Rekryteringsutbildning

Tillbaka

Stockholms universitet strävar efter att rekrytera de skickligaste medarbetarna. Att rekrytera kvalificerade medarbetare till både kärn- och stödverksamhet är en av universitets viktigaste processer. Stockholms universitet ska uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare samt att vår rekryteringsprocess ska vara tydlig och effektiv. Vi ska följa de lagar och regler som gäller samt arbeta enhetligt och strukturerat med vår rekryteringsprocess.

Beskrivning

  • Att anställa i staten
  • Stockholms universitets rekryteringsprocess
  • Grunder i annonsutformning och intervjuteknik ( praktiska övningar ingår)

Antal deltagare
Max 15 personer

Medverkande
Medarbetare vid Personalavdelningen

Kostnad
Kursen är avgiftsfri.

Lokal
Tarfala A5118 - Södra huset, plan 5 

Observera att din institution kommer att faktureras 500 kr om du uteblir utan att lämna återbud i förväg.

Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-02-2009:00-12:00

Målgrupp

Rekryterande chefer, personalhandläggare och andra som arbetar med rekrytering av teknisk administrativ personal.

För mer information

Anna Ohlsén, tfn 16 36 89, anna.ohlsen@su.se ,

Kristina Löfstedt, tfn 16 33 02 , kristina.lofstedt@su.se