Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee Ht-19

Tillbaka
Alla rekryteringar handläggs i systemet ReachMee; version 9; från att skapa annons, publicera annons och urvalsprocess till kommunikation med sökande. Kandidater söker anställningen i ett ansökningsformulär som skapas av handläggaren utifrån vald befattning. Under pågående rekrytering arbetar handläggaren i ReachMee och specificerade allmänna handlingar diarieförs automatiskt i W3D3.

Beskrivning

Visning av verktyget och processen från annons till avslut.

 

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2019-11-2112:30-16:30

Målgrupp

Handläggare av rekryteringsärenden; postdoktor/forskare, doktorand, T/A-personal.

Handläggare ska ha utökad behörighet i ReachMee. Om du inte har det, skicka in blankett i god tid före utbildningstillfället. Blankett för utökad behörighet finns bland bifogade filer, längst ner på sidan: rekryteringssystemet ReachMee.

För mer information

Tarja Kohandani, tfn. 08-16 22 61, tarja.kohandani@su.se, eller

Kristina Löfstedt, tfn. 08-16 33 02, kristina.lofstedt@su.se.