för lärarens betygssättning. Ta del av en föreläsning som beskriver och förklarar hur det nationella provet i engelska fungerar, från skapandet av uppgifterna till överlämning av elevernas resultat till SCB. 

 • Konstruktionsprocessen – hur ser den ut och hur är den reglerad? Beskrivning av provets uppgiftstyper. 

 • Anpassningar – vilka kan läraren göra och vilka finns redan inbyggda i provet? 

 • Bedömningsanvisningar – sammansättning och användning. Hur ska provbetyget förhålla sig till terminsbetyget? 

Ulrika Jonsson arbetar inom projektet NAFS vid Göteborgs universitet, som provansvarig för det nationella provet i engelska för årskurs 6. Hon arbetar också som lärarutbildare i engelska för blivande lärare år FK–3 och 4–6 vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik. 


10.00 Förmiddagskaffe och smörgås 


10.30 From Reception to Production – Using the Circle Model to Scaffold the Reading and Writing Process in English 

The Circle Model is a much-used method for teaching Swedish in schools. The model allows teachers and pupils to explore and investigate the typical structure and language patterns of different text types. In English too, by identifying the purpose of spoken and written interactions in a range of genres, pupils can learn useful strategies and tools to understand and produce texts, also at lower levels. 

This lecture will give teachers an understanding of the Circle Model in practice and a range of practical methods for scaffolding pupils, until they are ready to take control of the reading and writing process themselves. All aspects of language learning, including the acquisition of grammatical knowledge and vocabulary, will be explored in the context of making knowledge of the text type explicit. 


Susan Nieland is originally from England, where she worked as a Literacy Consultant for East Sussex. In Sweden, Susan has worked as a teacher of English in Uppsala and as a lecturer on the course English for Young Learners at Uppsala University. In addition, Susan has written the textbooks Zick Zack Läsrummet and Zick Zack Skrivrummet and gives workshops for schools across the country. 


11.30 Lunch


12.30 Världen i ditt klassrum – engelska på riktigt med virtuella verktyg 

Många elever har god kontakt med engelskan på sin fritid, men hur kan vi arbeta i klassrummet för att ge dem verkliga mottagare för sin språkträning och få engelskan att bli ”på riktigt”? Med hjälp av verktyget Skype in the classroom kan du arbeta kreativt, kollaborativt och värdeskapande, samt öva elevernas kommunikativa förmågor genom att skapa möten och samarbeten med människor från hela den engelsktalande världen. Ta del av en föreläsning om hur du tar steget att använda virtuell kommunikation i klassrummet och på så vis håller undervisningen uppdaterad och relevant. 

 • Bakgrund och motivationsfaktorer.

 • Aktiviteter – vad du kan göra och hur det kan genomföras. 

 • Utvärdering – vad tycker eleverna och vad lär de sig?

Emma Nääs arbetar som lärare i engelska på Jonslunds skola i Essunga kommun. För sitt arbete med digitala verktyg och värdeskapande undervisning har hon tilldelats 2a pris i Guldäpplet, priset European Language Label av Europeiska kommissionen, samt nominerats till ambassadör för FN-samarbetet TeachSDGs. Emma höll också avslutningstalet på Microsofts världskongress Educator Exchange i Singapore, 2019. 


13.30 Eftermiddagsfika


14.00 Information kommer inom kort


15.15 Konferensen avslutas


Övrig information

Datum & plats 
26–27 oktober 2020
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm


Vägbeskrivning 
Vägbeskrivning och karta, naringslivetshus.se. 

Kommunikationer: Närmaste T-banestation är Östermalmstorg (röd linje) Det tar ca 30 minuter att promenera från centralen. 

För vem? 
Konferensen vänder sig till dig som undervisar i engelska på låg- och mellanstadiet. 

Pris 
Boka senast den 30 april 2020
Betala 3495 kr ex. moms


Boka senast den 30 juni 2020 
Betala 3795 kr ex. moms

Boka efter den 1 juli 2020 
Betala 4995 kr ex. moms

Priserna är exklusive moms och när du har anmält dig skickas en faktura. 
I konferenspaketet ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagsfika samt dokumentation. 

Anmälan 
Anmälan görs på www.skolporten.se/anmalan. 
När du anmält dig får du en bekräftelse direkt via e-post. Om du inte får en bekräftelse, kontrollera gärna din skräpkorg då vissa mail fastnar i spamfilter. 

Avbokning 
Anmälan är bindande. Avbokar du tidigare än 30 dagar före konferensen återbetalas fakturerad deltagaravgift minus en administrativ avgift på 500 kr. Avbokas platsen senare än 30 dagar före konferensens datum sker ingen återbetalning. Deltagarplatsen kan överlåtas till en kollega.

Logi 

Skolportens kunder har rabatterad logipris på följande hotell i tre olika prisklasser. Hotellen har gemensam bokning så var tydlig med vilket hotell du önskar bo på. För rabatterat pris, ange kod SKOL 

Hotel Birger Jarl – Tulegatan 8 

Mer information om hotellet: www.birgerjarl.se
Boka via e-post: bokning@birgerjarl.se eller tel 08-674 18 10 För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Tegnerlunden – Tegnerlunden 8 

Mer information om hotellet: www.hoteltegnerlunden.se Boka via e-post: bokning@hoteltegnerlunden.se eller
tel 08- 674 18 10. För rabatterat pris, ange kod SKOL

Hotel Micro – Tegnerlunden 8 

Mer information om hotellet: www.hotelmicro.se
Boka via e-post: bokning@hotelmicro.se eller tel 08- 674 18 10 Ange kod SKOL


Frågor om programmet: 

Projektledare Åsa Gustafsson 070–384 44 25 

asa.gustafsson@skolporten.se


Vi reserverar oss för eventuella lokal- eller programändringar.