Välj kategori

Välj utbildning

Chefs- och ledarutveckling

Här hittar du olika utvecklingsinsatser för chefer och ledare. De är för dig som vill öka dina kunskaper och utveckla ditt chefs- och ledarskap

Vid ett par tillfällen varje termin erbjuder vi dig som chef möjligheten att delta i halv-/heldagsseminarier. Seminarierna är ett komplement till vårt övriga utbud och syftar till att ge inspiration och kunskap i aktuella ämnen inom chefs-och ledarskapsområdet. Information om kommande chefsseminarier uppdateras kontinuerligt.