Utbildning för arbetsmiljöombud/skyddsombud

Tillbaka

Detta är en grundläggande utbildning för dig som arbetsmiljöombud/skyddsombud som berör arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor. Målet är att ge dig de kunskaper som du behöver för att ta dig an rollen som arbetsmiljöombud, samt att skapa förutsättningar för dig att kunna vara ett stöd till chefer och medarbetare i det praktiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på din institution/motsvarande.

Utbildningen är uppdelad på två dagar och man bör gå båda dagarna för att kunna tillgodose sig den kunskap man behöver.

Beskrivning

Våren 2020

Dag 1 - 17/3
Beskrivning:
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete och diskrimineringslagen. Arbetsmiljöombudets/skyddsombudets roll och ansvar samt övriga roller i arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.

Dag 2 - 18/3
Beskrivning:
Genomgång av arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på Stockholms universitet. Fysisk-, organisatorisk- och social arbetsmiljö


Hösten 2020

Dag 1 - 22/9
Beskrivning:
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, systematiskt arbetsmiljöarbete och diskrimineringslagen. Arbetsmiljöombudets/skyddsombudets roll och ansvar samt övriga roller i arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet.

Dag 2 - 23/9
Beskrivning:
Genomgång av arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet på Stockholms universitet. Fysisk-, organisatorisk- och social arbetsmiljö


Platser kvar
Fåtal platser
Fullbokat
Datum Lediga platser
2020-09-22 - 2020-09-2309:00-16:00

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig som arbetsmiljöombud/skyddsombud grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor, samt information om hur detta arbete organiseras på Stockholms universitet.

Målgrupp

Arbetsmiljöombud/skyddsombud

Begränsat antal platser. Förtur kommer ges till de arbetsmiljöombud/skyddsombud som inte tidigare gått någon arbetsmiljöombudsutbildning.

För mer information

Anna-Karin Huggare, personalspecialist inriktning arbetsmiljö, Personalavdelningen
Sandra Hellstrand, huvudskyddsombud (Fackförbundet ST)
Mona Hverven, huvudskyddsombud (Saco-S)
Anna-Lena Egebäck, huvudskyddsombud (Saco-S)